Wednesday, 15 June 2011

Utarbeidelse av nytt design for våre nettsteder

Våre nettsteder ble utformet i 2009 og er basert på One.com sitt publiseringsverktøy. Dette har fungert bra i en oppstartsfase, men nå som Triaba har over 33 000 medlemmer og har panel i 15 land, er det på tide å utvikle nettstedene videre. Triaba har derfor inngått kontrakt med CustomPublish og bedt dem om å designe våre nye nettsteder.

Nettstedet www.triaba.com vil være det første nettstedet som vil få den nye designen. Planlagt lansering er satt til medio 15 juli. Deretter vil nettsted for nettsted bli endret.

De første utkastene er lovende og vi gleder oss stort til vi kan få presentert "nye" Triaba.

No comments:

Post a comment