Monday, 9 August 2010

Produkttesting gjennom Triaba Panel

I disse dager er det sendt ut invitasjoner til medlemmer i Triaba panel Norge for å teste produkter. Per i dag har 26 medlemmer blitt plukket ut til å teste stekeposer. Testingen vil skje i løpet av uke 31 tom 33 og de som deltar får i tillegg til vanlig honorar som panelmedlem - et gavekort på 200 kr.

No comments:

Post a comment