onsdag 27. januar 2010

Gebyr på kortbruk

Aftenposten skriver i dag at det kan komme gebyr på kortbruk når du nå skal betale med kort. Dette forklares med at det er foretatt en endring i finansavtaleloven som åpner for at kortbrukerne i Norge kan bli påøagt en avgift ved kjøp av varer og tjenester. Dette vil primært berøre kunder som bruker Visa- eller Mastercard-delen av kortet sitt til å betale med, ikke BankAxept som er en mye billigere betalingsløsning. Aftenposten har tidligere omtalt dette når det gjelder reisebyråer og flyselskaper - hvor de fleste selskapene faktisk har innført et slikt gebyr. Norge er på europatoppen i kortbruk, slik at totalsummen ved å ilegge et kortgebyr vil bli stort. Samtidig som vi er det landet som bruker kortene mest, øker faktisk andelen mer her enn i resten av europa. En årsak til dette er at det er tryggere å betale med kort i Norge enn det er mange andre steder. Hvis du f.eks skal handle på nettet i Sverige, må du ikke taste inn pin-kode for å handle. det er nok med kortnummer og cvc-kode. Dette medfører selvfølgelig at det er noe større risiko for missbruk av kort i Sverige enn i Norge.

Finansavtaleloven:
"§ 39b. Gebyr for bruk av et bestemt betalingsinstrument

(1) Dersom en betalingsmottaker krever gebyr eller gir rabatt for bruk av et bestemt betalingsinstrument, skal betaleren opplyses om dette før en betalingstransaksjon iverksettes. Institusjonen kan ikke hindre betalingsmottakeren i å kreve gebyr eller gi rabatt som nevnt. Kongen kan i forskrift forby eller begrense retten til å kreve slike gebyrer for å fremme konkurranse og bruk av effektive betalingsinstrumenter.
(2) Dersom institusjonen eller noen annen krever gebyr for bruk av et bestemt betalingsinstrument, skal kunden opplyses om dette før en betalingstransaksjon iverksettes."


Gebyret vil trolig ligge på 1 til 2 prosent av beløpet du handler for. Enkelte har allerede gjennomført dette - som skanfil.no - som har et påslag på 2 % hvis du velger å betale med kort på nettet. Forbrukerrådet er ikke glade for at det nå blir enklere å ilegge forbrukerne en ekstrakostnad.

Jeg tror ikke at den enkelte kortbruker vil tenke så mye igjennom at det er lagt til en ekstra kostnad ved bruk av kort som betalingsmiddel. I loven fremgår det at du skal orienteres om gebyret "før en betalingstransaksjon iverksettes". Hvis det blir opplyst om dette, kan det selvfølgelig skje at flere vil ønske å betale kontant med de følgene det vil ha.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar