Thursday, 23 June 2011

Triaba.com kjøper Ellit-paneeli fra Otavamedia Oy

Triaba.com har i dag, 23.juni, skrevet kontrakt på overtagelse av Ellit Paneeli i Finland.

Panelet er kjøpt fra Otavamedia Oy som har drevet panelet siden oppstarten i 2006. Per i dag er det 3678 panelmedlemmer i Ellit Panelli. Otavamedia Oy er en ledende aktør innen utgivelser av magasiner i Finland.


Panelmedlemmene i Ellit Paneeli er planlagt overført til Triaba Panel i løpet av de neste to ukene. Medlemmene vil beholde sine opptjeninger i Ellit Paneeli når de blir overført. Medlemmene vil bli orientert om at de vil bli overført og de vil få anledning til å melde seg ut hvis de ikke ønsker å bli med over til Triaba.

Overtagelsen av det finske panelet medfører at Triaba.com nå vil ha ca 5 700 medlemmer i Finland. Triaba vil med dette kjøpet eie ca 7,7 % av alle panelmedlemmene i CPX-systemet i Finland.

No comments:

Post a comment