mandag 28. juni 2010

Sverige er rangert som det 5. rikeste landet i EU

Målt i BNP per capita er Sverige rangert som det 5 rikeste landet i EU. Luxemburg er rikest, fulgt av Irland, Nederland og Østerrike. Luxembourg er en gjenganger i toppen når kåringen av rikeste landet i Europa foretas. Hvis vi inkluderer landene som ikke er medlem i EU, er Norge nr 2 og Sveits nr 3.

Luxembourg er å betrakte som en bystat som i stor grad har finasiell tjenesteyting som et av sine hovedområder. Dette er med på å forklare at Luxembourg topper statestikken fra år til år. I tillegg er det verd å merke seg at svært mange pendler inn til Luxembourg fra nabolandene for å jobbe - og andelen er nesten 50 % av totalen. Disse personene bidrar til verdiskapningen, men ved beregning av BNP per capita, deles den totale BNP kun på de som bor i landet.

----- http://www.triabapanel.se/ --- online betald undersökning
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar