tirsdag 29. juni 2010

Svenskehandel med utgangspunkt fra Trondheim

Jeg har i en rekke blogginnlegg skrevet om at det er lurt å handle i Sverige for å spare penger. Hvis du handler smart i nabolandet, er det store penger å spare. Når jeg har skrevet disse innleggene har jeg tatt utgangspunkt i at man kjører fra det sentrale østlandet til f.eks Nordbysenteret.

Hvis du bor i Trondheim kan det nok oppleves litt langt å reise på shopping i Sverige - og at reisekostnadene spiser opp gevinsten. Det finnes imidlertid muligheter til å redusere kostnadene for du kan faktisk reise gratis med buss tur/retur fra Trondheim til flere shoppingsteder i Sverige.

Til tider har det vært et stort fokus på at det er "Harry" å reise til Sverige for å handle mat. Jeg er av den oppfatningen at det er lurt og nødvendig for ganske mange. I 2009 var det hele 117 700 personer (kilde VG) som fikk utbetalt sosialhjelp - og mange i denne gruppen vil kunne drøye dramatisk ved å handle i Sverige. Bare for å støtte opp under denne tanken: Statistisk Sentralbyrå skriver på sine nettsider i dag at "Norge har Europas dyreste matvarer"

Figuren under viser prisnivået i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Tyskland for utvalgte varegrupper i 2009 (Kilde SSB)
SSB skriver at "I 2009 var prisnivået på matvarer og alkoholfrie drikkevarer i Norge 54 prosent høyere enn det gjennomsnittlige prisnivået i de 27 EU-landene. Sveits og Danmark lå et hakk under Norge, henholdsvis 41 og 39 prosent over dette snittet. Det betyr at de sveitsiske og danske prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer var omkring 10 prosent lavere enn de norske. Prisnivået i Sverige var 32 prosent lavere enn i Norge".

Det er derfor ikke til å undres over at svært mange drar over grensen for å handle matvarer. Vær også obs på at du også kan spare store penger på å kjøpe bl.a. allergimedisin i Sverige. Jeg anbefaler deg å sjekke ut priser på div produkter før du drar, for det er ikke alt som er billigere i vårt naboland.

Gratis buss til følgende kjøpesentre i Sverige (med utgangspunkt avreise fra Trondheim):
Konsum Storlien ligger på veien til Åre. Det finnes ikke systembolag på Storlien, men Konsum tilbyr bestillingsvarer fra Systembolaget. Ring Konsum på telefon 0046 647–70048 for bestilling av varer. Thorleifs Bussreiser tilbyr gratis busstur til Storlien. Plassreservasjon må gjøres før avgang. TIMEkspressen har også daglige avganger fra Trondheim.

Nabocash er et annet shoppingsenter som man også kan reise gratis til. " Velkommen til Nabobussen, bussen som tar deg til Nabocash sitt stormarked på Storvallen ved Storlien. Våre turer starter hhv. ved Prinsensgate i Trondheim sentrum, Munkvoll og Sandmoen. Se ruteoversikt. Turen er gratis, plass må bestilles. Hele turen tar ca 4,5 timer."

Spe på inntekten med tilfeldige inntekter

VG nett skriver i dag at hvis du er student, må du passe på at du ikke tjener for mye i sommerferien. Lånekassens regler for hvor mye du kan tjene før du får avkortet stipend, er ikke så veldig høyt. VG skriver at nærmere 40 000 studenter får avkortning pga for stor inntekt, høy formue eller mottar for store trygdeytelser.

For 2010 er inntektsgrensen hos Lånekassen 136 153 kr. Overstiger du dette beløpet, blir stipendet avkortet. "Dine Pengers råd er at du jobber så mye du kan inntil du har tjent opp til Lånekassen grense på 136.031 kroner. På inntekter mellom 40.000 (fribeløpet) og 57.558 kroner er marginalskatten 25 prosent. På inntekter mellom 57.558 og 72.600 kroner er marginalskatten så lav som 7,8 prosent og på inntekter inntil grensen på 136.031 kroner er marginalskatten 25,7 prosent."

For meg fremstår grensen som høy - og får meg til å lure på hvor mange klarer å jobbe så mye at de tjener over 130 000 på noen korte sommermåneder. Varslet bør nok heller gjelde for de som jobber gjennom hele året og ikke bare har en sommerjobb. Lånekassen opplyser imidlertid at det i 2008 var hele 25 000 studenter som tjente over daværende beløpsgrense og derfor fikk avkortet stipend.

Du kan også spe på inntekten din ved å tjene det som kalles "Tilfeldige inntekter". Dette beløpet er ikke stort, men kan bidra til å bedre hverdagen hvis du har trang økonomi. Eksempler på tilfeldig inntekt er gavekort du får for å delta i markedsundersøkelser, fokusgrupper m.m. Ofte får du et gavekort på opp til kr 500 ved å delta i fokusgrupper hos YouGov, Triaba Panel eller Panel.no. Vær imidlertid obs på at ikke alle får muligheten til å delta på slike fokusgrupper.

En annen tilfeldig inntekt er betalte markedsundersøkelser. Det finnes mange av dem i Norge, men vær obs på at "betalte" undersøkelser kan bety så mangt. Kun 8-10 betaler deg cash - og dette skjer via PayPal. I Norge er ikke dette et problem siden du enkelt kan overføre penger fra Paypal til din egen bankkonto. Eksempler på slike panel er http://www.dagbladet.no/ sitt panel, http://www.start.no/ og http://www.triabapanel.no/ . Disse tre panelene er typiske Cint-panel (pga at de er utarbeidet i samarbeid med verdens største leverandør av løsninger for online markedsundersøkelser - http://www.cint.com/). Typisk betaling er fra kr 4 til kr 40 per undersøkelse og du KAN tjene opp til 800 kr per år fra hver av panelene. Dette er ikke de store summene, men som nevnt tidligere, bidra til å spe på inntekten. Pengene kan f.eks settes av til julegaver....

mandag 28. juni 2010

Sverige er rangert som det 5. rikeste landet i EU

Målt i BNP per capita er Sverige rangert som det 5 rikeste landet i EU. Luxemburg er rikest, fulgt av Irland, Nederland og Østerrike. Luxembourg er en gjenganger i toppen når kåringen av rikeste landet i Europa foretas. Hvis vi inkluderer landene som ikke er medlem i EU, er Norge nr 2 og Sveits nr 3.

Luxembourg er å betrakte som en bystat som i stor grad har finasiell tjenesteyting som et av sine hovedområder. Dette er med på å forklare at Luxembourg topper statestikken fra år til år. I tillegg er det verd å merke seg at svært mange pendler inn til Luxembourg fra nabolandene for å jobbe - og andelen er nesten 50 % av totalen. Disse personene bidrar til verdiskapningen, men ved beregning av BNP per capita, deles den totale BNP kun på de som bor i landet.

----- http://www.triabapanel.se/ --- online betald undersökning
 

fredag 25. juni 2010

Rentefesten fortsetter - for de med lån

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 2 prosent onsdag, til stor glede for oss med boliglån. VG-Dine penger skriver torsdag at renteprognosen for de kommende tre årene har endret seg på kort tid. Visesentralbanksjefen uttaler at renteøkningen vil komme på et langt senere tidspunkt enn det Norges Bank så for seg.

Det at renten holdes uforandret av Norges bank er ingen garanti for at bankenes utlånsrenter holdes uendret. Pengemarkedsrenten (lånerenten på penger mellom bankene) har økt som en følge av usikkerhetene rundt statsfinansene til Hellas, Italia og Spania. Din lånerenten kan av den grunn øke.

Hvis du har dyre lån i dag - som kredittkortgjeld. Vil jeg på det sterkeste anbefale deg å prioritere å betale ned dem først. Disse forbrukslånene har gjerne en lånerente på mellom 20 og 30 prosent. I tillegg vil de kun kreve inn et minstebeløp som medfører at du har et seiglivet lån å forholde deg til.

Mange anbefaler også at du nå vurderer å binde studielånsrenten. Den var på laveste nivå sist du hadde frist for å binde den - og neste for å binde renten hos lånekassen er 12 august. Du bør kanskje vente med å binde renten til den 11-12 august for å få med deg renteutviklingen på flytende rente før du bestemmer deg.Hvis du er statsansatt og har boliglån, vil jeg absolutt anbefale Statens Pensjonskasse. Denne statsbanken har markedets laveste lånerente på boliglån, og ligger ca 1 prosentpoeng lavere på boliglån enn private banker. Hvis du ikke er stas- eller kommuneansatt, bør du sjekke ut hvilke betingelser de ulike medlemskapene i fagforeninger, OBOS m.m. gir deg i banken din. Ofte kan du få opp til 0,25 lavere rente bare ved å være fagorganisert. Hvis du har et boliglån på 3 mill kan du spare 7500 kr på et år. Besparelsen dekker inn kostnaden ved å være fagorganisert, samt litt til.

Et annet område du kan ha fokus på - er direkte kontakt med ditt forsikringsselskap og din bank. Jeg bruker å ringe minst 1 gang i året for å diskutere mine betingelser. Dette har resultert i at jeg har gode betingelser både på boliglån og forsikringer. Hvis du ikke liker å forhandle med banken eller forsikringsselskapet, kan du bruke nettstedet Finansportalen til å forhandle for deg. De skriver at "Gjennom vår Bytt bank-løsning kan du når som helst på døgnet starte forhandlinger med bankene om bedre betingelser". Hvis du er usikker på om du tør å bruke denne portalen, så er det kanskje kjekt å vite hvem som står bak den: "Med bakgrunn i et initiativ fra Kredittilsynet, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet besluttet Finansdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet å utvikle en informasjonsløsning som samler og sammenlikner informasjon om finansielle tjenester til forbrukere". 

Min oppfordring til deg er å tenke langsiktig. Betal ned litt ekstra på lånet hver måned slik at du har en liten buffer hvis noe skulle skje. I tillegg er det også lurt å sette av noen kroner til sparing hver måned.


------------  http://www.triabapanel.no/ ------------ Betalte markedsundersøkelser på nett -------------

onsdag 23. juni 2010

Skattepengene utbetales nå. Hva skal du bruke pengene på?

I løpet av uken får svært mange nordmenn tilbakebetalt det de har betalt for mye inn i skatt i 2009. VG skriver at det i snitt blir utbetalt kr 10 100 til hver og en av de 2,1 millioner skatteyterne som har penger til gode. Utbetaling skjer nesten samtidig med at feriepengene har blitt utbetalt - noe som medfører at det er mye penger i hendene på folk. Hva blir så pengene brukt på? Svært mange bruker pengene til å nedbetale gjeld eller setter pengene inn på sparekonto, viser undersøkelser som er gjennomført. Dette mener jeg er svært fornuftig siden verdensøkonomien er svært urolig.

Hva med de som ikke får penger igjen på skatten, de som ikke har feriepenger å se fram til? Her om dagen hørte jeg på radioen at det var svært mange barn som aldri hadde vært på ferie pga familiens dårlige økonomi. Kan dette stemme? Vi lever jo i et svært rikt land hvor man skulle tro at pengene blir spadd utover innbyggerne når "22 blanke milliarder kroner vil drysse over nær halvparten av Norges befolkning denne og neste uke". Vel, ikke alle er så heldige. 440 000 personer får baksmell på skatten og i snitt skal det betales tilbake 11 500 kr. Det er nok en og annen ferie som går fløyten med den baksmellen.

I dag skal også Norges Bank fastsette styringsrenten for neste periode. De fleste ekspertene spår at renten holdes uendret noe som sikkert hilses velkommen av svært mange lånetagere landet rundt. Imidlertid skriver VG at dette ikke nødvendigvis betyr at lånekostnadene dine forblir uendret - for pengemarkedsrenten (renten på lån bankene i mellom) har steget kraftig pga uroen i finansmarkedene i Europa. Jeg vurderer derfor sterkt å bytte bank til SPK som nå har økt utlånsgrensen til 3,4 mill for par. Det er desverre ikke alle som kan benytte seg av denne muligheten, kun medlemmer av Statens Pensjonskasse. Spennende blir det uansett å se om sentralbanksjefen setter opp renten.

Mange vil kanskje bruke feriepengene og skattepengene på feritur i år, men ikke alle er så heldige at de får igjen penger. Norge er ikke et billig land å feriere i, men det finnes alternativer. Den billigste ferien jeg kan tenke meg er å pakke ryggsekken og dra på tur i marka. Hvis du tar med deg fiskestangen kan du kanskje fange middagsmaten også...

tirsdag 22. juni 2010

Oppdatert: 9 juli er Triaba Panel 1 år - vinn gavekort på kr 1000

-----Oppdatert blogginnlegg---- Nå med linker til de som skriver om Triaba Panel----

Den 9. juli er det ett år siden det første panelet ble åpnet for medlemmer. Triaba Panel Norge har siden den gang fått nesten 1400 medlemmer og er det neste største panelet i Triaba.


For å markere ettårsdagen til Triaba Panel Norge utlyser jeg en liten skrivekonkurranse. Skrive noen ord om hva du synes om å være medlem i panelet. Er det morsomme undersøkelser, eller er det kun kjedelige undersøkelser? Er de for korte eller er de for lange? Hvis du har forslag til endringer, til markedsføring eller andre ting - skriv det du har på hjertet.

Når du har skrevet noen ord i bloggen din eller på nettsiden (eller hvor det måtte være). Send meg en link slik at jeg finner det du har skrevet - husk også å opplyse om hvilken e-postadresse du bruker i panelet!! Blant de som har skrevet et innlegg, trekker jeg ut et gavekort i august på kr 1000. Vinneren tar jeg kontakt med per e-post. Hvis det blir mange som skriver om det å være medlem, så øker jeg antallet gavekort med minimum 4 stk a kr 250 (hvis det blir så mange som skriver om det å være medlem:-)

Linker til omtale av Triaba Panel:
Jeg vil oppdatere dette blogginnlegget etterhvert som noen skriver om panelet og gir meg tilbakemelding om at de har skrevet om panelet. Hvis du ønsker å lese hva andre skriver om å være med i Triaba Panel, finner du linkene under:

1. Monica har i bloggen sin skrevet om hvordan hun opplever å være medlem i panelet. Hun skriver bl.a. at hun gjerne skulle ha fått bedre betalt for undersøkelsene og at hun svært gjerne ønsker å vinne et av gavekortene som trekkes ut i facebook gruppen til Triaba :-)

2. Stine som er student har i bloggen sin skrevet om sine erfaringer med å være medlem. Hun er en av de heldige som også har vunnet et av gavekortene som trekkes ut hver måned.

Har du vinnerlykke? På nettet er det mange konkurranser du kan delta i

Som du kanskje vet bruker Triaba å trekke ut gavekort blant medlemmene i facebook gruppen sin. I tillegg arrangeres det en skrivekonkurranse som går frem til 20 august, hvor du kan vinne et gavekort på kr 1000. Konkurransen er ganske enkel: Skriv noen ord om det å være medlem i Triaba Panel i bloggen din, i et forum, ja hvor som helst på nettet, men ikke som et svar i denne bloggen eller på facebook siden til Triaba. Når du har skrevet noen ord, sender du linken til meg på kontakt@triaba.com.

Triaba er ikke den eneste aktøren i markedet som arrangerer konkurranser hvor du kan vinne premier. Jeg skal presentere noen av dem som du kan delta i:

1. Gule sider - Frist 6 juli!!
Vinn 100 000 kr til ferien ved å finne 10 biler eller båter i kartene på Gule sider. Jo flere av bilene eller båtene du finner, desto flere lodd har du i trekningen som skjer 6. juli. Konkurransen er enkel og gratis. Du vil heller ikke få uønsket reklame tilsendt i ettertid.

2. Samsung
Last opp et bilde av deg selv og kjæresten din, og bli med i konkurransen om en reise til Venezia.

3. Citroen
Bestill en prøvetur og vinn polaroid solbriller fra Petter Solbergs Racing Collection.

4. Freia
Konkurransen kommer snart på nett, og du kan nå legge inn e-postadressen din og bli varslet når konkurransen starter

5. Bjørneparken
I juli skal Klatremus, reven, elgen, pinnsvinet, ugla, Bamsemor, Brumlemann og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen leke seg i det nye store teateret vårt. Gjennom sang, dans og mye humor viser vi en ny versjon av forestillingen om Klatremus og resten av Hakkebakke-gjengen. Vinn billetter ved å svare på 2 spørsmål


6. Ildstedet (Frist 30. juni 2010)
Svar riktig på spørsmålene i deres konkurransebrosjyre og bli med i trekningen av varmende produkter fra Jøtul eller Scan. Dersom du vinner konkurransen kan du velge mellom Jøtul F 370 High Top eller Scan DSA 12, eller få refundert beløpet hvis du har kjøpt et av produktene fra junikampanjen. Konkurransefolderen får du hos en Ildstedet-forhandler eller du kan laste den ned her.
7. Valdres
Send Valdres E-kort til dine venner, og du kan vinne en hotell weekend for 52 personer. Jo fler E-kort du sender, jo større er sjansen for at akkurat du vinner. Alle kortene i vår interaktive kortstokk kan sendes som en e-post til venner og bekjente. De du sender til får en invitasjon om å prøve Valdres kortstokken. Du kan sende så mange E-kort du vil, men husk at du først må registrere deg for å være med i kampen om hovedpremien. Du får poeng og ekstra vinnersjanser for hver eneste av dine kontakter som registrerer seg. Når du er registrert kan du også vinne andre premier og få rabattkort hvis joker kortene dukker opp. Vi trekker ut en heldig vinner av hovedpremien den 1. september 2010.

mandag 21. juni 2010

Trekning av gavekort - juni 2010

Trekningen av gavekort I juni er nå foretatt. Vinnerne av gavekort på kr 200 er: Sandra Elvebakken Myrland, Eva Hennum, Bjørn Sagbakken og Sara Gustafsson. Vinnerne av gavekort på kr 500 er: Vigdis Tange Andersen og Sara Niklasson. Den heldige vinneren av et gavekort på kr 2500 er William Björk. Gratulerer!! Vinnerne må ha svart på minimum 1 undersøkelsei Triaba Panel  i mai/juni for å kunne få gavekortet.

Det blir ikke trekning av gavekort i juli pga ferie. Neste trekning av gavekort vil derfor skje i august og jeg vil komme tilbake med nærmere opplysninger om antallet gavekort og beløp. Minner om "skrivekonkurransen" hvor du konkurrerer om et gavekort på kr 1000. Hvis du ønsker å være med i konkurransen om et gavekort på kr 1000, må du være medlem i Triaba Panel og skrive om dine erfaringer som medlem (med linking til http://www.triabapanel.no/). Du velger selv hvor du skriver om dine erfaringer, men det må være i et medium på nettet hvor flere får lest det du skriver. NB! Det er ikke nok å poste et innlegg på facebooksiden til Triaba for å være med i trekningen......

lørdag 19. juni 2010

Begynner lånekostnadene å bli høye - Spar penger på å handle i Sverige

Varslene om at renten etter hvert skal begynne å stige, er mange. Og mange kan få økonomiske problemer hvis rentenivået blir for høyt. Det kan derfor være lurt å gjøre noen grep for å sikre økonomien fremover. Hvis man kan øke inntekten, vil det være med på å løse problemet, men ikke alle har denne muligheten. Et annet alternativ er å begynne å kutte ned på kostnadene. En stor utgiftspost for mange av oss er mat. Er det noen grep vi kan gjøre på denne budsjettposten?

Spørsmålet er vel ganske unødvendig å stille, men sparer man penger på å handle i Sverige hvis man tar reisekostnader og tidsbruk med i regnestykket? Det kommer nok helt ann på hvor mye du handler og hvor langt du må reise for å komme til nærmeste storsenter (butikk) i Sverige.

I dag (lørdag 19.juni) reiste jeg og madammen til Nordbysenteret for å handle inn varer for den nærmeste måneden. Vi reiser jevnlig til Nordbysenteret, for vi har konkludert med at vi sparer ganske mye på det. Reisekostnadene var dessuten lavere i dag enn det de bruker å være. Pga vekterstreiken var det gratis å kjøre igjennom alle bomstasjonene på veien - og det er noen kroner det! Bare på grunn av det, støtter jeg de streikende :-) Og det ser ut til å bli en langvarig streik i og med at de enda ikke har kommet til enighet i meklingen.

Jeg har funnet ut at som allergiker er det dyrt å handle medisin i Norge. En vanlig pakke med Loratadin Copyfarm (30 stk piller) kjøpte jeg for 3 dager siden på Boots apotek på Bislett for kr 105,-. Samme pakken kostet kr 28,- (svenske kroner) på apoteket på Nordbysenteret (Kronans Droghandel Nordby). Tar du høyde for kronekursen, betaler du ikke mer enn 22,5 kr per pakke. Du får altså 4,5 pakker i Sverige for det 1 pakke koster i Norge!! Prisforskjellen var også stor for produkter som øyedråper og nesespray.

Som hundeeier har jeg også registrert at det er store forskjeller i pris på hundefor mellom Norge og Sverige. Alt av hundemat (tørrfor) kjøper jeg på dyrebutikken MyOne - og bare det innkjøpet betaler turen til Sverige!

Sportsbutikken Stadium har fra tid til annen gode tilbud, men vær obs på at hvis du melder deg inn og blir Stadium member (og det er gratis) får du ytterligere rabatter. I dag kjøpte jeg 2 t-skjorter og 1 par solbriller til en samlet kostnad på 128 SEK...... Jeg hadde ingen store planer for shoppingen, men kunne nesten ikke si nei til den handelen.

Den viktigste oppgaven under vårt besøk er nok å handle mat. Vi handler middagsmat for 1 til 2 mnd av gangen i tillegg til øl og annen drikkevare. Eks på priser (i svensk valuta):
- Spareribs, fryst, kr 39,90 (rask og enkel å lage - et must for oss)
- Viltskav av hjort, kr 39,90 (400 gram - genial å steke og ha i gryter)
- Lambi 24 pakning, kr 79
- Fleskefilet (0,712 kg) kr 64

Listen er lang over matvarer som er langt billigere i Sverige enn i Norge. Planlegg turen i forkant for ikke alt er billigere i Sverige. Hvis du f.eks skal kjøpe barberblader, er disse litt dyrere i Sverige enn i Norge (Hos Clas Ohlson: Mach3 8 pakk. kr 189 i Sverige og kr 149 i Norge). Sjekk ut priser og bestem deg for hva du skal handle - og hold deg til planene. En godt planlagt tur kan gjøre at du sparer mange kroner.

Hvis du lurer på hvordan du skal komme deg til Nordbysenteret, går det busser fra Oslo: Ta TIMEekspressen Linje 3 som har avgang hver dag, flere ganger daglig fra Oslo. Den stopper på Nordby, før endestasjonen Strömstad (kilde 1881.no). Og husk, det lønner seg å komme tidlig. Gjerne når senteret åpner kl 09 for da er det ikke så mange der.

fredag 18. juni 2010

Færre inkassosaker i Lånekassen

På nettsiden til Lånekassen fremgår det at antallet inkassosaker har gått ned i 2009. Denne utvikling er motsatt av hva andre finansinstitusjoner opplever. Lånekassen bruker Statens Innkrevningssentral til å inndrive gjeld som er gått til inkasso. Andelen overførte saker er i 2009 på 6,3 prosent (andel saker overført til SI av hele kundeporteføljen som er i tilbakebetalingsfasen).

Oslo, Akershus, Rogaland og Sogn og Fjordane peker seg ut som de beste studiegjeldbetalerne i 2009. Østfold, Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag, Telemark, Vestfold, Vest-Agder, Nordland, Troms og Finnmark kommer dårligst ut.

Lånekassen sender først ut en betalingspåminnelse (purring) som koster deg kr 280. Hvis du ikke betaler purringen (eller søker om betalingsutsettelse), vil det bli sendt ut et varsel om oppsigelse. Og denne koster deg kr 490 i gebyr. Hvis du ikke betaler denne gangen (eller søker om utsettelse!) vil du motta et brev med vedtak om oppsigelse av lånet. Da forfaller hele lånet til betaling - og renten øker med ett prosentpoeng. Hvis saken kommer så langt, vil lånet bli sendt over til SI for tvangsinnkreving. Du kan fortsatt betale inn og ordne opp, med det haster. Hvis prosessen med overføring til SI blir fullført, er det ikke lengre Lånekassen som står for betalingsavtaler, trekk i lønn/trygd mv.

Tabellen viser antallet inkassosaker i Lånekassen

torsdag 17. juni 2010

Det pengeløse samfunn - utopi eller realitet om noen år?

Effekten av streiken blandt vekterne har nå begynt å vise seg gjennom tomme minibanker og butikker som nekter å ta i mot kontanter pga risikoen som er forbundet med å ha for mye penger liggende i kassa. Streiken har medført at kortbruken har gått opp - og nå skriver VG nett at det er betalingsproblemer med kort over hele landet.

Ekspertene har spådd at Norge vil kunne bli et av de første landene i verden som slutter å bruke kontanter og som kun har elektroniske betalingsmuligheter. Ser vi på mengden transaksjoner som gjøres med kort, kan det virke sannsynlig at dette skjer i løpet av noe tid.

Dagens betalingsproblemer med kort støtter imidlertid ikke opp om tesen om det pengeløse samfunn. Hva om et slikt problem oppstår i et slikt samfunn og problemene varer i lengre tid?  Det vil nok ikke skje uten stor missnøye og protester.

Finnes det alternativer til bruk av kort og kontanter? Ja, du kan bruke nettbaserte løsninger for å handle på nettet. Per i dag kjenner jeg ikke til om du kan bruke f.eks PayPal til å handle matvarer i Norge. På nettsiden deres står det at:

" Betal trygt for kjøp på Internett
Handle trygt på eBay og tusenvis av Internett-butikker. Vi oppgir ikke økonomisk informasjon om deg til forhandlerne når du betaler med PayPal.

Send penger raskt og enkelt
Betal for kjøp, og send penger fra 190 land og områder. Alt du trenger, er mottakerens e-postadresse. Mottakerne trenger ikke å ha en PayPal-konto – de kan registrere seg når de mottar betalingen.

Godtas i hele verden
PayPal godtas av tusenvis av bedrifter over hele verden og er den foretrukne betalingsmetoden på eBay.

Enkelt å registrere seg, enkelt å bruke
Det er enkelt å registrere seg for en PayPal-konto – det tar bare et par minutter. Når du har registrert deg, kan du sende betalingen på få minutter."

Triaba Panel (betalte markedsundersøkelser på nett) bruker PayPal for å betale medlemmene for gjennomførte undersøkelser (kr 5 til 40 per undersøkelse). I norden kan du enkelt overføre pengene til din egen bankkonto fra PayPal, eller du kan velge å handle på nettet.

I Norge bruker følgende butikker PayPal (et lite utvalg):
- http://www.toppshop.net/
- http://www.costasur.com/no/index.html
- http://www.topsecret.no/
- http://www.proisp.no/
- http://www.futsalshop.org/forsiden.html
- http://www.adorables.no/
- http://xbl.no/
- http://hjemmeside.org/
- http://www.malsenogmor.no/butikk/
- http://www.blue-tomato.com/no/
- http://www.artsandgifts.no/
- http://www.gatasp.no/nettbutikk/
- http://www.tinnitus-behandling.info/
- http://www.billigfilm.no/start.php
- http://www.papir-hobby.no/
- http://www.kickmusic.no/shop/
- http://www.rocketon.no/index.html
- http://www.bosi.no/ (Bodø Studentenes Idrettslag)
- http://www.wasuki.com/ (Hello Kitty)
- http://www.piercing-piraten.com/
- http://andersenfoto.net/index.php (Fotograf)
- http://brasilbutikken.no/ (Hengekøyer fra Brasil...)
- http://www.hb-butikken.com/ (Klær, leker m.m.)
- http://www.hestogfritid.no/index.php
- http://www.mamut.net/denlillegronne/ (Vega basert butikk - aromalamper, duftlys m.m.)
- http://www.smykkerbylenec.com/
- http://epla.no/ (klær, kunst m.m - håndlagde)
- http://www.urte-haven.no/shop/frontpage.html (babypleie, hudpleie og SPA med miljøprofil )
- http://www.healthdvd.as/no/index.php?Home-pg1-cid1.html (helserelaterte filmer)
- http://www.biljardutstyr.com/
- http://www.billigkabel.info/ (kabler)
- http://www.myntogseddel.no/ (mynter, sedler og frimerker)
- http://zesting.no/
- http://www.tilbryllupet.no/

-

onsdag 16. juni 2010

Triaba Panel Finland - Nytt panel for markedsundersøkelser etablert i Finland i samarbeid med Cint AB

Triaba og Cint AB åpner nytt panel for markedsundersøkelser i Finland i dag, 16.juni. Nettstedet har adressen http://www.triabapaneeli.net/ og finske borgere kan nå melde seg inn i panelet.

Panelmedlemmene betales for sine meninger, mellom 05, og 4 Euro per undersøkelse. Pengene spares opp på medlemmenes panelkonto og kan overføres via Paypal når de har spart opp mer enn 5 Euro på kontoen.

Triaba Panel Finland er det 10.de panelet som Triaba etablerer i samarbeid med Cint. Det første panelet ble etablert i Norge i juli 2009, fulgt av Sverige, Danmark, USA, Kanada, Storbritannia, Tyskland, Østerrike, Sveits og nå Finland. I dag er det nesten 5000 medlemmer i Triaba, hvor det svenske panelet er det største.

tirsdag 15. juni 2010

Triaba Panel fyller 1 år 9.juli - vinn et gavekort på kr 1000

Den 9. juli er det ett år siden det første panelet ble åpnet for medlemmer. Triaba Panel Norge har siden den gang fått nesten 1400 medlemmer og er det neste største panelet i Triaba.

For å markere ettårsdagen til Triaba Panel Norge utlyser jeg en liten skrivekonkurranse. Skrive noen ord om hva du synes om å være medlem i panelet. Er det morsomme undersøkelser, eller er det kun kjedelige undersøkelser? Er de for korte eller er de for lange? Hvis du har forslag til endringer, til markedsføring eller andre ting - skriv det du har på hjertet.

Når du har skrevet noen ord i bloggen din eller på nettsiden (eller hvor det måtte være). Send meg en link slik at jeg finner det du har skrevet - husk også å opplyse om hvilken e-postadresse du bruker i panelet!! Blant de som har skrevet et innlegg, trekker jeg ut et gavekort i august på kr 1000. Vinneren tar jeg kontakt med per e-post.

Ikke glem at vi trekker ut gavekort til en samlet verdi på kr 4 500 den 21.juni - for å kunne vinne gavekort må du være medlem i ett av Triabapanelene OG i facebook gruppen til Triaba. Du må ha svart på minimum 1 undersøkelse for å få være med i trekningen.

torsdag 10. juni 2010

Skal du binde renten?

Dine Penger skriver i dag at du bør binde studielånsrenten før den 12. juni. (14.juni er mandag og da er den reelle fristen). Dette pga at renten er historisk lav og markedsrenten ser ut til å være på vei opp igjen. Renten på studielånet er på 3,162 prosent for tre år, 3,552 prosent for fem år eller 4,426 prosent for ti år, skriver VG.

Svært få av lånekassens kunder har valgt å binde renten så langt. Kun 15 % har valgt å binde renten! Min anbefalning til deg er at du seriøst vurderer å binde renten. Spesielt hvis du har stram økonomi eller er i fare for å få det hvis renten øker vesentlig. Spørsmlet du sikkert stiller deg selv er, "hva om renten fortsetter å falle? Da taper jeg penger på det"...

Det er godt mulig at rentene skal videre nedover, men det er svært store usikkerhetsmomenter i markedet. Det er for det første stor nervøsitet i kapitalmarkedet pga utenlandsgjelden til Hellas og Spania (og pga av varslede innstramninger i svært mange EU-land). For det andre spekuleres det i at Norges Bank ikke kommer til å sette opp renten flere ganger i år. Hvor vil markedsrenten bevege seg?

Jeg vil uansett fokusere på det faktum at rentenivået i dag er lavt - veldig lavt. Usikkerheten i markedet er stort og hvis du søker sikkerhet - bind renten.

tirsdag 1. juni 2010

Trekning av gavekort i juni

21 juni trekkes det ut ett gavekort pålydende kr 2 500, to gavekort pålydende kr 500 og fem pålydende kr 200!! For å kunne vinne må du ha svart på minimum 1 undersøkelse fra Triaba Panel i mai/juni og være medlem i facebook gruppen til Triaba.com. Vinnerne MÅ skrive noen ord på facebooksiden når de har mottatt gavekortet. Dette for å bekrefte overfor de andre medlemmene at det virkelig trekkes ut gavekort i gruppen. Hvis de velger å ikke skrive noen ord, får de ikke delta i trekningen av gavekort ved senere anledninger.

I dag er det ca 4 400 medlemmer i Triaba Panel. Hvis antallet panelmedlemmer overstiger 5000 21.juni - trekker jeg ut ett ekstra gavekort pålydende kr 1 000.

Vinnersjansene er relativt store siden det er kun 164 medlemmer i facebookgruppen. I tillegg er det mange av de tidligere vinnerne som ikke har valgt å bekrefte at de har mottatt gavekort på facebooksiden. Disse personene er ikke med i trekningen av gavekort.