Friday, 25 November 2011

Christmas Competition 2011 – Triaba's Advent Calendar

From December 1 to December 24 we will have our own Advent Calendar. Every day, we will give away a gift voucher worth 100 NOK/SEK (12,5 Euro/17 USD). On Christmas Eve (December 24 since Triaba is a Norwegian company), we will give away a gift voucher worth 1000 NOK/SEK (125 Euro/170 USD).

In order to participate you must be a member of Triaba Panel and have responded to at least one survey the last 10 days before the drawing. (If you win 12 December you must have responded to a survey between 2 December and 12 December). If you have not received a survey the last 10 days, the period is 20 days.

If you wish to participate, please let us know by sending an e-mail to kontakt@triaba.com. Remember that you must:

- use the e-mail address that you have signed up with in our panel when you contact us AND write your e-mail address in the e-mail.
- in the subject field of the email write: Christmas Competition 2011.
- in the e-mail you must remember to write your full name as well as your postal code and country

- winners must write on our facebook wall when they have received their gift voucher/Paypal payment. (If you are not on Facebook, you can comment in our blog)

You can see if you have won by following the updates on this page.

Gift Vouchers/Paypal payments will be made early in January 2012.

Vi bruker Random.org for å trekke ut vinnerne

Ett av våre medlemmer (antar jeg) antyder tydeligvis at trekningene ikke går riktig for seg. Vi bruker random.org når vi trekker ut vinnerne våre og vi har INGEN interesse av å jukse i trekningene.

Det er rent så man mister lysten på å ha konkurransen

Our Winners 25 November

Viktig informasjon til våre medlemmer

(Information will be postet in English later)

I forbindelse med konkurransen vår nå i November har vi å sjekket hvor mange undersøkelser den enkelte av deltagerne har svart på. Dette for å tildele lodd til trekningen senere i dag. Gjennomgangen viser at:

1. Svært mange av dere er medlem i mange (to til 10!!) ulike "Cint-panel". Ca 75% av dere er medlemmer i flere enn ett "Cint-panel". Med "Cint-panel" menes panel for markedsundersøkelser som inngår i Cint Panel Exchange. Vær obs på at du vil motta mange av de samme undersøkelsene fra alle panelene og du kan ikke svare på en undersøkelse mer enn 1 gang. Gjør du det, vil du gjerne oppleve å få meldingen "Quota full" - og undersøkelsen avsluttes. Det er selvfølgelig opp til den enkelte å avgjøre hvilke panel man ønsker å være medlem av og hvilken undersøkelse man skal svare på. Når det gjelder konkurransen vår - teller KUN undersøkelser som er besvart fra vårt panel. For det er tross alt det som skal finansierer gavekortene som vi gir ut. Til konkurransene denne måneden har vi så langt fordelt 228 lodd (som også inkluderer "early screen-out m.m) og dette er lavt sett i forhold til antallet medlemmer som deltar i konkurransen. Hvis vi skulle fordelt gavekort etter antall fullførte undersøkelser, hadde det blitt 4 stk gavekort på 200 kr.

2. Et foruroligende stort antall av de som deltar i konkurransen i november har svart på undersøkelser som har fått statusen "Bad Project Token". Andelen er nesten 50%. Denne statusen gis av prosjektlederen i Cint (den som har ansvaret for den aktuelle undersøkelsen som gjennomføres) når man underkjenner en undersøkelse. Kontrollen gjennomføres i ettertid og evt opptjening hos de som får underkjent undersøkelsen, blir trukket tilbake. Mer alvorlig er at hvis man får denne statusen på flere enn 3 undersøkelser, vil Cint slette deg som medlem. Noen av dere er allerede på grensen til å bli kastet ut av panelet! - og det bare i løpet av denne måneden. En undersøkelse underkjennes når man svarer helt vilkårlig på en undersøkelse (man går lei og krysser "helt vilt" i svarskjemaet). Svarene dine kan da ikke brukes og du er derfor ikke berettiget til å få betalingen din. Skjer dette for mange ganger, så regner man med at man ikke kan stole på de svarene du avgir. Hvis du går lei underveis - AVSLUTT undersøkelsen! Ikke svar helt vilkårlig, for det kan straffe seg. Du har kastet bort litt av din tid, men du risikerer ikke å bli kastet ut av panelet....

Trekningen av gavekortene vil forøvrig bli foretatt i kveld en gang...... Og informasjon om vår adventskalender vil snart bli lagt ut. Da trekker vi ut ett gavekort hver dag fram til julaften.

Wednesday, 23 November 2011

List over registrated members for our competition

(Updated 25 Nov) Following members in the Triaba Panel is registrated for our competition November 25:

Friday, 18 November 2011

November 25 you can win 350 Euro (2700 NOK) in total.

November 25 you can win 350 Euro (2700 NOK) in total.

In order to participate you must be a member of Triaba Panel and have responded to at least one survey in October/November. If you have answered 1 survey, you will get 1 ticket in the competition. If you have answered 2 surveys, you will get two tickets in the competition and 4 surveys=4 tickets.....

If you wish to participate, please send a comment stating this to kontakt@triaba.com . Please check if you have won by following the updates on this page.

Remember that you must:
- use the e-mail address that you have signed up with in our panel when you contact us.
- write your full name in the e-mail
- write your postal code in the e-mail
- your country
- winners must write on our facebook wall when they have received their gift voucher/Paypal payment

If you don't do this, you will not be allowed to enter the competition.

Winners in the nordic countries will get giftvouchers and winners outside will get a Paypal payment to their paypal account.