Tuesday, 27 March 2012

Betalte markedsundersøkelser = Skattefri inntekt

Jeg har mottatt spørsmål fra flere av våre norske medlemmer i Triaba om de skal betale skatt av det de får betalt for å svare på undersøkelser. Svaret er kort og godt NEI (andre regler kan gjelde i andre land). Inntekten defineres som tilfeldig inntekt og er under grensen for beskatning. Dette kan du lese mer om i VG Dine penger.

No comments:

Post a comment