torsdag 28. januar 2010

Status Triaba Panel - oppdatert informasjon

Triaba Panel består i dag av 6 panel som får tilsendt betalte markedsundersøkelser. Antallet paneldeltagere er i dag:


Som det fremgår av tabellen er fortsatt det norske panelet størst, men det er bare et spørsmål om tid før panelet i Sverige er størst. Antallet paneldeltagere øker med mellom 10 og 20 hver dag, alle panelene sett under ett.

Svarprosenten til paneldeltagerne varier ganske mye fra land til land. Av tabellen vil du se at det ikke fremkommer noen data for Canada. Det kommer av at det enda ikke er sendt ut undersøkelser i Canada. Forklaringen er at det er stor konkurranse mellom selskapene som driver med undersøkelser i både USA og Canada og det er vanskelig å få oppdrag til panelmedlemmene. Hvis vi ser på svarprosenten for de ulike landene, ser vi at Sverige har størst svarprosent, mens den er lavest i Storbritannia. "Used panel size" viser hvor mange medlemmer som per i dag har fått tilsendt en aktiv undersøkelse. Danmark skiller seg på mange måter ut fra de andre panelene. Det er vanskeligere å rekruttere dansker enn nordmenn og svensker, noe som kan komme av at de er nødt til å registrere sine personnumre når de melder seg inn. Årsaken til at disse opplysningene blir innhentet, er at skattemyndighetene i Danmark krever dette. Jeg forstår at det er en (sunn) skepsis til å gi fra seg sitt personnummer. Jeg understreker imidlertid at disse personopplysningene  ikke er tilgjengelig hverken for meg som paneleier eller for de som kjøper tilgang til panelet (dvs bestiller en markedsundersøkelse).Del X - Mystery Shopping

Dette er blogginnlegg nr 10 om Mystery shopping i Norge. Mystery Shopping passer kanskje best for deg som liker å handle samtidig som du er observerer hvordan du blir behandlet og tatt i mot i den aktuelle butikken. Mystery Shopping er en fin mulighet til å tjene noen ekstra kroner i løpet av året. Hvis du kombinerer dette med å svare på betalte markedsundersøkelser, kan det bli noen kroner av det.

Jeg har tidligere presentert noen av aktørene som driver med Mystery shopping i Norge og under finner du de interne linkene til blogginnleggene og/eller direktelinkene til selskapene:

1. SeeYou
2. International Service Check
3. Respons Analyse
4. Gapbuster
5. Norstat
6. Better Business
7. QI (Quality Improvement)
8. Virik
9. Servicemind


I dag skal du få presentert et svenskt selskap, Invent Observer, som har Mystery Shoppers i Norden og i USA. På nettsiden til Invent Observer står det at: "Vi söker dig som är ute efter en utmaning! En observatör jobbar ute på fält och genomför uppdrag utifrån våra kundspecifikationer. För att bli en observatör krävs inga förkunskaper eller tidigare meriter. Vi utbildar alla och gör dig redo för att anta utmaningen."

Jeg har ingen formening om hvor mange oppdrag du kan forvente å få fra dette selskapet. Når du registrerer deg får du muligheten til å velge at du bor i Norge og at språket er norsk. Jeg antar derfor at de også driver med Mystery Shopping i Norge. Det skader vel ikke å regsitrere seg hos dem for å se om de har noen oppdrag?

Andre eksempler på tilfeldig inntekt som er skattefrie, er betalte markedsundersøkelser. Du finner en presentasjon av over 70 ulike panel i denne bloggen, men kun 8-10 betaler deg cash. Dette er panel som http://www.triabapanel.no/ - som betaler deg mellom kr 5 og kr 40 per undersøkelse.onsdag 27. januar 2010

Gebyr på kortbruk

Aftenposten skriver i dag at det kan komme gebyr på kortbruk når du nå skal betale med kort. Dette forklares med at det er foretatt en endring i finansavtaleloven som åpner for at kortbrukerne i Norge kan bli påøagt en avgift ved kjøp av varer og tjenester. Dette vil primært berøre kunder som bruker Visa- eller Mastercard-delen av kortet sitt til å betale med, ikke BankAxept som er en mye billigere betalingsløsning. Aftenposten har tidligere omtalt dette når det gjelder reisebyråer og flyselskaper - hvor de fleste selskapene faktisk har innført et slikt gebyr. Norge er på europatoppen i kortbruk, slik at totalsummen ved å ilegge et kortgebyr vil bli stort. Samtidig som vi er det landet som bruker kortene mest, øker faktisk andelen mer her enn i resten av europa. En årsak til dette er at det er tryggere å betale med kort i Norge enn det er mange andre steder. Hvis du f.eks skal handle på nettet i Sverige, må du ikke taste inn pin-kode for å handle. det er nok med kortnummer og cvc-kode. Dette medfører selvfølgelig at det er noe større risiko for missbruk av kort i Sverige enn i Norge.

Finansavtaleloven:
"§ 39b. Gebyr for bruk av et bestemt betalingsinstrument

(1) Dersom en betalingsmottaker krever gebyr eller gir rabatt for bruk av et bestemt betalingsinstrument, skal betaleren opplyses om dette før en betalingstransaksjon iverksettes. Institusjonen kan ikke hindre betalingsmottakeren i å kreve gebyr eller gi rabatt som nevnt. Kongen kan i forskrift forby eller begrense retten til å kreve slike gebyrer for å fremme konkurranse og bruk av effektive betalingsinstrumenter.
(2) Dersom institusjonen eller noen annen krever gebyr for bruk av et bestemt betalingsinstrument, skal kunden opplyses om dette før en betalingstransaksjon iverksettes."


Gebyret vil trolig ligge på 1 til 2 prosent av beløpet du handler for. Enkelte har allerede gjennomført dette - som skanfil.no - som har et påslag på 2 % hvis du velger å betale med kort på nettet. Forbrukerrådet er ikke glade for at det nå blir enklere å ilegge forbrukerne en ekstrakostnad.

Jeg tror ikke at den enkelte kortbruker vil tenke så mye igjennom at det er lagt til en ekstra kostnad ved bruk av kort som betalingsmiddel. I loven fremgår det at du skal orienteres om gebyret "før en betalingstransaksjon iverksettes". Hvis det blir opplyst om dette, kan det selvfølgelig skje at flere vil ønske å betale kontant med de følgene det vil ha.

Triaba Panel - trekning av gavekort i februar

Neste trekning av gavekort vil bli foretatt 22.februar. Da trekkes det 1 gavekort på kr 500, 2 på kr 200 og 4 på kr 100.

For å kunne vinne må du ha svart på minimum 1 undersøkelse hos Triaba Panel i løpet av januar og februar og samtidig være medlem i facebook gruppen til Triaba.com. Per i dag er det 98 fans, så vinnersjansene er relativt store.


Utlånsundersøkelsen 4. kvartal 2009

Norges Bank skriver på sine nettsider at "Bankene lettet ytterligere på kredittpraksisen overfor foretak i 4. kvartal 2009. Kredittpraksisen overfor husholdninger var om lag uendret. I 1. kvartal 2010 forventer bankene uendret kredittpraksis overfor både foretak og husholdninger. Bankene rapporterte om økt etterspørsel etter lån fra husholdninger og foretak i 4. kvartal 2009. Fremover venter bankene ytterligere økning i låneetterspørselen fra foretak og husholdninger."

Utlån til husholdninger:

Bankene rapporterte at husholdningenes samlede etterspørsel etter lån økte ytterligere i 4. kvartal 2009. Ett kvartal tidligere hadde de ventet uendret etterspørsel fremover. Husholdningenes etterspørsel etter faststrentelån fortsatte å øke for femte kvartal på rad. Bankene venter ytterligere økning i husholdningenes
låneetterspørsel i 1. kvartal 2010. Samtlige banker rapporterte om uendret kredittpraksis overfor husholdninger i 4. kvartal 2009.
 
Konklusjonen av undersøkelsen kan vel oppsummeres som at det er like enkelt å få lån nå som tidligere. Kredittpraksisen er uendret overfor husholdningene. Vær imidlertid obs på at rentene ser ut til å øke på sikt. Det er derfor lurt å avstå kredittkjøp - for rentene på slike lån er høye. Undersøkelsen til Norges Bank viser at det er en utlånsvekst (av typen usikrede utlån) nå ettersom markedet har blitt mer positivt innstilt til den økonomiske fremtiden. Mitt råd er imidlertid - vær edruelig. Ikke bruk penger på forskudd.
 
VG har i en artikkel i dag delt inn låntagerne i tre grupper:
1. Jeg har romslig økonomi og tåler rentesvingninger.
2. Jeg har stram økonomi og ønsker forutsigbare renteutgifter.
3. Jeg har romslig økonomi, men tror jeg kan time fastrentebunnen
og anbefaler overfor de ulike gruppene forskjellige rentestrategier.
 
Jeg personlig foretrekker flytende rente, men hvis du trenger forutsigbarhet, anbefaler jeg deg å binde renten. Du kan lese mer om VG's anbefalninger i deres artikkel her.
 

Del IX - Mystery Shopping

Dette er blogginnlegg nr 8 om Mystery shopping i Norge. Mystery Shopping passer kanskje best for deg som liker å handle samtidig som du er observerer hvordan du blir behandlet og tatt i mot i den aktuelle butikken. Mystery Shopping er en fin mulighet til å tjene noen ekstra kroner i løpet av året. Hvis du kombinerer dette med å svare på betalte markedsundersøkelser, kan det bli noen kroner av det.

Jeg har tidligere presentert noen av aktørene som driver med Mystery shopping i Norge og under finner du de interne linkene til blogginnleggene og/eller direktelinkene til selskapene:

1. SeeYou
2. International Service Check
3. Respons Analyse
4. Gapbuster
5. Norstat
6. Better Business
7. QI (Quality Improvement)
8. Virik


I dag skal du få presentert et dansk selskap, Servicemind, som har Mystery Shoppers over hele Europa. På nettsiden til Servicemind står det at: "Kan du lide at gå i butikker? Kunne du tænke dig at supplere din indkomst med et spændende freelancearbejde? Er du i stand til at foretage præcise og omhyggelige observationer og sætte ord på dine observationer? …så er et job som mystery shopper måske noget for dig!

At være mystery shopper kræver bl.a., at du er i stand til at observere nøjagtigt, hvad du har oplevet og sætte ord på dine observationer. Som mystery shopper skal du altså både kunne optræde som almindelig kunde samt gøre nogle observationer om dine oplevelser i butikken og efterfølgende udarbejde en rapport.

Som mystery shopper er det desuden vigtigt, at
- du er fleksibel og overholder aftaler og tidsplaner
- du er engageret og oplagt
- du er pålidelig og troværdig
- du er pligtopfyldende og grundig
- du kan lide at gå i butikker og lide at have kontakt til andre mennesker
- du tør tage kontakt og snakke med folk
- du er god til at observere uden at virke påfaldende
- du kan registrere indtryk og oplevelser - og beskrive det med ord!
- du kan læse og skrive dansk
- du er diskret og fortrolig om de observationer, du gør, og det materiale, du får adgang til
- du har adgang til computer og internet
- du er mindst 18 år

Servicemind søger løbende freelancemedarbejdere til at udføre mystery shopping, mystery calling og mystery dining. Alle freelancemedarbejdere ansættes på projektbasis, og du skal derfor være opmærksom på, at du ikke kan regne med en fast indtægt, men at jobbet er et supplement til anden beskæftigelse."

Jeg har ingen formening om hvor mange oppdrag du kan forvente å få fra dette selskapet. Når du registrerer deg får du muligheten til å velge at du bor i Norge og at språket er norsk. Jeg antar derfor at de også driver med Mystery Shopping i Norge. Det skader vel ikke å regsitrere seg hos dem for å se om de har noen oppdrag?

Andre eksempler på tilfeldig inntekt som er skattefrie, er betalte markedsundersøkelser. Du finner en presentasjon av over 70 ulike panel i denne bloggen, men kun 8-10 betaler deg cash. Dette er panel som http://www.triabapanel.no/ - som betaler deg mellom kr 5 og kr 40 per undersøkelse.tirsdag 26. januar 2010

Arbeidsledigheten øker i Sverige

ABC Nyheter melder i dag at ledigheten i Sverige ved utgangen av 2009 var på 8,2 prosent, mot 6,4 prosent året før. Det gjennomsnittlige tallet på registrerte arbeidsledige gjennom 2009 var på 221.000, noe som var 49.000 flere enn i 2008. I desember var det registrert 206.000 ledige i Sverige, og dette var 44.000 flerre enn i desember 2008. 74.000 svenske arbeidsplasser gikk ifølge myndighetenes statistikk tapt i fjor. 2,4 millioner svensker var ved utgangen av fjorårets registrert som sysselsatte, noe som tilsvarer 68,3 prosent av arbeidsstokken. Innvandrere til Sverige utgjør en prosentmessig stor andel av de arbeidsledige, og DN.se skriver i dag at "Fler än två av tre utrikes födda som varit i Sverige i två år eller mindre saknar jobb. Knappt en tredjedel har någon form av sysselsättning." Videre skriver de at "Bland utrikes födda som levt i Sverige i mer än 20 år har 7 av 10 någon form av sysselsättning. Bland infödda svenskar är motsvarande siffra 8 av 10."

Tar man med i betraktning at Saab krisen på ingen måter er over, ser 2010 ser ut til å bli et svært spennende år for vårt granneland når det gjelder utviklingen i arbeidsledigheten. Hvis avtalen mellom Spyker og General Motors blir signert, er det ingen garanti for at Saab fortsatt vil bli produsert i Sverige. Belgiske politikere har nå begynt å engasjere seg i saken for å få flyttet fabrikken til Antwerpen i Belgia. Jeg anser imidlertid ikke dette som en realistisk trussel på kort sikt for svenske arbeidsplasser - dette pga den svenske statens interesse i saken. Det viktigste nå er imidlertid å få på plass en avtale mellom GM og Spyker slik at Saab blir reddet.

Andelen arbeidsledige i Sverige er høy og det er grunn til å tro at den vil stige. Svært mange vil derfor ha behov for en ekstrainntekt i årene som kommer. Det finnes en rekke muligheter på nettet til å tjene noen kroner ekstra, men de færreste av disse kan man leve av. Hvis du er ute etter å tjene noen kroner ekstra, kan du sjekke ut bl.a. betalte markedsundersøkelser, mystery shopping m.m.

Del VIII - Mystery Shopping i Norge

Dette er blogginnlegg nr 7 om Mystery shopping i Norge. Mystery Shopping passer kanskje best for deg som liker å handle samtidig som du er observerer hvordan du blir behandlet og tatt i mot i den aktuelle butikken. Mystery Shopping er en fin mulighet til å tjene noen ekstra kroner i løpet av året. Hvis du kombinerer dette med å svare på betalte markedsundersøkelser, kan det bli noen kroner av det.

Jeg har tidligere presentert noen av aktørene som driver med Mystery shopping i Norge og under finner du de interne linkene til blogginnleggene og/eller direktelinkene til selskapene:

1. SeeYou
2. International Service Check
3. Respons Analyse
4. Gapbuster
5. Norstat
6. Better Business
7. QI (Quality Improvement)


I dag skal du få presentert et norsk selskap, Virik. På nettsiden til Virik står det at: "Virik AS ble etablert i august 1993. Selskapet jobber med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. Vi har bred kompetanse både innen skills training og prosess.


Arbeidsområder:
• Ledertrening - operativ ledelse
• Salgstrening
• Optimering - mersalg
• Forhandlingsteknikk
• Presentasjonsteknikk
• Service og kundebehandling
• Konfliktløsning
• "Mystery shopping"
• Foredrag
• Kundeundersøkelser
• Klimaundersøkelser

Virik AS søker etter personer som ønsker å påta seg oppdrag som prøvekjøper. En prøvekjøper besøker en butikk eller et utsalgssted uanmeldt, utgir seg for å være en vanlig kunde, observerer service etter forhåndsavtalte kriterier og deretter rapporterer dette til oss.

Vi søker etter personer som:
- har evne til å opptre på en diskret og profesjonell måte, både verbalt og visuelt
- har evnen til å overholde forpliktelser og tidsfrister
- har evne til å rapportere om kjøpsopplevelsen effektivt og ordentlig
- har en pålitelig og ansvarlig holdning
- disponerer bil og PC med internettilgang

Hva skjer under selve prøvekjøpet? Selve prøvekjøpet forløper stort sett som et vanlig besøk i en forretning. I forkant av prøvekjøpet sender vi deg et spørreskjema hvor du blir bedt om å observere avtalte kriterier, bla.: ventetid, selgers evne til å avdekke kundens behov og din generelle opplevelse av servicen. Selve prøvekjøpet innebærer ingen utgifter for prøvekjøper – du er ikke pliktig til å kjøpe noe.

Vi ber deg primært om å foreta prøvekjøp i ditt lokaldistrik, og betaler derfor ikke kjøregodgjørelse.

Hvor lang tid tar et prøvekjøp? Evaluering i forretningen tar vanligvis mellom 15 - 30 minutter. Prøvekjøper er i tillegg ansvarlig for å lese nøye gjennom instruksjonene for det aktuelle oppdraget, og gjennomgå spørreskjemaet med observasjonskriteriene du får, i forkant av prøvekjøpet. Etter prøvekjøpet må det beregnes ca 10 minutter til rapportering."

Virik ser ut til å ansette personell på deltid og jeg antar da at du må selv stå for trekk av skatt og sosiale utgifter/innrapportering til sakttemyndighetene. Som det fremgår av teksten ovenfor er de ute etter personell med ulike kunnskaper. Jeg testet ut prøvekjøp av bil for dem i sommer og det fungerte utmerket. De betalte 500 kr for prøvekjøp av bil. Sjekk ut med ditt skattekontor om dette blir betraktet som tilfeldig inntekt (gitt at du tar 1 - 2 oppdrag for dem og tjener under 1000 kr per år).

Andre eksempler på tilfeldig inntekt som er skattefrie, er betalte markedsundersøkelser. Du finner en presentasjon av over 70 ulike panel i denne bloggen, men kun 8-10 betaler deg cash. Dette er panel som http://www.triabapanel.no/ - som betaler deg mellom kr 5 og kr 40 per undersøkelse.


Logo hentet fra nettstedet til Virik - http://www.virik.as/

torsdag 21. januar 2010

Trekning av gavekort - januar 2010

Det er nå foretatt trekning av 10 stk gavekort pålydende 100 kr blant medlemmene i facebookgruppen til Triaba.com.

Vinnerne av gavekortene på kr 100 er: Solveig Johansen, Ole H. Bakkehaug, Marie-Louise Andersson, Kenneth Skuseth, William Björk, Gunilla Jonsson, Linda Elisabeth Davidsen, Jim-Cato Olsen, Ola Marius Weum og Evelina Elvenmark.

Neste trekning vil skje ca 21 februar 2010. Jeg vil komme tilbake til dette i et senere innlegg. Hvis du ønsker å være med i neste trekning, må du melde deg inn i Triaba Panel - betalte markedsundersøkelser og facebookgruppen til Triaba.com. Kravet er at du har svart på minimum 1 undersøkelse den aktuelle måneden for å kunne vinne gavekort.

onsdag 20. januar 2010

Del VII - Mystery shopping i Norge

Dette er blogginnlegg nr 7 om Mystery shopping i Norge. Mystery Shopping passer kanskje best for deg som liker å handle samtidig som du er observerer hvordan du blir behandlet og tatt i mot i den aktuelle butikken. Mystery Shopping er en fin mulighet til å tjene noen ekstra kroner i løpet av året. Hvis du kombinerer dette med å svare på betalte markedsundersøkelser, kan det bli noen kroner av det.

Jeg har tidligere presentert noen av aktørene som driver med Mystery shopping i Norge og under finner du de interne linkene til blogginnleggene og/eller direktelinkene til selskapene:
1. SeeYou
2. International Service Check
3. Respons Analyse
4. Gapbuster
5. Norstat
6. Better BusinessI dag skal du få presentert et norsk selskap, QI (Quality Improvement), som er representert i hele norden. På nettsiden til QI står det at: "Vi ansetter observatører på deltid og for perioder. Disse må ha bakgrunn innen hotell- og restaurantindustrien. Søkere må ha relevant utdanning og kvalifikasjoner fra ledende linjer for hotelledelse og/eller erfaring fra drift eller ledelse ved velrenommerte hotell, feriesteder eller spa. Alle søkere må snakke og skrive flytende norsk, svensk eller dansk. I tillegg foretrekkes engelske språkkunnskaper. Det kreves at alle godkjente kandidater deltar i et intensivt opplæringsprogram i Oslo, Norge.


Andre krav:
• Du må ha egen bærbar pc og digitalt kamera eller mobiltelefon med kamera.
• Være i stand til å fakturere for arbeidet ditt.

Hvis bakgrunnen din oppfyller disse kravene og du ønsker å bli vurdert for en stilling som observatør, vennligst send en e-post med CV og søknad til post[at]qi-int.com. Vennligst merk at alle CV’er må inneholde søkerens nasjonalitet, alder og et foto av nyere dato, etter som disse detaljene kreves for å sikre et mangfold av observatørprofiler som svarer til våre oppdragsgiveres ordinære gjesteprofiler."

QI ser ut til å ansette personell på deltid og for perioder av gangen. Jeg antar da at du får et ansettelsesforhold til selskapet og at de forestår trekk av skatt og sosiale utgifter. Som det fremgår av teksten ovenfor er de ute etter personell med bakgrunn fra hotell- og restaurantindustrien. Et ansettelsesforhold hos dem vil derfor mest trolig ikke være å betrakte som en tilfeldig inntekt.

Andre eksempler på tilfeldig inntekt som er skattefrie, er betalte markedsundersøkelser. Du finner en presentasjon av over 70 ulike panel i denne bloggen, men kun 8-10 betaler deg cash. Dette er panel som http://www.triabapanel.no/ - som betaler deg mellom kr 5 og kr 40 per undersøkelse.Logo hentet fra nettstedet til QI (http://www.qi-int.com/d2o/QI-norway/no_index.html)

tirsdag 19. januar 2010

Del VI - Mystery Shopping i Norge

Dette er blogginnlegg nr 6 om Mystery shopping i Norge. Mystery Shopping passer kanskje best for deg som liker å handle samtidig som du er observerer hvordan du blir behandlet og tatt i mot i den aktuelle butikken. Mystery Shopping er en fin mulighet til å tjene noen ekstra kroner i løpet av året. Hvis du kombinerer dette med å svare på betalte markedsundersøkelser, kan det bli noen kroner av det.

Jeg har tidligere presentert noen av aktørene som driver med Mystery shopping i Norge og under finner du de interne linkene til blogginnleggene:
1. SeeYou
2. International Service Check
3. Respons Analyse
4. Gapbuster
5. Norstat
I dag skal du få presentert selskapet Better Business og er representert i hele norden. På nettsiden til Better Business står det at: "Hva er Mystery Shopping? Anonyme kundebesøk brukes for å teste bedriftens reelle service. Anonyme kunder observerer nøye og noterer ned hvordan bedriften håndterer de ulike punktene som bedriften har valgt å følge opp. Mystery Shopping kan gjennomførers personlig, via E-mail eller telefon, per post eller Internett. Hvor mye får jeg i lønn? Det varierer fra 40 SEK for en kort telefonsamtale, opp til over 100 SEK per besøk. For shoppere som er bosatt i Sverige trekkes 30% skatt og Better Business betaler sosiale avgifter. Alle andre nasjonaliteter er selv ansvarlig for innbetaling av skatter og sosiale avgifter."

Som jeg nevnte innledningsvis, Mystery shoppingkonsulent er ikke en heldagsjobb og ikke noe du kan basere deg å leve av. Vær oppmerksom at du som Mystery Shopper hos Better Business leies inn som selvstendige leverandører og du må være over 18 år for å være kvalifisert. Dette innebærer bl.a. at du selv må rapportere inn til skattemyndighetene hvor mye du tjener og foreta innbetaling av skatter og sosiale avgifter! Hvis du tjener under kr 1000 per år, regnes dette trolig som tilfeldig inntekt og vil derfor ikke være skattepliktig. Jeg anbefaler deg imidlertid å sjekke ut dette med ditt ligningskontor.

Andre eksempler på tilfeldig inntekt som er skattefrie, er betalte markedsundersøkelser. Du finner en presentasjon av over 70 ulike panel i denne bloggen, men kun 8-10 betaler deg cash. Dette er panel som http://www.triabapanel.no/ - som betaler deg mellom kr 5 og kr 40 per undersøkelse.Logo er hentet fra nettsiden til Better Business (http://www.baffonline.se/)


mandag 18. januar 2010

Trenger du en ekstrainntekt i 2010?

Finnes det noen inntektskilder på nettet som er seriøse og som betaler for seg? Det er kanskje et spørsmål du har stilt deg selv noen ganger. I utgangspunktet skal du være noe skeptisk til det du leser, spesielt hvis det loves med inntekter som er høye. Hvis du trenger å spe på inntekten din (link til VG), finner du kanskje noen tips i dette blogginnlegget. Det kan være ulime årsaker til en skranten økonomi, men høye strømregninger og økende rentebelastning er vel kjent for mange av oss.

Det første tegnet du skal se etter er navnet til nettstedet som lokker med at du kan tjene penger. Hvis det heter "blirik", "styrtrik" eller noe annet tullete, antar jeg at dette er bare vås. Den som ønsker å bli rik i tillegg til deg, er eieren av nettstedet – og du er offeret!

Så hva er mulig å tjene penger på? Jeg skal forsøke å liste opp noen mulige områder du kan tjene penger på. Vær imidlertid obs på at du ikke blir rik – du vil kun klare å spe på inntekten din med noen tusenlapper i året.

1) Lag din egen nettside med annonser og bannere
Det første alternativet er å lage et eget nettsted hvor du har annonser fra f.eks Google (Google Adsens) og/eller bannere fra Tradedoubler. Det finnes en lang rekke med aktører som tilbyr deg muligheten til å plassere en annonsebanner på nettstedet ditt. Utfordringen er bl.a. å få trafikk til nettstedet og at de som besøker nettstedet klikker på annonsene. Et typisk eksempel på et slikt nettsted er "gratissider" som tilbyr besøkende gratisprodukter. Et annet aktuelt område er å lage et nettsted med oversikt over rabattkoder m.m.

Vær obs på at det krever en del arbeid for at du skal lykkes med dette. http://www.one.com/ tilbyr enkle og rimelige løsninger hvis du ønsker å teste ut hvordan det er å lage en egen nettside. Legg merke til at du får en rabattkode/engangsbeløp til markedsføring av nettstedet hos Google hvis du velger one.com. De tilbyr en svært enkel løsning som alle kan bruke - og det ser samtidig hel ok ut. Nettsiden http://www.triaba.com/ er lagd vha one.com sitt verktøy.

2) Lag din egen blogg med annonser og bannere
Dette alternativet ligner mye på det første forslaget, men når du lager en blogg må du huske å oppdatere den ofte. Poenget er at du skal skaffe deg trafikk og gjerne besøkende som kommer tilbake gang etter gang. En måte å skaffe trafikk på, er å bruke Twingly hvis du kommenterer artikler i f.eks VG eller TV2. På den måten vil du skaffe besøkende, men ikke nødvendigvis målgruppen din. Google tilbyr deg en bloggløsning som enkelt lar deg bruke deres annonsesystem. Jeg anbefaler deg imidlertid å sjekke ut de ulike leverandørene av bloggløsninger slik at du finner et produkt som passer for deg.

Hvor mye du kan tjene avhenger av hvor mange besøkende du får til å besøke bloggen din – og at disse benytter seg av linkene dine. Krever at du kontinuerlig jobber med bloggen.

3) Lag ditt eget forum med annonser og bannere
Hvis du kan skape et forum med mange og aktive medlemmer, kan dette være en god inntektskilde for deg. Dette forutsetter imidlertid at du finner et område som er av interesse for andre å bruke – og at det postes innlegg. Jeg anbefaler deg en titt på forumet http://smartcanucks.ca/ i Canada. Hvis du kombinerer de tre første forslagene, er det godt mulig at du er på vei til å få deg en stødig ekstrainntekt.

De tre første alternativene forutsetter at du er villig til å jobbe en del, for det er ikke bare å lansere et nettsted eller en blogg og tro at dette vil bli en suksess. Hvis du er på utkikk etter en enklere løsning for å spe på inntekten, finnes det andre alternativer.

På nettet finner du gratis verktøy for å lage ditt eget forum.

4) Bli Mystery Shopperkonsulent
I Norge eksisterer det en rekke foretak som jobber med service kontroller – og disse er stadig på utkikk etter personer som kan teste ut ulike butikker eller restauranter. Dette alternativet forutsetter gjerne at du er over 18 år og har tilgang til en PC. Vær også obs på at du ofte jobber som frilanser – ikke som ansatt. Dette innebærer at du blir ansvarlig for å rapportere inn din egen inntekt til skattemyndighetene. Dette kan variere fra selskap til selskap, så jeg anbefaler deg å sjekke dette ut. Hvis du tjener under 1000 kr per selskap (max 10 selskap), er dette trolig å regne for tilfeldig inntekt og derav skattefri. Sjekk dette med ditt skattekontor slik at du får avklart dette. Legg også merke til at det er av og til forsøk på svindel når det gjelder Mystery Shopping – hvor falske selskaper prøver å lure deg til å utføre oppdrag. I USA har det f.eks vært en rekke "oppdrag" på å overføre penger via Western Union – med det resultat at pengene er borte. Mitt råd er å sjekke ut hvem er det som står bak, og hvis de skal ha deg til å betale penger, styr unna.

5) Betalte markedsundersøkelser
Du har sikkert lest historiene om de som har tjent enorme summer på å svare på markedsundersøkelser. Historiene er fri fantasi og hvis de tjener store penger, er det fordi at de har lurt andre. Hvis du skal svare på markedsundersøkelser er det viktig at du sjekker ut hvilken type markedsundersøkelser det er snakk om. Velg selskap med omhu! I Norge finnes det over 70 panel – og en rekke av disse betaler deg cash. Jeg har testet ut mange av dem og jeg har kommet fram til at de selskapene som bruker Cint AB som leverandør av undersøkelser, betaler best. Cint-panelene (link til eksempel på cint-panel) betaler ca 1 kr per minutt du bruker på undersøkelsene og betaler via PayPal. Dette er stort sett de eneste som betaler deg penger for å svare på undersøkelser – så hvis penger er motivet – bør valget være enkelt. Hvis du melder deg inn i 8 – 10 cint-panel, kan du kanskje tjene 6-700 kr per panel per år. Hvis du skal melde deg inn i flere cint-panel, anbefaler jeg deg å bruke 2 eller flere PC. Dette pga at det brukes cookies (informasjonskapsler) for å registrere din deltagelse. Du kan også installere et program som sletter cookies slik at du får anledning til å svare på flere undersøkelser.

De andre panelene som er i markedet, tilbyr deg enten gavekort eller rabattkoder på f.eks CDON.com. Ett av de mest populære panelene i Norge er panel.no og de tilbyr kun poeng når de svarer på undersøkelsene. Produktene du kan bruke poengene på er imidlertid av god kvalitet og du får relativt ofte undersøkelser. Det tar derfor ikke så veldig lang tid å samle opp poeng nok til et produkt. En annen gruppe undersøkelser er leserpanel – og dem er det mange av. De aller fleste tilbyr deg kun deltagelse i et lotteri av div produkter, men de beste, som aftenposten, gir deg poeng som du samler opp og tar ut i produkter. En siste gruppe undersøkelser ender opp med at du signerer for å motta tilbud per e-post m.m. Dette er undersøkelser som lokker med et produkt i som du kan vinne i premie mot at du sier deg villig til å motta reklame m.m. per e-post.

Hva med utenlandske panel? Er det ikke bare å melde seg inn i mange hundre panel slik det er beskrevet på nettet? Nei. Du klarer kanskje å melde deg inn i alle de panelene du finner, men det er ikke ofte du får mulighet til å svare på undersøkelser for selskap som er lokalisert i USA.

Så lenge du tjener under 1000 kr per panel du er medlem i, er dette å regne som tilfeldig inntekt. Jeg sjekket ut dette med Skatt Øst for ikke lenge siden, så det bør ikke være noe problem skattemessig å være medlem i så mange panel som du bare orker. Gavekort og produkter regnes ikke som inntekt og er derfor ikke skattepliktig.

6) Delta i Fokusgrupper
En populær aktivitet for mange, er å delta i fokusgrupper. Det er godt betalt og tar sjeldent mer enn 1 – 1,5 timer. Du betales i form av gavekort, som regel på 500 kr. Det beste tilbudet jeg har fått, er 750 kr for 1 time. Hvordan kan du melde din interesse for å delta i fokusgrupper?

For å få bli med i fokusgrupper må du melde deg inn i enkelte panel, jf pkt 5 over. De jeg vet om som tilbyr fokusgrupper i dag, er: panel.no (ikke tilgjengelig link for å melde seg inn per i dag), YouGov, gfk, Respons Analyse (ukjent om det er mulig å melde sin interesse, men det skader vel ikke å sende en e-post med forespørsel om å få være med?) og Triaba Panel. Triaba Panel starter med rekruttering til fokusgrupper i 2010. Felles for alle selskapene er at du får en e-post som ser ut som en helt ordinær markedsundersøkelse. Etter noen innledende spørsmål hvor de sjekker om du passer inn i målgruppen, vil du få tilbud om å delta i fokusgruppe. Mange av selskapene har satt en grense på at det må gå 3 mnd mellom hver gang du deltar i slike fokusgrupper, men hvordan kontrollerer de dette?

7) Motta e-post og besøk nettsider
Du har sikkert hørt om at det er mulig å tjene penger på å klikke på linker i e-poster hvor du ender opp på en nettside (annonsør). Du får betalt ca 50 øre per nettside som du besøker, og du må minimum være inne på nettsiden i 30 sekunder. I tillegg får du 1 kr per person som du verver til å bli medlem. Dette var svært populært da tjenesten var ny, men hvis du melder deg inn nå er det ikke så mange e-poster du får. Synes du at 1 kr per person som du verver er god betaling? Nei, for kostnaden for selskapet er langt høyere ved å reklamere på mer tradisjonelle måter. Du kan jo forsøke å regne ut hvor mange e-poster du må motta for at du skal være fornøyd med inntjeningen…..

