fredag 25. juni 2010

Rentefesten fortsetter - for de med lån

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 2 prosent onsdag, til stor glede for oss med boliglån. VG-Dine penger skriver torsdag at renteprognosen for de kommende tre årene har endret seg på kort tid. Visesentralbanksjefen uttaler at renteøkningen vil komme på et langt senere tidspunkt enn det Norges Bank så for seg.

Det at renten holdes uforandret av Norges bank er ingen garanti for at bankenes utlånsrenter holdes uendret. Pengemarkedsrenten (lånerenten på penger mellom bankene) har økt som en følge av usikkerhetene rundt statsfinansene til Hellas, Italia og Spania. Din lånerenten kan av den grunn øke.

Hvis du har dyre lån i dag - som kredittkortgjeld. Vil jeg på det sterkeste anbefale deg å prioritere å betale ned dem først. Disse forbrukslånene har gjerne en lånerente på mellom 20 og 30 prosent. I tillegg vil de kun kreve inn et minstebeløp som medfører at du har et seiglivet lån å forholde deg til.

Mange anbefaler også at du nå vurderer å binde studielånsrenten. Den var på laveste nivå sist du hadde frist for å binde den - og neste for å binde renten hos lånekassen er 12 august. Du bør kanskje vente med å binde renten til den 11-12 august for å få med deg renteutviklingen på flytende rente før du bestemmer deg.Hvis du er statsansatt og har boliglån, vil jeg absolutt anbefale Statens Pensjonskasse. Denne statsbanken har markedets laveste lånerente på boliglån, og ligger ca 1 prosentpoeng lavere på boliglån enn private banker. Hvis du ikke er stas- eller kommuneansatt, bør du sjekke ut hvilke betingelser de ulike medlemskapene i fagforeninger, OBOS m.m. gir deg i banken din. Ofte kan du få opp til 0,25 lavere rente bare ved å være fagorganisert. Hvis du har et boliglån på 3 mill kan du spare 7500 kr på et år. Besparelsen dekker inn kostnaden ved å være fagorganisert, samt litt til.

Et annet område du kan ha fokus på - er direkte kontakt med ditt forsikringsselskap og din bank. Jeg bruker å ringe minst 1 gang i året for å diskutere mine betingelser. Dette har resultert i at jeg har gode betingelser både på boliglån og forsikringer. Hvis du ikke liker å forhandle med banken eller forsikringsselskapet, kan du bruke nettstedet Finansportalen til å forhandle for deg. De skriver at "Gjennom vår Bytt bank-løsning kan du når som helst på døgnet starte forhandlinger med bankene om bedre betingelser". Hvis du er usikker på om du tør å bruke denne portalen, så er det kanskje kjekt å vite hvem som står bak den: "Med bakgrunn i et initiativ fra Kredittilsynet, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet besluttet Finansdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet å utvikle en informasjonsløsning som samler og sammenlikner informasjon om finansielle tjenester til forbrukere". 

Min oppfordring til deg er å tenke langsiktig. Betal ned litt ekstra på lånet hver måned slik at du har en liten buffer hvis noe skulle skje. I tillegg er det også lurt å sette av noen kroner til sparing hver måned.


------------  http://www.triabapanel.no/ ------------ Betalte markedsundersøkelser på nett -------------

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar