Saturday, 29 May 2010

Trekning av gavekort i mai

Trekningen av gavekort på kr 300 blant medlemmene i facebook gruppen til Triaba.com er nå foretatt og vinnerne er: Pernille Thisell, Bente Iren Flak, Christian Moen, Halvard Øien og Helle Paldan Ruben-Kolding. Vinnerne bes om å sende meg en e-post på kontakt@triaba.com .

For å kunne vinne et gavekort må du være medlem i ett av Triaba Panelene (f.eks http://www.triabapanel.no/), medlem i facebook gruppen til Triaba.com (164 medlemmer per i dag) og ha svart på minimum 1 undersøkelse i løpet av den aktuelle måneden trekningen foretas. 

Triaba Panel trekker ut gavekort i facebookgruppen hver måned. Vinnerne blir bedt om å poste et lite innlegg når de har mottatt gavekortet slik at andre får verifisert at det faktisk er gavekort som sendes ut. De som velger å ikke poste et lite innlegg får beholde gavekortet de har mottatt, men vil ikke få være med på senere trekninger av gavekort.

I juni planlegger jeg å trekke ut gavekort på ca kr 5 - 6000 kr - og siden det er få medlemmer, er vinnersjansene relativt store.

Resultatet av undersøkelsen dere deltok i om Melodi Grand Prix er nå klar

Svært mange av panelmedlemmen i Triaba Panel mottok i løpet av torsdag og fredag en undersøkelse om Melodi Grand Prix. Medlemmene i Tyskland, Storbritannia, Sverige og Norge fikk muligheten til å fortelle hvem som de trodde ville vinne - og nå foreligger resultatet.

Undersøkelsen var utført av VG i samarbeid med Cint (og oversatt til norsk av Triaba Panel slik at de norske medlemmene i samtlige Cint-panel skulle få anledning til å være med på å få si sin mening om MGP). Medlemmene i Triaba Panel samt i de andre Cint-panelene stemte Tyskland frem som favoritten til å vinne kveldens finale i MGP. Danmark er tippet som nr 3, mens Norge havner helt nede på 8. plass, hvis vi skal tro på resultatet av undersøkelsen. I og med at det er medlemmene bl.a. Triaba Panel som har stemt frem resultatet, må vi vel bare regne med at det er fasiten:-)

Slik blir finaleresultatet i kveld (basert på spørreundersøkelsen til Cint):


1. Tyskland
2. Frankrike
3. Danmark
4. Hellas
5. Irland
6. Storbritannia
7. Spania
8. Norge
9. Aserbajdsjan
10. Island
11. Hviterussland
12. Russland
13. Armenia
14. Portugal
15. Tyrkia

Cint er verdens største selskap innen markedsundersøkelser og har et nettverk av ca 1,5 millioner panelmedlemmer i nesten 40 land. Triaba Panel er representert i 9 land (10 fra neste uke når Finland også blir gjort tilgjengelig) og samtlige av panelene er utarbeidet i samarbeid med Cint. Dette medfører at panelmedlemmene er sikret betaling for sin deltagelse i markedsundersøkelser (fra kr 5 til kr 40 per undersøkelse) og at undersøkelene kommer fra seriøse aktører i markedet. Undersøkelsene kommer fra VG, Coca Cola, Pepsi m.fl. Hvis du er nyskjerrig på hva det inebærer å delta i markedsundersøkelser, kan du lese mer om dette på nettsiden til Triaba Panel.

Wednesday, 5 May 2010

Hva brukes dine svar til når du deltar i undersøkelser?

I en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup fremgår det at at 61 % av befolkningen tror at halvparten eller mindre av innbetalt i premie til forsikringsselskapene, blir utbetalt fra forsikringsselskapene i skadeoppgjør. Bransjetallene viser imidlertid at over 70 % av premieinntektene blir utbetalt som skadeerstatning. Dette innebærer at for hver 100-lapp som betales inn, blir 71 kroner refundert.

Dine Penger skriver at "Du skal være svært klønete og ha mye uflaks for at forsikring skal bli lønnsom gjennom et langt liv". VG skriver at du kan droppe å forsikre de hendelser som ikke ødelegger din økonomi dersom du ikke er forsikret. Det er innlysende at forsikringsselskapene må tjene penger. Ellers så ville de ikke tilby forsikringer i det hele tatt. Spørsmålet er kanskje hva kan man forvente at et forsikringsselskap skal ha i inntjening. Din oppgave som forbruker er å finne det beste (og billigste) forsikringsselskapet. Et nyttig verktøy finner du hos finansportalen, hvor du kan finne hjelpemidler til å forhandle om eksisterende avtaler og hjelp til å bytte bamk eller forsikringsselskap.

Hvilke forsikringer bør du vurdere å kutte ut? Dine Penger gir deg ingen eksempler, men skriver "du kan droppe å forsikre de hendelser som ikke ødelegger din økonomi dersom du ikke er forsikret". Hvorfor har man innbruddsforsikring på bilen? Hvis du skal få noe igjen, må innbruddstyven knuse 2 vinduer og samtidig herpe inventaret. Egenandelen er som regel like stor som kostnaden ved å skifte ett vindu......

Hvis du ønsker å delta i undersøkelser som den om forsikringsoppgjør, har du mange muligheter til dette i Norge. Enkelte selskaper betaler deg for dine meninger, mens andre gir deg poeng som du kan veksle inn i gaver. I Norge finnes det ca 70 ulike panel du kan velge mellom, men vær obs på at belønningsformene varierer stort.

Sunday, 2 May 2010

Triaba Panel - oppdatert informasjon mai 2010

Triaba består i dag av de 9 panelene i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, USA, Canada, Tyskland, Østerrike og Sveits. I løpet av mai vil det også bli åpnet panel i Finland. Dette panelet vil også være utarbeidet i samarbeid med Cint AB i Sverige.

Det finske panelet vil skille seg litt fra de andre panelene med tanke på nettadresse. Jeg har fortstått det slik at jeg ikke kan registrere et domene som triabapanel.fi, da jeg ikke er bosatt i Finland. Jeg kommer til å ta utgangspunkt i den svenske nettsiden og bruke følgende adresse for Triaba Panel Finland; www.triabapanel.se/finland . Først må imidlertid alle tekster oversettes til finsk....

Per i dag er det ca 3800 medlemmer i panelene, hvor det svenske panelet er størst. Det skiller imidlertid ikke mer en 30 medlemmer mellom det norske og det svenske panelet. Sammensetningen av panelmedlemmer i de ulike panelene variere mellom landene:I Norge er det flest medlemmer i aldersgruppen opp til 35 år - og overraskende nok er det flest menn som er medlemmer i panelet.

I Sverige er det også flest medlemmer i aldersgruppen opp til 35 år, men her er det flest kvinner som er medlemmer.

I Danmark er det flest menn som er medlemmer, men alderssammensetningen er yngre enn i de to andre nordiske panelene.

Sammensetningen i det britiske panelet er ganske likt det svenske panelet. Det er flest kvinner som er medlemmer.

I USA er det flest kvinnelige medlemmer. I tillegg er det få yngre personer som har meldt seg inn i panelet.

Med tid og stunder vil jeg se om det skjer endringer i sammensetningen av medlemmer. Resultatene vil jeg presentere i bloggen.