Thursday, 8 March 2012

Sommerkonkurranse hos Triaba

I slutten av juni 2012 skal vi gi fordele gavekort på til sammen 8 000 kr. Gavekortene fordeler seg slik:


1 gavekort pålydende 4 000 kr

2 gavekort pålydende 1 000 kr

6 gavekort pålydende 500 kr.

Medlemmer utenfor Norden vil motta evt premie som en utbetaling via paypal.

For å kunne delta MÅ du:
- være medlem i ett av våre panel for markedsundersøkelser
- ha besvart og fullført minimum 4 undersøkelser i en og samme måned. Hvis du f.eks har fullført 4 undersøkelser i april og 1 i de resterende månedene, har du kun 1 lodd til trekningen. Du kan maks opptjene 6 lodd fra januar til og med trekningsdagen i slutten av juni.

Påmelding:
Send en e-post til competition@triaba.com med følgende opplysninger:

1) Tittelfeltet/heading på e-post: Sommerkonkurranse

2) Navn: eks Ola Nordmann

3) Postnummer: eks 8000 Bodø

4) Land: eks Norge

5) e-postadresse: eks ola@nordmann.no (og denne SKAL samsvare med e-postadressen du bruker i panelet)

Vær oppmerksom på at hvis din påmelding er mangelfull, vil du ikke bli godkjent som deltager i konkurransen.

No comments:

Post a comment