tirsdag 12. januar 2010

Fokusgrupper - Hvem tilbyr dette?

Det er populært å delta i fokusgrupper, men det kan være vanskelig å finne selskapene som tilbyr dette. Jeg har i tidligere blogginnlegg presentert over 70 ulike panel du kan melde deg inn i, men kun et fåtall tilbyr fokusgrupper.

I brev av 23.september 2010 fra Advokatfirma Aabø-Evensen & Co som representerer Norstat AS blir triaba bedt om fjerne all omtale og eksponering av Norstat og Norstats undersøkelsespaneler på nettsiden www.triaba.com og bloggen til TRIABA.COM. Norstat har ikke blitt forespurt om de faktisk ønsker denne typen eksponering på Deres nettsider, og har heller ikke et ønske om å få denne eksponeringen på deres nettsider og blogg, ei heller på andre nettsider De måtte administrere. Denne typen eksponering som skjer uten å ha innhentet samtykke fra den/de omtalen faktisk gjelder, strider mot god forretningsskikk i henhold til markedsføringsloven, og virker villedende for forbrukerne. Med den eksponeringen som gjøres på Deres nettsider fremstår det som om Norstat har gitt sitt samtykke til eksponeringen.

YouGov har også fokusgrupper - og de betaler like bra om ikke bedre enn Panel.no. Fokusgruppene jeg har deltatt i her, har hatt en lengde på mellom 30 min og 1,5 timer. Betalingen er et gavekort på kr 500. Noen av gruppene har vært direkte festlige og kan anbefales på det varmeste. For å bli med på fokusgrupper må du melde deg inn i panelet deres og faktisk være med på undersøkelser. Fra tid til annen vil du motta invitasjoner til å delta også i fokusgrupper.

Respons Analyse er et firma fra Bergen, med kontorer også i Oslo. En sjelden gang har jeg fått invitasjoner til å delta i fokusgrupper hos dem, men de betaler også med gavekort for din deltagelse. Opp til 500 kr per gang. Utfordringen er å få bli med i panelet ders slik at du får invitasjoner. Av og til legger de ut link på nettsiden slik at du kan melde deg inn, men du må følge med og besøke nettsiden av og til. De tilbyr også Mystery shopping hvis du ønsker å teste ut det...

Det eksisterer sikkert flere firmaer i Norge som tilbyr fokusgrupper, men det er disse jeg kjenner til og de jeg deltar i fokusgrupper hos. Triaba Panel tilbyr muligheter for deltagelse i fokusgrupper i Sverige og i Danmark og det jobbes med å få dette til i Norge også. Cint opplyser i dag, 12.01.10, at det vil bli gjennomført fokusgrupper også i Norge i 2010. For å bli invittert må du være medlem i panelet og svare på undersøkelser - for invitasjonene sendes ut som ordinære undersøkelser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar