Monday, 26 April 2010

Smakstesting - Triaba Panel

I dag er det for første gang sendt ut en undersøkelse via det norske panelet hvor deltakerne innbys til smakstesting. I første omgang er det 20 av medlemmene som har mottatt denne invitasjonen. Betalingen for å delta på smakstesting bruker å variere mellom kr 300 og kr 500 og betalingen skjer i form av gavekort.

Wednesday, 21 April 2010

Trekning av gavekort i april

Trekningen av gavekort i Triaba Panel er nå foretatt. De heldige vinnerne av et gavekort på kr 300 er; Henrik Lundgren, Morten Haga, Stine Sørensen og Kim Sundkvist.

Siden det er vår (i henhold til kalenderen) ble det trukket ut 1 ekstra vinner av et gavekort på kr 300 og den heldige vinneren er; Kristin Van Asperen.

Gavekortene bestilles på http://www.gavekorttorget.no/ eller på de svenske eller danske sidene til Gavekorttorget. Gavekortet sendes til vinnerne så snart de har tatt kontakt med kontakt@triaba.com og opplyst om e-postadressen de bruker i panelet. Det vil da bli sjekket om vinnerne er medlem av ett av panelene til Triaba og om de har svart på minimum 1 undersøkelse i mars/april.

Flere av vinnerne i de første trekningene har ikke svart på min henvendelse når jeg har opplyst om at de har vunnet. Pga dette har jeg innført en frist på 1 mnd etter trekning for å få tilsendt gavekortet. Gavekort som ikke blir hentet trekkes på nytt.

Vinnerne blir også bedt om å skrive noen ord på facebook siden til Triaba. Dette for å verifisere at de har mottatt gavekortet og for å bekrefte overfor de andre medlemmene at det faktisk er gavekort som trekkes ut. Vinnere som ikke ønsker å skrive noen ord på faceboksiden får selvfølgelig beholde gavekortet, men de får ikke være med i senere trekninger av gavekort.

Saturday, 17 April 2010

Status Triaba Panel

I dag passerte antallet medlemmer i det svenske panelet antallet medlemmer i det norske. Triaba Panel Norge ble startet opp 08.07.2009, mens det svenske panelet ble startet 29.08.2009. Jeg hadde forventet at antallet panelmedlemmer i det svenske panelet skulle passere det norske på et langt tidligere tidspunkt. Panelet med sterkest vekst er imidlertid Triaba Panel UK, men det er vanskelig å vurdere om eller når antallet medlemmer i Storbritannia passerer både Norge og Sverige.


Panelene i Tyskland, Østerrike og Sveits har liten eller ingen vekst. Det har vist seg at annonsering i Google for disse panelene er bortkastede penger. Hvis du har forslag til hvordan disse panelene kan markedsføres i disse landene, tar jeg i mot forslag med takk. Det er per i dag ikke aktuelt å bruke mer penger på Google annonsering for disse panelene og jeg er usikker på om det er vits i å bruke energi på dem.

Panelet i Danmark øker sakte. Det virker som det er stor skepsis i Danmark mot å melde seg inn i panelet, noe som kan ha sammenheng med at de blir anmodet om å registrere sitt personnummer ved registrering av medlemskap. Det er imidlertid ikke noe krav at panelmedlemmene skriver inn disse opplysningene for å få utbetalt pengene de tjener på undersøkelsene.

Panelene i USA og Kanada markedsføres i liten grad. Årsaken til dette er at det er begrenset med undersøkelser tilgjengelig for panelmedlemmene. Konkurransen er hard, men Cint jobber med å skaffe flere oppdrag.

Responsraten er ganske lik for de ulike panelene. Triaba Panel Sverige har imidlertid høyere svarprosent enn de andre panelene.

Monday, 12 April 2010

Gavekort i april

Den 21. april er det en ny trekning av gavekort blant medlemmene i facebook gruppen til Triaba.com. Denne gangen trekkes det ut 4 gavekort pålydende kr 300. For å kunne vinne gavekort må du være medlem i ett av Triaba Panelene (f.eks http://www.triabapanel.no/) og ha svart på minimum 1 markedsundersøkelse i løpet av mars eller april.

Hvis du vinner et gavekort vil du bli bedt om å skrive noen ord på facebooksiden til Triaba. Årsaken til dette er at andre skal kunne se at det faktisk er gavekort som blir sendt ut til vinnerne. Hvis vinneren ikke skriver på facebooksiden får de selvfølgelig beholde gavekortet, men de er utelukket fra å kunne vinne senere. Du synes kanskje dette høres strengt ut, men det er mange ulike nettsteder som svindler folk og har falske konkurranser, lover bort falske gavekort (link til artikkel i VG om Ikea-svindel på facebook) m.m.

Triaba Panel bruker nettstedene http://www.gavekorttorget.no/ (for de norske medlemmene), www.presentkorttorget.se/ (for de svenske medlemmene) og www.gavekortet.dk/ (for de danske medlemmene) når vi kjøper gavekort og sender ut til vinnerne.

Monday, 5 April 2010

Status Triaba Panel

Triaba.com har per i dag panel for markedsundersøkelser i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Østerrike, Sveits, USA og Kanada. Samtlige av panelene er utarbeidet i samarbeid med Cint AB i Sverige. Cint er et av verdens største selskaper som tilbyr markedsundersøkelser og løsninger/verktøy for gjennomføring av markedsundersøkelser.

Panelmedlemmene i Triaba får betalt for sin deltagelse via PayPal. Unntaket er imidlertid fortsatt USA og Kanada, hvor det betales med gavekort fra Hallmark. Cint har i lengre tid arbeidet med å legge til rette for betalingsløsninger via PayPal også for denne gruppen panelmedlemmer. Av uvisse årsaker er ikke denne løsningen enda kommet på plass, men vi håper at denne er tilgjengelig i løpet av april.

Triaba Panel har egen side på Facebook hvor det trekkes ut gavekort blant medlemmene. Trekningen av gavekort foretas hver måned. For å kunne vinne et av gavekortene må du ha svart på minimum 1 undersøkelse den aktuelle måneden trekningen foretas. Av ulike årsaker er det flere av vinnerne som ikke har bedt om å få gavekortet de har vunnet. Hvis vinnerne ikke har krevd premien før etterfølgende trekning, trekkes gavekortet tilbake og inngår i neste trekning.

Antallet paneldeltagere har økt sakte, men sikkert siden oppstarten i juli 2009. Status per i dag er:

                                      Number Of Panelists
Triaba Panel Austria                     4
Triaba Panel Germany                  8
Triaba panel Canada                    155
Triaba Panel Denmark                 262
Triaba Panel Sweden                   1101
Triaba panel US                          338
Triaba panel Norway                   1122
Triaba Panel Switzerland             3
Triaba Panel UK                         330

Det norske panelet er fortsatt størst, men det skiller kun 21 panelmedlemmer mellom Norge og Sverige. De nyeste panelene som ble startet for et par uker siden vokser ikke. Det har vært annonsert på Google i Tyskland, Østerrike og Sveits, men til tross for masse besøk på sidene, er det nesten ingen som melder seg inn i panelene. (Hvis du er stødig i Tysk og har forslag til endringer i tekstene på panelene i disse landene, send meg gjerne en melding med dine forslag.) Dette minner mye om startproblemene i Danmark, hvor det viste seg å være bortkastet å annonsere panelet på Google. Det danske panelet har kun 262 medlemmer og har lavest svarprosent på undersøkelsene av alle. Det har derfor til tider vært fristende å legge ned dette panelet pga de danske medlemmenes manglende svar. Det er slettet svært mange innaktive medlemmer i Danmark sammenlignet med andre land - og jeg vil fortsette med å fjerne innaktive medlemmer fremover. Betalingen er ikke dårligere i det danske panelet sammenlignet med de andre, så det er litt overaskende at panelet i Danmark er så vanskelig å få til å øke i antall.  

I USA var det i en periode svært mange falske registreringer. Vedkommede som registrerte de falske medlemmene ble sporet til California og nettverksleverandøren til vedkommende ble varslet om denne typen aktivitet. Etter dette har det ikke vært mer spamming av panelet. I Kanada sliter vi fortsatt med å få oppdrag. All rekruttering av nye medlemmer der er derfor stoppet opp inntil vi kan tilby markedsundersøkelser til medlemmene.