onsdag 27. januar 2010

Utlånsundersøkelsen 4. kvartal 2009

Norges Bank skriver på sine nettsider at "Bankene lettet ytterligere på kredittpraksisen overfor foretak i 4. kvartal 2009. Kredittpraksisen overfor husholdninger var om lag uendret. I 1. kvartal 2010 forventer bankene uendret kredittpraksis overfor både foretak og husholdninger. Bankene rapporterte om økt etterspørsel etter lån fra husholdninger og foretak i 4. kvartal 2009. Fremover venter bankene ytterligere økning i låneetterspørselen fra foretak og husholdninger."

Utlån til husholdninger:

Bankene rapporterte at husholdningenes samlede etterspørsel etter lån økte ytterligere i 4. kvartal 2009. Ett kvartal tidligere hadde de ventet uendret etterspørsel fremover. Husholdningenes etterspørsel etter faststrentelån fortsatte å øke for femte kvartal på rad. Bankene venter ytterligere økning i husholdningenes
låneetterspørsel i 1. kvartal 2010. Samtlige banker rapporterte om uendret kredittpraksis overfor husholdninger i 4. kvartal 2009.
 
Konklusjonen av undersøkelsen kan vel oppsummeres som at det er like enkelt å få lån nå som tidligere. Kredittpraksisen er uendret overfor husholdningene. Vær imidlertid obs på at rentene ser ut til å øke på sikt. Det er derfor lurt å avstå kredittkjøp - for rentene på slike lån er høye. Undersøkelsen til Norges Bank viser at det er en utlånsvekst (av typen usikrede utlån) nå ettersom markedet har blitt mer positivt innstilt til den økonomiske fremtiden. Mitt råd er imidlertid - vær edruelig. Ikke bruk penger på forskudd.
 
VG har i en artikkel i dag delt inn låntagerne i tre grupper:
1. Jeg har romslig økonomi og tåler rentesvingninger.
2. Jeg har stram økonomi og ønsker forutsigbare renteutgifter.
3. Jeg har romslig økonomi, men tror jeg kan time fastrentebunnen
og anbefaler overfor de ulike gruppene forskjellige rentestrategier.
 
Jeg personlig foretrekker flytende rente, men hvis du trenger forutsigbarhet, anbefaler jeg deg å binde renten. Du kan lese mer om VG's anbefalninger i deres artikkel her.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar