Saturday, 18 June 2011

Sportspanelet - For lag og foreninger - En annen type dugnadsarbeid

Triaba har registrert domenet Sportspanelet.no og vil i løpet av sommeren/høsten starte arbeidet med det nye nettstedet. Det nye panelet vil ikke bli et tradisjonelt panel som vi har i Triaba (som www.triabapanel.no), men en mulighet for lag og foreninger til å etablere sitt eget panel for markedsundersøkelser. Panelene vil bli utarbeidet i sammarbeid med Cint AB som vil stå for undersøkelsene og drifting av databasene.

I dag tjener våre panelmedlemmer vanligvis mellom kr 7 og kr 15 per undersøkelse, men av og til er spennet fra 1 kr opp til 40 kr per undersøkelse. I det nye panelet vil det være idrettslaget/foreningen som vil få denne betalingen - ikke panelmedlemmet. Hvis ditt lag/forening/organisasjon har et potensiale til å rekruttere over 500 medlemmer - vil dette kanskje være noe for dere. Hvem kan melde seg inn? Alle som vil, men det er en fordel at de som melder seg inn har et hjerte for laget, foreningen eller organisasjonen og er villig til å svare på undersøkelser som en form for dugnadsarbeid.

Hvis du er aktiv i et idrettslag/forening/organisasjon og tror at din forening vil være interessert i å starte sitt eget panel, er det bare å tipse styret om denne muligheten. Hvis det er interesse for dette, vil Triaba og Cint kunne stille på informasjonsmøte for å fortelle om hvordan dette vil foregå.

Vi kan kontaktes på kontakt@triaba.com  

No comments:

Post a comment