Thursday, 28 October 2010

10 000 medlemmer i Triaba Panel

Antallet medlemmer i Triaba Panel har økt mye den siste tiden og vi har nå passert 10 000 medlemmer. Økningen er et resultat av at vi åpnet nye panel for spørreundersøkelser i India og Sør Afrika i oktober.

Det er også gledelig å registrere at mange av panelmedlemmene i India og Sør Afrika allerede har fått sine første undersøkelse tilsendt på e-post. Svarprosenten i Sør Afrika er på hele 60 %, mens den i India er på 50 %. Til sammenligning er svarprosenten i det norske panelet på 34 %.

Thursday, 21 October 2010

Nye utbetalingsmuligheter i Triaba Panel Sverige og Finland

Medlemmene i Sverige og i Finland kan nå også velge å ta ut pengene de tjener på å svare på spørreundersøkelser som gavekort. Dette kommer som et alternativ til utbetaling via PayPal.

Beløpsgrensen for gavekort er 100 SEK i Sverige og 10 Euro i Finland.

Trekning av gavekort - oktober 2010

Medlemmene i Triaba sin facebook gruppe deltar hver måned i trekning av gavekort. Noen av trekningene er åpen for alle facebook medlemene, men de fleste er for de som også er medlem i panelet til Triaba.

For å kunne vinne et gavekort måtte du ha svart på minimum 1 undersøkelse i september/oktober 2010. Vinnerne er:

Marianne Krűger (Denmark), Cathrine Sundstrom Zimony (Sweden), Håvard Hovden (Norway), Line Strandli (Norway), Merete Korsgaard (Norway), Cecilie Nilsson (Sweden), Lester D'Souza (India), Margot Reim (South Africa), Lise Holm (Norway) og Stine Sørensen (Norway)