torsdag 18. februar 2010

Økonomiske fremtidsutsikter....

SSBs fremleggelse av deres vurdering av de økonomiske fremtidsutsiktene, kan være svært dyster lesning for de som allerede i dag sliter med økonomien pga f.eks arbeidsledighet. Så langt har det store antallet nordmenn som er i fast arbeid ikke merket stort til finanskrisen som har rammet EU, USA og andre nasjoner hardt. Enkelte yrkesgrupper vil imidlertid få merke at det er krise i økonomien og at Norge ikke kan regne med å slippe helt unna. Euroen er i dag under 8 kroner, noe som kan medføre økt reisevirksomhet. Industrien som selger i Euro vil imidlertid merke dette på en negativ måte - inntjeningen blir lavere.

I dagens VG kan du lese at 2010 blir et jubelår for lommeboken. Dette som et resultat av lav rente, lav inflasjon og grei lønnsvekst. Dette vil medføre at de som er i arbeid vil kunne forvente å ha 10 000 kr oner mer å rutte med i 2010 enn året før. Jubelåret vil imidlertid kun gjelde for de som beholder jobben sin. SSB forventer at arbeidsledigheten skal øke fra 3,2 % (4 kvartal 09) til 3,9  i gjennomsnitt for 2011. For denne gruppen vil det selvfølgelig bli lite å juble over. Arbeidsledigheten er imidlertid vesentlig lavere i Norge enn i andre europeiske land.

Den norske kronen har styrket seg siden siste rentemøtet, noe som er gledelig for de av oss som reiser til f.eks Sverige på grensehandel. Det kan være mye å spare på å handle i Sverige, men det er lurt å sette seg inn i reglene før du reiser. Hvis du reiser sammen med andre, sparer du også penger på å dele reisekostnadene. Hvis du har behov for å øke inntektene dine skattefritt, kan du sjekke ut betalte markedsundersøkelser. Dette er en inntekt som er definert som tilfeldig intekt og er derav ikke skattepliktig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar