fredag 8. januar 2010

Skal du binde renten på studielånet?

I dag anbefaler VG - Dine Penger - deg å velge flytende rente på studielånet ditt. Fristen for å binde renten er 10 januar, dvs at du må gjøre det i løpet av kort tid. Fra Lånekassens nettside kan du lese at "De som har flytende rente, kan velge å binde for tre, fem eller ti år. Fast renten for tre, fem og ti års bindingstid er på henholdsvis 4,0 prosent, 4,5 prosent og 5,0 prosent. Fristen for å søke om fast rente fra 1. januar er 10. januar. De som ikke aktivt velger fast rente innen fristen, beholder flytende rente."

VG skriver i sin artikkel at årsaken til denne anbefalningen er at "Fortsatt ser det ut til at det vil lønne seg å beholde flytende rente, fremfor å binde den. Det er svært gunstig å få med seg et kvartal med 2,5 prosent rente, og et nytt kvartal med 2,8 prosent rente. Den flytende renten skal stige betydelig, før den i det hele tatt kommer opp på nivået for rentebinding. Husk at renten nesten må doble seg fra dagens nivå, før den flytende renten er lik 5-års fastrente. For at du da skal tjene på fastrente, må så den flytende renten stige markert over fastrentenivået. Selv om det skulle skje, løper sannsynligvis bindingstiden ut før du begynner å tjene på fastrente."
Figuren over viser styringsrenten i prosent de siste to årene og anslag fremover fra siste Pengepolitisk rapport. Hvis anslaget til Norges Bank er riktig, så skal renten opp på et langt høyere nivå enn det vi har per i dag. VG har i sin vurdering anbefalt deg å binde renten hvis du skal binde den for en 5 eller 10-årsperiode. De anbefaler deg å vente hvis du planlegger å binde den for 3 år. Årsaken til dette er at VG tar utgangspunkt i at statsobligasjonsrentene vil forbli på samme nivå en tid fremover og at du derfor bør vente med å binde renten til tallene foreligger i april. Vær obs på at renten kan komme til å stige i denne tremånedersperioden slik at fastrenten ved neste korsvei er høyere.

Usikkerhetene i finansmarkedene internasjonalt vil nok fortsette å påvirke norsk økonomi også i 2010. Dette medfører at det brått kan skje store endringer, jf den raske nedgangen i rentenivået i 2008. På lang sikt har det vist seg at flytende rente er den beste renten, men hvis du er avhengig av en oversiktlig økonomi, bør du vurdere å binde renten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar