Tuesday, 23 February 2010

1000 medlemmer i Triaba Panel Norge

Antallet medlemmer i det norske panelet har nå passert 1000 panelmedlemmer. Triaba Panel Norge ble startet opp i juli 2009. Det har vært en relativ jevn tilvekst i panelet og svarprosenten blant medlemmene ligger på noe over 50 %. Bare i dag ble det sendt ut ca 1000 undersøkelser og mange undersøkelser står i kø for å bli sendt ut.

Monday, 22 February 2010

Trekning av gavekort - februar 2010

Trekningen av gavekort i Triaba Panel er foretatt og de heldige vinnerne er:
- kr 500 Liv-June Rogde-Gilje
- kr 200 Elin H. Abrahamsen
- kr 200 Anna Kristine Lodde
- kr 100 Håvard Lund
- kr 100 Cornelia Kleppan
- kr 100 Robert Nilsson
- kr 100 Berit Johannessen

For å kunne få gavekortene må vinnerne være medlem av Triaba Panel, facebook gruppen til Triaba.com og ha svart på minimum 1 undersøkelse i januar/februar. Neste trekning vil skje medio mars 2010.

Friday, 19 February 2010

3000 medlemmer i Triaba Panel

I dag passerte antallet medlemmer i Triaba Panel 3000. Målet var 2000 medlemmer i løpet av 1 år, men dette målet ble nådd i løpet av 6 mnd.


I løpet av måneden har jeg forhåpninger om å åpne panel i Tyskland, Østerrike og Sveits. Adressen til nettstedet er http://www.triabapanel.de/ og det vil være et felles nettsted for disse tre landene, men det vil bli mulig å velge hvilken nasjonalitet man har.

I USA og Canada venter vi fortsatt på at PayPal skal bli tilgjengelig som betalingskanal for panelmedlemmene. Cint er fortsatt i samtaler med PayPal om en løsning, men intill videre vil det bli benyttet Hallmark-gavekort som betaling til panelmedlemmene.

Triaba.com på facebook har i skrivende stund 108 medlemmer og til mandag trekkes det igjen ut gavekort blant medlemmene her. Til sammen skal det deles ut gavekort på tilsammen kr 1300. Kravet for å kunne vinne er at medlemmene har svart på minimum 1 undersøkelse i løpet av den siste måneden.