tirsdag 23. februar 2010

1000 medlemmer i Triaba Panel Norge

Antallet medlemmer i det norske panelet har nå passert 1000 panelmedlemmer. Triaba Panel Norge ble startet opp i juli 2009. Det har vært en relativ jevn tilvekst i panelet og svarprosenten blant medlemmene ligger på noe over 50 %. Bare i dag ble det sendt ut ca 1000 undersøkelser og mange undersøkelser står i kø for å bli sendt ut.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar