torsdag 28. januar 2010

Status Triaba Panel - oppdatert informasjon

Triaba Panel består i dag av 6 panel som får tilsendt betalte markedsundersøkelser. Antallet paneldeltagere er i dag:


Som det fremgår av tabellen er fortsatt det norske panelet størst, men det er bare et spørsmål om tid før panelet i Sverige er størst. Antallet paneldeltagere øker med mellom 10 og 20 hver dag, alle panelene sett under ett.

Svarprosenten til paneldeltagerne varier ganske mye fra land til land. Av tabellen vil du se at det ikke fremkommer noen data for Canada. Det kommer av at det enda ikke er sendt ut undersøkelser i Canada. Forklaringen er at det er stor konkurranse mellom selskapene som driver med undersøkelser i både USA og Canada og det er vanskelig å få oppdrag til panelmedlemmene. Hvis vi ser på svarprosenten for de ulike landene, ser vi at Sverige har størst svarprosent, mens den er lavest i Storbritannia. "Used panel size" viser hvor mange medlemmer som per i dag har fått tilsendt en aktiv undersøkelse. Danmark skiller seg på mange måter ut fra de andre panelene. Det er vanskeligere å rekruttere dansker enn nordmenn og svensker, noe som kan komme av at de er nødt til å registrere sine personnumre når de melder seg inn. Årsaken til at disse opplysningene blir innhentet, er at skattemyndighetene i Danmark krever dette. Jeg forstår at det er en (sunn) skepsis til å gi fra seg sitt personnummer. Jeg understreker imidlertid at disse personopplysningene  ikke er tilgjengelig hverken for meg som paneleier eller for de som kjøper tilgang til panelet (dvs bestiller en markedsundersøkelse).Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar