Wednesday, 11 August 2010

Hvor lenge vil Norges Bank holde renten uendret?

Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 2 % varsler TV2, og dette er nok godt nytt for de fleste. Pengemarkedsrenten er imidlertid den renten som vi som forbrukere bør følge med på nå. Vil pengemarkedsrenten falle, eller ligger det en forventning i markedet om at styringsrenten snart skal opp og at et evt fall i pengemarkedsrenten blir kortvarig?

I pressemeldingen fra Norges Bank står det at utviklingen i Norsk økonomi har vært nesten som forventet. NB har tatt hensyn til prisutviklingen og ønsket om en stabil utvikling i produksjon og sysselsetting. Videre står det at "Veksten i verdensøkonomien har vært litt sterkere enn ventet, men aktivitetsnivået er fortsatt lavt i industrilandene. Uroen knyttet til statsfinansene i flere europeiske land har avtatt, men utsiktene for amerikansk økonomi er noe mer usikre." Hovedstyrets begrunnelse er utdypende og gir en grei oversikt over deres begrunnelse for å holde styringsrenten uendret.

Jeg vil anta at det vil bli en fortsatt økning i boligprisene siden styringsrenten holdes uendret. Dette er ikke godt nytt for de som skal inn på boligmarkedet, men kjærkomment for de som nå skal selge bolig. VG har snakket med 5 banker om deres låneaktivitet, og de melder om relativt høy aktivitet i lånemarkedet. Endringen i kredittregelverket har medført at det har blitt vanskeligere for førstegangskjøpere å få boliglån. Bankene anbefaler derfor at de som har muligheten til det sparer i BSU slik at de oppfyller kravet om minimum 10 % egenkapital eller tillegssikkerhet.

No comments:

Post a comment