Thursday 23 June 2011

Triaba.com kjøper Ellit-paneeli fra Otavamedia Oy

Triaba.com har i dag, 23.juni, skrevet kontrakt på overtagelse av Ellit Paneeli i Finland.

Panelet er kjøpt fra Otavamedia Oy som har drevet panelet siden oppstarten i 2006. Per i dag er det 3678 panelmedlemmer i Ellit Panelli. Otavamedia Oy er en ledende aktør innen utgivelser av magasiner i Finland.


Panelmedlemmene i Ellit Paneeli er planlagt overført til Triaba Panel i løpet av de neste to ukene. Medlemmene vil beholde sine opptjeninger i Ellit Paneeli når de blir overført. Medlemmene vil bli orientert om at de vil bli overført og de vil få anledning til å melde seg ut hvis de ikke ønsker å bli med over til Triaba.

Overtagelsen av det finske panelet medfører at Triaba.com nå vil ha ca 5 700 medlemmer i Finland. Triaba vil med dette kjøpet eie ca 7,7 % av alle panelmedlemmene i CPX-systemet i Finland.

Wednesday 15 June 2011

Utarbeidelse av nytt design for våre nettsteder

Våre nettsteder ble utformet i 2009 og er basert på One.com sitt publiseringsverktøy. Dette har fungert bra i en oppstartsfase, men nå som Triaba har over 33 000 medlemmer og har panel i 15 land, er det på tide å utvikle nettstedene videre. Triaba har derfor inngått kontrakt med CustomPublish og bedt dem om å designe våre nye nettsteder.

Nettstedet www.triaba.com vil være det første nettstedet som vil få den nye designen. Planlagt lansering er satt til medio 15 juli. Deretter vil nettsted for nettsted bli endret.

De første utkastene er lovende og vi gleder oss stort til vi kan få presentert "nye" Triaba.