Thursday, 2 September 2010

Energimerkingen er ikke nødvendigvis et riktig utgangspunkt for å spare penger

VGs Dine Penger har satt opp et regnestykke i artikkelen "Mye å spare med riktig energimerking" som kan være noe missvisende, spesielt for leiligheter. Hvis du bor i en eldre leilighet, vil den automatisk havne i kategorien D. Og dette er boliger som VG skriver bør selges billigere enn boliger i en høyere kategori.

Type varmekilde for leiligheten bør tas med i regnestykket til VG. Jeg bor i en leilighet som fikk energimerke D. Etter alt å dømme bruker jeg sikkert store summer på oppvarming, men det er ikke sannheten. Jeg bruker 3-4000 i året på strøm - for vi har sentralvarme. Du kan kanskje si at varmekostnaden gjenspeiler seg i feilleskostnadene for borettslaget, men per i dag er denne kostnaden 2800 per månde og dekker alt.

Hvor mye vil jeg da spare ved å flytte til en leilighet som har høyere klassifisering enn D? Et par hundre kroner på strømregningen vil jeg tippe. Felleskostnadene vil nok være betraktelig høyere enn det jeg betaler per i dag, pga høye lån i nyetablerte borettslag. Ergo jeg (og du) vil ikke tjene noe på å velge en leilighet med høyere klassifisering.

Er da energiklassifiseringen riktig? Jeg bor i en leilighet i 1.etasje som har klassifisering D og betaler 3-4000 kr per år i strøm. Skal denne ha D? Klassifiseringen er nok mer riktig for eneboliger og leiligheter hvor varmekilden kun er strøm, enn når du bruker andre varmekilder enn strøm til oppvarming.

Det å energimerke boligen er svært enkel og du bør ikke betale noen for å gjøre det for deg. Hvis du derimot skal legge inn oppgraderinger av huset m.m., kan det kanskje være behov for litt mer kompetanse siden du bør velge en detaljert registrering.

----Triaba Panel - Betalte undersøkelser på nett -----

No comments:

Post a comment