tirsdag 5. januar 2010

Nå stiger også renten på studielånet

1. april stiger studielånsrenten fra 2,5 prosent til 2,8 prosent (flytende rente). Hvis du ønsker å binde renten, er fristen for å gjøre dette 10. januar. Du kan velge mellom 3, 5 eller 10 års bindingstid - med en rentesats på henholdsvis 4 prosent, 4,5 prosent og 5 prosent.

Jeg anbefaler deg å binde renten nå hvis du vil få problemer med en rentesats på over 4 prosent. De fleste ekspertene tror at renten vil øke i 2010 - og de største pessimistene tror at renten vil ble hevet opp til 6 ganger i løpet av året. Hvis dette er riktig, vil styringsrenten minimum være 1,5 prosentpoeng høyere ved utgangen av året enn det renten er per i dag - og det vil derfor lønne seg å binde renten i et treårs perspektiv. Hvis renten øker utover dette, vil det også kunne lønne seg å binde renten for mer enn 3 år. I det lange løp har det vist seg at det lønner seg å ha flytende rente, men hvis du trenger en oversiktlig økonomi er det lurt å vurdere å binde renten nå.

Figuren under viser styringsrenten i prosent de siste to årene og anslag fremover fra siste Pengepolitisk rapport.
Figuren som er utarbeidet av Norges Bank indikerer at styringsrenten skal opp og at den ved utgangen av året med stor sannsynlighet vil være mellom 3,5 og 5 prosent. Hvis anslaget er riktig, vil det være en riktig avgjørelse å binde renten på studielånet nå. Vær også obs på at det innføres en ny rentemodell i Lånekassen fra 1.juli. Endringen vil medføre at renten i Lånekassen vil bli endret raskere (i takt med markedsrenten).

Utviklingen i verdensøkonomien har vist seg å være svært vanskelig å spå. Det er derfor svært usikkert om kalkylene til Norges Bank er riktige.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar