Monday 26 April 2010

Smakstesting - Triaba Panel

I dag er det for første gang sendt ut en undersøkelse via det norske panelet hvor deltakerne innbys til smakstesting. I første omgang er det 20 av medlemmene som har mottatt denne invitasjonen. Betalingen for å delta på smakstesting bruker å variere mellom kr 300 og kr 500 og betalingen skjer i form av gavekort.

Monday 5 April 2010

Status Triaba Panel

Triaba.com har per i dag panel for markedsundersøkelser i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Østerrike, Sveits, USA og Kanada. Samtlige av panelene er utarbeidet i samarbeid med Cint AB i Sverige. Cint er et av verdens største selskaper som tilbyr markedsundersøkelser og løsninger/verktøy for gjennomføring av markedsundersøkelser.

Panelmedlemmene i Triaba får betalt for sin deltagelse via PayPal. Unntaket er imidlertid fortsatt USA og Kanada, hvor det betales med gavekort fra Hallmark. Cint har i lengre tid arbeidet med å legge til rette for betalingsløsninger via PayPal også for denne gruppen panelmedlemmer. Av uvisse årsaker er ikke denne løsningen enda kommet på plass, men vi håper at denne er tilgjengelig i løpet av april.

Triaba Panel har egen side på Facebook hvor det trekkes ut gavekort blant medlemmene. Trekningen av gavekort foretas hver måned. For å kunne vinne et av gavekortene må du ha svart på minimum 1 undersøkelse den aktuelle måneden trekningen foretas. Av ulike årsaker er det flere av vinnerne som ikke har bedt om å få gavekortet de har vunnet. Hvis vinnerne ikke har krevd premien før etterfølgende trekning, trekkes gavekortet tilbake og inngår i neste trekning.

Antallet paneldeltagere har økt sakte, men sikkert siden oppstarten i juli 2009. Status per i dag er:

                                      Number Of Panelists
Triaba Panel Austria                     4
Triaba Panel Germany                  8
Triaba panel Canada                    155
Triaba Panel Denmark                 262
Triaba Panel Sweden                   1101
Triaba panel US                          338
Triaba panel Norway                   1122
Triaba Panel Switzerland             3
Triaba Panel UK                         330

Det norske panelet er fortsatt størst, men det skiller kun 21 panelmedlemmer mellom Norge og Sverige. De nyeste panelene som ble startet for et par uker siden vokser ikke. Det har vært annonsert på Google i Tyskland, Østerrike og Sveits, men til tross for masse besøk på sidene, er det nesten ingen som melder seg inn i panelene. (Hvis du er stødig i Tysk og har forslag til endringer i tekstene på panelene i disse landene, send meg gjerne en melding med dine forslag.) Dette minner mye om startproblemene i Danmark, hvor det viste seg å være bortkastet å annonsere panelet på Google. Det danske panelet har kun 262 medlemmer og har lavest svarprosent på undersøkelsene av alle. Det har derfor til tider vært fristende å legge ned dette panelet pga de danske medlemmenes manglende svar. Det er slettet svært mange innaktive medlemmer i Danmark sammenlignet med andre land - og jeg vil fortsette med å fjerne innaktive medlemmer fremover. Betalingen er ikke dårligere i det danske panelet sammenlignet med de andre, så det er litt overaskende at panelet i Danmark er så vanskelig å få til å øke i antall.  

I USA var det i en periode svært mange falske registreringer. Vedkommede som registrerte de falske medlemmene ble sporet til California og nettverksleverandøren til vedkommende ble varslet om denne typen aktivitet. Etter dette har det ikke vært mer spamming av panelet. I Kanada sliter vi fortsatt med å få oppdrag. All rekruttering av nye medlemmer der er derfor stoppet opp inntil vi kan tilby markedsundersøkelser til medlemmene.