tirsdag 26. januar 2010

Arbeidsledigheten øker i Sverige

ABC Nyheter melder i dag at ledigheten i Sverige ved utgangen av 2009 var på 8,2 prosent, mot 6,4 prosent året før. Det gjennomsnittlige tallet på registrerte arbeidsledige gjennom 2009 var på 221.000, noe som var 49.000 flere enn i 2008. I desember var det registrert 206.000 ledige i Sverige, og dette var 44.000 flerre enn i desember 2008. 74.000 svenske arbeidsplasser gikk ifølge myndighetenes statistikk tapt i fjor. 2,4 millioner svensker var ved utgangen av fjorårets registrert som sysselsatte, noe som tilsvarer 68,3 prosent av arbeidsstokken. Innvandrere til Sverige utgjør en prosentmessig stor andel av de arbeidsledige, og DN.se skriver i dag at "Fler än två av tre utrikes födda som varit i Sverige i två år eller mindre saknar jobb. Knappt en tredjedel har någon form av sysselsättning." Videre skriver de at "Bland utrikes födda som levt i Sverige i mer än 20 år har 7 av 10 någon form av sysselsättning. Bland infödda svenskar är motsvarande siffra 8 av 10."

Tar man med i betraktning at Saab krisen på ingen måter er over, ser 2010 ser ut til å bli et svært spennende år for vårt granneland når det gjelder utviklingen i arbeidsledigheten. Hvis avtalen mellom Spyker og General Motors blir signert, er det ingen garanti for at Saab fortsatt vil bli produsert i Sverige. Belgiske politikere har nå begynt å engasjere seg i saken for å få flyttet fabrikken til Antwerpen i Belgia. Jeg anser imidlertid ikke dette som en realistisk trussel på kort sikt for svenske arbeidsplasser - dette pga den svenske statens interesse i saken. Det viktigste nå er imidlertid å få på plass en avtale mellom GM og Spyker slik at Saab blir reddet.

Andelen arbeidsledige i Sverige er høy og det er grunn til å tro at den vil stige. Svært mange vil derfor ha behov for en ekstrainntekt i årene som kommer. Det finnes en rekke muligheter på nettet til å tjene noen kroner ekstra, men de færreste av disse kan man leve av. Hvis du er ute etter å tjene noen kroner ekstra, kan du sjekke ut bl.a. betalte markedsundersøkelser, mystery shopping m.m.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar