Saturday, 17 April 2010

Status Triaba Panel

I dag passerte antallet medlemmer i det svenske panelet antallet medlemmer i det norske. Triaba Panel Norge ble startet opp 08.07.2009, mens det svenske panelet ble startet 29.08.2009. Jeg hadde forventet at antallet panelmedlemmer i det svenske panelet skulle passere det norske på et langt tidligere tidspunkt. Panelet med sterkest vekst er imidlertid Triaba Panel UK, men det er vanskelig å vurdere om eller når antallet medlemmer i Storbritannia passerer både Norge og Sverige.


Panelene i Tyskland, Østerrike og Sveits har liten eller ingen vekst. Det har vist seg at annonsering i Google for disse panelene er bortkastede penger. Hvis du har forslag til hvordan disse panelene kan markedsføres i disse landene, tar jeg i mot forslag med takk. Det er per i dag ikke aktuelt å bruke mer penger på Google annonsering for disse panelene og jeg er usikker på om det er vits i å bruke energi på dem.

Panelet i Danmark øker sakte. Det virker som det er stor skepsis i Danmark mot å melde seg inn i panelet, noe som kan ha sammenheng med at de blir anmodet om å registrere sitt personnummer ved registrering av medlemskap. Det er imidlertid ikke noe krav at panelmedlemmene skriver inn disse opplysningene for å få utbetalt pengene de tjener på undersøkelsene.

Panelene i USA og Kanada markedsføres i liten grad. Årsaken til dette er at det er begrenset med undersøkelser tilgjengelig for panelmedlemmene. Konkurransen er hard, men Cint jobber med å skaffe flere oppdrag.

Responsraten er ganske lik for de ulike panelene. Triaba Panel Sverige har imidlertid høyere svarprosent enn de andre panelene.

No comments:

Post a comment