fredag 18. juni 2010

Færre inkassosaker i Lånekassen

På nettsiden til Lånekassen fremgår det at antallet inkassosaker har gått ned i 2009. Denne utvikling er motsatt av hva andre finansinstitusjoner opplever. Lånekassen bruker Statens Innkrevningssentral til å inndrive gjeld som er gått til inkasso. Andelen overførte saker er i 2009 på 6,3 prosent (andel saker overført til SI av hele kundeporteføljen som er i tilbakebetalingsfasen).

Oslo, Akershus, Rogaland og Sogn og Fjordane peker seg ut som de beste studiegjeldbetalerne i 2009. Østfold, Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag, Telemark, Vestfold, Vest-Agder, Nordland, Troms og Finnmark kommer dårligst ut.

Lånekassen sender først ut en betalingspåminnelse (purring) som koster deg kr 280. Hvis du ikke betaler purringen (eller søker om betalingsutsettelse), vil det bli sendt ut et varsel om oppsigelse. Og denne koster deg kr 490 i gebyr. Hvis du ikke betaler denne gangen (eller søker om utsettelse!) vil du motta et brev med vedtak om oppsigelse av lånet. Da forfaller hele lånet til betaling - og renten øker med ett prosentpoeng. Hvis saken kommer så langt, vil lånet bli sendt over til SI for tvangsinnkreving. Du kan fortsatt betale inn og ordne opp, med det haster. Hvis prosessen med overføring til SI blir fullført, er det ikke lengre Lånekassen som står for betalingsavtaler, trekk i lønn/trygd mv.

Tabellen viser antallet inkassosaker i Lånekassen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar