fredag 30. april 2010

Tjen egne penger til førerkortet

Hva skal til for å kunne kalle seg forsker? Er det nok å studere i mange år og skrive en avhandling for å kunne kalle seg forsker? Og hvilke resultater er det egentlig forskerne kommer med? I lengre tid har f.eks forskerforbundet med flere sentrale medlemmer forsøkt å engasjere den jevne borger i en debatt om tidsregistrering - som tilsynelatende dreper forskerlysten. Interessen har vært fraværende og det er kanskje ikke så rart. Hvorfor skal forskerne (som selv sa opp særavtalen på lønn) ikke forholde seg til arbeidsmiljøloven?

Jeg skal forsåvidt ikke skrive om det i denne omgang, men om et forskningsresultat om innvandrere og deres mobilitet. Forskeren fra NTNU konkluderer med at "innvandrernes mobilitet er sterkt begrenset av at de ikke har førerkort". Dette resulterer i mistrivsel og bl, bla, bla.... Resultatet er at de flytter fra distriktene og inn til større byer i Norge. Løsningen til forkeren er å gi innvandrerne gratis førerkort...... Denne konklusjonen har en forsker ved NTNU kommet fram til. Jeg spør igjen, hva skal til for å kalle seg forsker? At man evner å stemple seg inn ved arbeidsdagens start og ut når man drar hjem? Eller skal man kunne forvente at de faktisk kommer med noe fornuftig?

I mange år har flyttestrømmen gått fra landsbygda og inn til sentrene, fra sentrene og inn til byene. Så langt har ingen foreslått å gi etniske nordmenn gratis førerkort for å trives bedre på sin hjemplass. Er ikke dette et diskriminerende forskningsresultat? Debatten har i den siste tiden dreid seg om at man syr puter under armene på innvandrerne - at de får alt de peker på og derfor ikke trenger å jobbe. Flere og flere har pekt på at denne strategien har resultert i at det er de svakeste innvandrerne som kommer til Norge. De som virkelig ønsker å skape noe, drar til f.eks USA hvor de er nødt til å jobbe for å lykkes.

Dette er ikke ment som et innvandrerfientlig innlegg, men heller en frustrasjon over at noen som kaller seg "forsker", og det ved NTNU, kan komme med en slik rapport. Det minste man kan forvente er at folk betaler for bl.a. lappen. Førerkortet er IKKE et "må ha" gode. Hvis man virkelig ønsker førerkortet, vil man være motivert til å tjene penger. For å tjene penger, må man bl.a. lære seg norsk og kanskje gå noen år på skole. Man starter ikke med å gi dem det de vil ha. Hvorfor skal man da begynne å bidra med noe i samfunnet?

Lappen koster kanskje en plass mellom 5 og 15 000 kr, avhengig av hvor mange timer man trenger. Det er mye penger for mange, men mange sparer i mange år for å kunne ta lappen. Noen sparer opp penger ved å delta i betalte markedsundersøkelser, eks Triaba Panel Norge, går med avisen eller tar andre strøjobber. Dette må man kunne forvente at innvandrere også gjør. Det er ikke staten sin oppgave å betale for dette.

Det er ikke et lovforbud mot idiotiske forslag, dumme forskningsprosjekter eller dårlig utført arbeid. Kvalitetssikring er imidlertid viktig og det ser ut til å være fraværende i rapporten til NTNU forskeren. Rapporten er sikkert betalt av staten og det er også stillingen til denne forskeren. Skal vi tippe at forskeren ikke registrerer arbeidstiden sin? Har NTNU innført tidsregistrering av sine vitenskapelige ansatte?

onsdag 28. april 2010

Kraftig økning i antallet forbrukslån

Dagens Næringsliv skriver i dag at antallet forbrukslån har femdoblet seg siden 1997. Bare i fjor ble det tatt opp forbrukslån på nesten 45 milliarder kroner. Antallet personer som ikke klarer å betale tilbake har i samtidig økt.

Det er kanskje ikke uventet at antallet personer som finansierer sitt forbruk gjennom lån har økt. Presset for å ha de siste kule dingsene er stort i mange miljøer og samtidig er det stor grad av aksept for at man finansierer sitt forbruk vha kredittkort. Det mange ikke tenker på er at rentene på slike lån er skyhøy og at minstebeløpene som man må betale er lave. Inkluderer man gebyrer i regnestykket, har man et langsiktig forbrukslån som i løpet av lånetiden har mangedoblet seg sett i relasjon til opprinnelig lånebeløp.

Anatllet personer med betalingsanmerkninger har vokst dramatisk. I første halvdelen av 2009 var det en økning på 24% fra året før - og økningen inkassosaker var på hele 2,7 millioner saker! Programserien Luksusfellen bør kunne være en oppvekker for mange. I serien får du møte en rekke personer som har det til felles at de bruker langt mer enn det de tjener. Forbruket finansieres vha kredittkort - ikke bare ett, men mange. Mitt råd er at du kun har ett kredittkort og at du betaler utestående beløp ved forfall. Og da mener jeg ikke kortselskapets minstebeløp.

Hvis du har problemer er det viktig å ta tak i problemene så raskt som mulig. Sett opp et regnskap og budsjett sånn at du får kontroll over hva du bruker pengene dine på. Det er enklere å gjennomføre tiltak når du har oversikt over kostnader og inntekter. Kontakt banken din og forsikringsselskapet og diskuter dine økonomiske betingelser. Du har mye å spare på å prute på både boliglån og på forsikringer. På nettstedet http://www.finansportalen.no/ finner du ulike hjelpemidler til å bytte bank, forhandle med eksisterende bank m.m.

Hvis du er ute etter en ekstrainntekt kan du vurdere å delta i betalte markedsundersøkelser. Vær imidlertid obs på at du kanskje vil tjene mellom kr 500 og kr 700 per år per panel du er medlem i. Du kan derfor ikke belage deg på å "leve" av å svare på undersøkelser. Pengene kan imidlertid være kjekke å ta med seg hvis man har dårlig økonomi. hvis du sparer opp pengene gjennom året, kan du kanskje finansiere julegavene på denne måten?

mandag 26. april 2010

Smakstesting - Triaba Panel

I dag er det for første gang sendt ut en undersøkelse via det norske panelet hvor deltakerne innbys til smakstesting. I første omgang er det 20 av medlemmene som har mottatt denne invitasjonen. Betalingen for å delta på smakstesting bruker å variere mellom kr 300 og kr 500 og betalingen skjer i form av gavekort.

onsdag 21. april 2010

Trekning av gavekort i april

Trekningen av gavekort i Triaba Panel er nå foretatt. De heldige vinnerne av et gavekort på kr 300 er; Henrik Lundgren, Morten Haga, Stine Sørensen og Kim Sundkvist.

Siden det er vår (i henhold til kalenderen) ble det trukket ut 1 ekstra vinner av et gavekort på kr 300 og den heldige vinneren er; Kristin Van Asperen.

Gavekortene bestilles på http://www.gavekorttorget.no/ eller på de svenske eller danske sidene til Gavekorttorget. Gavekortet sendes til vinnerne så snart de har tatt kontakt med kontakt@triaba.com og opplyst om e-postadressen de bruker i panelet. Det vil da bli sjekket om vinnerne er medlem av ett av panelene til Triaba og om de har svart på minimum 1 undersøkelse i mars/april.

Flere av vinnerne i de første trekningene har ikke svart på min henvendelse når jeg har opplyst om at de har vunnet. Pga dette har jeg innført en frist på 1 mnd etter trekning for å få tilsendt gavekortet. Gavekort som ikke blir hentet trekkes på nytt.

Vinnerne blir også bedt om å skrive noen ord på facebook siden til Triaba. Dette for å verifisere at de har mottatt gavekortet og for å bekrefte overfor de andre medlemmene at det faktisk er gavekort som trekkes ut. Vinnere som ikke ønsker å skrive noen ord på faceboksiden får selvfølgelig beholde gavekortet, men de får ikke være med i senere trekninger av gavekort.

lørdag 17. april 2010

Status Triaba Panel

I dag passerte antallet medlemmer i det svenske panelet antallet medlemmer i det norske. Triaba Panel Norge ble startet opp 08.07.2009, mens det svenske panelet ble startet 29.08.2009. Jeg hadde forventet at antallet panelmedlemmer i det svenske panelet skulle passere det norske på et langt tidligere tidspunkt. Panelet med sterkest vekst er imidlertid Triaba Panel UK, men det er vanskelig å vurdere om eller når antallet medlemmer i Storbritannia passerer både Norge og Sverige.


Panelene i Tyskland, Østerrike og Sveits har liten eller ingen vekst. Det har vist seg at annonsering i Google for disse panelene er bortkastede penger. Hvis du har forslag til hvordan disse panelene kan markedsføres i disse landene, tar jeg i mot forslag med takk. Det er per i dag ikke aktuelt å bruke mer penger på Google annonsering for disse panelene og jeg er usikker på om det er vits i å bruke energi på dem.

Panelet i Danmark øker sakte. Det virker som det er stor skepsis i Danmark mot å melde seg inn i panelet, noe som kan ha sammenheng med at de blir anmodet om å registrere sitt personnummer ved registrering av medlemskap. Det er imidlertid ikke noe krav at panelmedlemmene skriver inn disse opplysningene for å få utbetalt pengene de tjener på undersøkelsene.

Panelene i USA og Kanada markedsføres i liten grad. Årsaken til dette er at det er begrenset med undersøkelser tilgjengelig for panelmedlemmene. Konkurransen er hard, men Cint jobber med å skaffe flere oppdrag.

Responsraten er ganske lik for de ulike panelene. Triaba Panel Sverige har imidlertid høyere svarprosent enn de andre panelene.

fredag 16. april 2010

Nå setter storbankene opp boliglånsrenten - ta grep om din økonomi nå

DNB Nor setter opp boliglånsrenten med minimum 0,15 prosentpoeng. Virkningen vil være fra juni og bankens laveste rente etter økningen vil være 3,25 prosent. DNB Nor opplyser at årsaken til økningen er et resultat av økte kostnader i lånemarkedet.

Spørsmålet er om dette er starten på en rekke renteøkninger i tiden som kommer. Sentralbankens rente har vært uforandret en tid, men med bakgrunn i signaler fra sentralbanksjefen har en rekke økonomer antydet at renten vil stige i løpet av året.

Hvis din økonomi ikke tåler renteøkninger, må du kanskje begynne å vurdere hvilke alternativer du har for å sikre at du ikke får økonomiske problemer. Du bør for det første vurdere om du skal binde renten din eller om du skal ha flytende rente. Du bør også sjekke ut hvilke banker som har de beste rentetilbudene per i dag. Finansportalen er fra 1. januar 2010 organisert som en avdeling i Forbrukerrådet. "Med bakgrunn i et initiativ fra Kredittilsynet, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet besluttet Finansdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet å utvikle en informasjonsløsning som samler og sammenlikner informasjon om finansielle tjenester til forbrukere." Her finner du bl.a. et boliglånbarometer som sammenligner de ulike bankenes lånebetingelser og hjelp til å finne billigste forsikring. Hos finansportalen kan du også få hjelp til å bytte bank eller til å forhandle dine eksisterende betingelser med banken din.

Jeg har gode erfaringer med å forhandle med min bank og forsikringsselskap. Jevnlig kontakt har sikret meg betingelser langt under de vilkårene som fremgår av nettsidene til foretakene. Du har ingen ting å tape på å ta en telefon til banken eller forsikringsselskapet, kun penger å spare!

torsdag 15. april 2010

Reduser dine kostnader - eller øk din inntekt skattefritt

VG skriver i dag at det er svært mange som handler brukt på Finn.no. Selv har jeg gode erfaringer både med å kjøpe, selge og gi bort ting på finn. Senest denne uken brukte jeg finn til å selge bilen min og for ikke lenge siden ga vi bort mange møbler via "gis bort" på finn.

Et annet sted du skal se etter brukte ting, er Skanfil. Dette er i utgangspunktet et auksjonssted for samlere som kjøper og selger frimerker, mynter og andre samlegjenstander. Legg imidlertid merke til at det er noen kategorier under storauksjonene som også inneholder mange smykker, klokker m.m. Diamantringer og gullsmykker selges for under 1/3 av butikkpris. Det er noe å ha i bakhodet når du skal kjøpe en gave til din kjære (eller til deg selv). Nettstedet krever at du registrerer deg før du kan by på gjenstander. i tillegg til at du kan gjøre noen gode kjøp, er det litt spenning i å delta i auksjoner.

Det å handle brukt kan spare deg for store beløp gjennom året. Vær imidlertid obs på at når du handler på Finn.no og/eller Qxl at du kan bli svindlet. Ikke forhåndsbetal for en gjenstand. Hvis du skal kjøpe bil, kan du bruke bankremiss. Hos Skanfil handler du trygt i og med at gjenstandene blir innlevert til dem før auksjonene.

I disse tider er det svært mange av oss som snart skal levere selvangivelsen. Jeg har fått noen spørsmål om betalinger fra betalte markedsundersøkelser er skattepliktig. Jeg sende spørsmålet til Skattedirektoratet for en tid tilbake og fikk til svar at dette er å betrakte som tilfeldig inntekt og derav ikke er skattepliktig.

tirsdag 13. april 2010

Problemer med å logge deg inn på din konto i Triaba Panel?

Av og til får jeg e-poster fra panelmedlemmer som ikke får logget seg inn på kontoen sin i panelet. Det første du kan prøve å gjøre, er å bestille et nytt passord og prøve dette. Det kan du gjør du her! Du kan også gjøre dette via nettstedet http://www.triabapanel.no/ og fanen "Innlogging". Hvis du fortsatt ikke får logget deg inn, sender du en e-post til kontakt@triaba.com eller til support@cint.com og forteller at du ikke får logget deg inn.

Vanlige årsaker til problemer med innlogging er:
- du bruker e-postadressen din som brukernavn. Det er lurt å velge et annet brukernavn enn e-postadressen da dette kan medføre problemer
- du velger samme brukernavn som du har i et annet tilsvarende panel (eks Dagbladet sitt cint-panel). Da må cint endre brukernavnet ditt i ett av panelene før du får logget deg inn.

En henvendelse til Triaba vil bli besvart så fort som mulig. Cint bruker å fikse innloggingsproblemer veldig raskt, så ikke nøl med å ta kontakt.

mandag 12. april 2010

Gavekort i april

Den 21. april er det en ny trekning av gavekort blant medlemmene i facebook gruppen til Triaba.com. Denne gangen trekkes det ut 4 gavekort pålydende kr 300. For å kunne vinne gavekort må du være medlem i ett av Triaba Panelene (f.eks http://www.triabapanel.no/) og ha svart på minimum 1 markedsundersøkelse i løpet av mars eller april.

Hvis du vinner et gavekort vil du bli bedt om å skrive noen ord på facebooksiden til Triaba. Årsaken til dette er at andre skal kunne se at det faktisk er gavekort som blir sendt ut til vinnerne. Hvis vinneren ikke skriver på facebooksiden får de selvfølgelig beholde gavekortet, men de er utelukket fra å kunne vinne senere. Du synes kanskje dette høres strengt ut, men det er mange ulike nettsteder som svindler folk og har falske konkurranser, lover bort falske gavekort (link til artikkel i VG om Ikea-svindel på facebook) m.m.

Triaba Panel bruker nettstedene http://www.gavekorttorget.no/ (for de norske medlemmene), www.presentkorttorget.se/ (for de svenske medlemmene) og www.gavekortet.dk/ (for de danske medlemmene) når vi kjøper gavekort og sender ut til vinnerne.

torsdag 8. april 2010

Faktura Larsen - Gratis faktureringsprogram

Jeg lastet ned programmet Faktura Larsen 0.7 for en tid tilbake og jeg bruker det når jeg skal fakturere Cint for deres bruk av panelmedlemmene i Triaba Panel. Fakturaprogrammet er enkelt å bruke og passer godt for mindre foretak som Triaba.com. Selskapet som i sin tid utviklet fakturaprogrammet er lagt ned, men du kan fortsatt laste ned programmet gratis hos ITpro.no. Det er enkelte småfeil i programmet, men de er mer eller mindre uvesentlige.

"Faktura Larsen er et enkelt, bra og gratis fakturaprogram for brukere som sender ut 2-3 fakturaer i uken.

Oversikt over hvilke egenskaper som finnes i Faktura Larsen:

•Kundeliste
•Fakturaliste
•Vareregister for hurtigoppslag
•Utskrift med eller uten fortrykte formularer
•Send faktura som e-post
•Tast inn pris ekskl. eller inkl. mva, den motsatte regnes ut
•Transaksjonsrapport
•Alle funksjoner kan brukes via tastaturet dersom du ikke liker mus
•Åpen Microsoft Access-database
•Ingen spyware eller snikreklame i fakturamargen
•Dynamiske menyer og dialoger, velg norsk eller engelsk språkdrakt.
•Kompilert HTML-hjelpefil (chm). Tast F1 for direkte oppslag."

Betalte markedsundersøkelser i Sverige

Over en lengre periode har jeg presentert norske markedsundersøkelser, både betalte, poengbeaserte (gaver) og undersøkelser hvor du deltar i trekning av gavekort m.m. Jeg har antydet at du kan tjene mellom 3000 og 4000 kr i året hvis du melder deg inn i alle panelene som betaler deg for å svare. Ulempen er imidlertid at du enten må ha tilgang til flere PC'er eller ha et program som sletter cookies for å kunne være med i alle panelene (gjelder cint-panelene).

Mange lurer på om det er noen vits i å melde seg inn i panel for markedsundersøkelser i utlandet og min erfaring er at det stort sett ikke bryet verdt å gjøre det. Noen unntak er det, men på en måte "svindler" du selskapene som driver med markedsundersøkelser i det aktuelle landet hvor du melder deg inn i et panel.

I Sverige er det langt flere panel som betaler cash enn i Norge. Potensialet for å tjene noen ekstra kroner er derfor større i Sverige. Følgende Cint Panel kjenner jeg til i Sverige (NB Hvis du velger å melde deg inn i flere av panelene må du huske å bruke forskjellige brukernavn når du registrerer deg. Du bør heller ikke velge e-postadressen din som brukernavn (användarnamn) da dette vil medføre problemer med å logge seg inn på panelkontoen):

1. Triaba Panel Sverige - et typisk cint-panel hvor du kan tjene mellom 5 og 40 kr per undersøkelse. Betaler via PayPal, noe som er en stor fordel for oss som bor i norden pga mulighet for direkte overførsel til din egen bankkonto! Du vil også kunne motta invitasjoner til fokusgrupper og produkttesting. Triaba Panel har også facebookgruppe hvor det trekkes ut gavekort hver måned bland medlemmene. Triaba har panel i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, USA, Kanada, Tyskland, Østerrike og Sveits.

2. Netdoktors hälsopanel består av hälsointresserade från hela Sverige som vill tycka till om aktuella frågor. Dette er også et cint-panel som betaler via PayPal.

3. Netdoktors läkarpanel består av läkare från hela Sverige som vill tycka till om aktuella medicinska frågor. Et cint-panel for leger.

4. Filmpanelen er nok et cint-panel som betaler mellom 5 og 40 kr per undersøkelse. Betaler via PayPal.

5. Cint sitt eget panel. Som de andre cint-panelene betales det via PayPal.

6. PriceRunner-panelen startades 2009 och ägs av Pricerunner. Panel är uppbyggd i samarbete med marknadsundersökningsföretaget Nepa, som också ansvarar för driften av panelen. Syftet med PriceRunner-panelen är att ta reda på vad svenska befolkningen tycker i olika frågor. Dette er også et cint-panel som betaler via PayPal.

7. Konsumentguiden er også et cint-panel. Betaler via PayPal.

8. Comboloan-panelen er nok et cint-panel. Betaler via PayPal.

9. Tasteline - cint panel som betaler via PayPal.

10. MSN-panelen - cint-panel som betaler via PayPal.

11. Paynovapanelen - nok et cint-panel. For ikke alt for lenge siden ble betalingene fra cint gjort gjennom Paynova som er en konkurent til PayPal

12. Seniornett-panelen - et cint-panel for pensjonister? Her får du poeng som du veksler inn i trisslott.

13. Habbo - et cint panel for Habbo medlemmer. Du betales i Habbo-mynter.

14. Blocketpanelen drivs i samarbete mellan Blocket och Cint, ett företag som utvecklar lösningar för onlineundersökningar. Som medlem i panelen får du inbjudningar till undersökningar som handlar om dina intressen, vanor och attityder.

15. Room328panelen - nok et cint panel. Betaler via PayPal.

16. Sveapanelen - nok et cintpanel som betaler via PayPal. Har også panel i Norge og i Danmark.

17. OKQ8-Panelen - nok et cint-panel som betaler via PayPal. De tilbyr også gavekort som du kan bruke på bensinstasjonene deres.

mandag 5. april 2010

Status Triaba Panel

Triaba.com har per i dag panel for markedsundersøkelser i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Østerrike, Sveits, USA og Kanada. Samtlige av panelene er utarbeidet i samarbeid med Cint AB i Sverige. Cint er et av verdens største selskaper som tilbyr markedsundersøkelser og løsninger/verktøy for gjennomføring av markedsundersøkelser.

Panelmedlemmene i Triaba får betalt for sin deltagelse via PayPal. Unntaket er imidlertid fortsatt USA og Kanada, hvor det betales med gavekort fra Hallmark. Cint har i lengre tid arbeidet med å legge til rette for betalingsløsninger via PayPal også for denne gruppen panelmedlemmer. Av uvisse årsaker er ikke denne løsningen enda kommet på plass, men vi håper at denne er tilgjengelig i løpet av april.

Triaba Panel har egen side på Facebook hvor det trekkes ut gavekort blant medlemmene. Trekningen av gavekort foretas hver måned. For å kunne vinne et av gavekortene må du ha svart på minimum 1 undersøkelse den aktuelle måneden trekningen foretas. Av ulike årsaker er det flere av vinnerne som ikke har bedt om å få gavekortet de har vunnet. Hvis vinnerne ikke har krevd premien før etterfølgende trekning, trekkes gavekortet tilbake og inngår i neste trekning.

Antallet paneldeltagere har økt sakte, men sikkert siden oppstarten i juli 2009. Status per i dag er:

                                      Number Of Panelists
Triaba Panel Austria                     4
Triaba Panel Germany                  8
Triaba panel Canada                    155
Triaba Panel Denmark                 262
Triaba Panel Sweden                   1101
Triaba panel US                          338
Triaba panel Norway                   1122
Triaba Panel Switzerland             3
Triaba Panel UK                         330

Det norske panelet er fortsatt størst, men det skiller kun 21 panelmedlemmer mellom Norge og Sverige. De nyeste panelene som ble startet for et par uker siden vokser ikke. Det har vært annonsert på Google i Tyskland, Østerrike og Sveits, men til tross for masse besøk på sidene, er det nesten ingen som melder seg inn i panelene. (Hvis du er stødig i Tysk og har forslag til endringer i tekstene på panelene i disse landene, send meg gjerne en melding med dine forslag.) Dette minner mye om startproblemene i Danmark, hvor det viste seg å være bortkastet å annonsere panelet på Google. Det danske panelet har kun 262 medlemmer og har lavest svarprosent på undersøkelsene av alle. Det har derfor til tider vært fristende å legge ned dette panelet pga de danske medlemmenes manglende svar. Det er slettet svært mange innaktive medlemmer i Danmark sammenlignet med andre land - og jeg vil fortsette med å fjerne innaktive medlemmer fremover. Betalingen er ikke dårligere i det danske panelet sammenlignet med de andre, så det er litt overaskende at panelet i Danmark er så vanskelig å få til å øke i antall.  

I USA var det i en periode svært mange falske registreringer. Vedkommede som registrerte de falske medlemmene ble sporet til California og nettverksleverandøren til vedkommende ble varslet om denne typen aktivitet. Etter dette har det ikke vært mer spamming av panelet. I Kanada sliter vi fortsatt med å få oppdrag. All rekruttering av nye medlemmer der er derfor stoppet opp inntil vi kan tilby markedsundersøkelser til medlemmene.