8) Produkttesting
Dette er ikke et utbredt område i Norge. Det eksisterer, men det er vanskelig å få testet dette ut. Panel.no har i enkelte tilfeller produkttesting og betaler godt når det skjer. Det er lenge mellom hver gang du får muligheten til å teste ut produkter.

Det eksisterer helt sikkert mange andre muligheter for å spe på inntektene vha nettet. Du må imidlertid være obs på at det er mange som ønsker å lure deg - så vær kritisk til hva du melder deg inn i!!

lørdag 16. januar 2010

Del V - Mystery Shopping for Norstat

Dette er blogginnlegg nr 5 om Mystery shopping i Norge. Mystery Shopping passer kanskje best for deg som liker å handle samtidig som du er observerer hvordan du blir behandlet og tatt i mot i den aktuelle butikken. Mystery Shopping er en fin mulighet til å tjene noen ekstra kroner i løpet av året. Hvis du kombinerer dette med å svare på betalte markedsundersøkelser, kan det bli noen kroner av det.

Jeg har tidligere presentert aktørene:
1. SeeYou
2. International Service Check
3. Respons Analyse
4. Gapbuster

I dag skal du få presentert selskapet Norstat (som også driver Panel.no). Norstat skriver på sin nettside at:
Mystery Shopping er å sette "anonyme kundebesøk" i system ved at en kunde besøker en spesiell butikk eller gjennomfører en telefonsamtale med en person. Målet er å kunne oppleve det samme som en faktisk kunde ville gjort, både når det gjelder kundeservice, hvordan butikken fremstår, tilbudet av produkter eller andre ting som kan være med å gi en kund en positiv eller negativ opplevelse.


Som jeg nevnte innledningsvis, Mystery shoppingkonsulent er ikke en heldagsjobb og ikke noe du kan basere deg å leve av. Norstat søker imidlertid også etter telefonintervjuere i Bergen, Oslo, Lillehammer og Trondheim. Hvis du er på utkikk etter en jobb, er kanskje dette noe for deg.
Vær oppmerksom at du som Mystery Shoppers ofte leies inn som selvstendige leverandører og du må være over 18 år for å være kvalifisert. Dette innebærer bl.a. at du selv må rapportere inn til skattemyndighetene hvor mye du tjener! Hvis du tjener under kr 1000 per år, regnes dette trolig som tilfeldig inntekt og vil derfor ikke være skattepliktig. Jeg anbefaler deg imidlertid å sjekke ut dette med ditt ligningskontor.

Andre eksempler på tilfeldig inntekt som er skattefrie, er betalte markedsundersøkelser. Du finner en presentasjon av over 70 ulike panel i denne bloggen, men kun 8-10 betaler deg cash. Dette er panel som http://www.triabapanel.no/ - som betaler deg mellom kr 5 og kr 40 per undersøkelse.

fredag 15. januar 2010

Del IV - Mystery Shopping for Gapbuster

Dette er blogginnlegg nr 4 om Mystery shopping i Norge. Jeg har tidligere presentert aktørene:
1. SeeYou
2. International Service Check
3. Respons Analyse

I dag skal du få presentert selskapet Gapbuster - som er aktiv i 74 land rundt om i verden, inkludert Norge. Selskapet skriver på sin nettside at:
MELD DEG INN I GAPBUSTER NÅ FOR Å FÅ MULIGHETEN TIL Å...
- Ha fleksible arbeidstider
- Spise gratis på restaurant
- Få betalt for å kjøpe noen av de mest populære varemerkene
- Bli medlem av et globalt mystery shopping nettverk
- Forbedre kundeservicen i ditt lokalområde

 

Vær oppmerksom at du som Mystery Shoppers leies inn som selvstendige leverandører og du må være over 18 år for å være kvalifisert. Ettersom evalueringer blir tilbudt shopperne etter hvert som oppdrag kommer inn, anbefales det at søkerne ikke belager seg på å ha dette arbeidet som hovedinntektskilde. Dette innebærer bl.a. at du selv må rapportere inn til skattemyndighetene hvor mye du tjener! Hvis du tjener under kr 1000 per år, regnes dette trolig som tilfeldig inntekt og vil derfor ikke være skattepliktig. Jeg anbefaler deg imidlertid å sjekke ut dette med ditt ligningskontor.
 
Andre eksempler på tilfeldig inntekt som er skattefrie, er betalte markedsundersøkelser. Du finner en presentasjon av over 70 ulike panel i denne bloggen, men kun 8-10 betaler deg cash. Dette er panel som http://www.triabapanel.no/ - som betaler deg mellom kr 5 og kr 40 per undersøkelse.

torsdag 14. januar 2010

Norges beste bank - Kåret av VG's Dine Penger

VG har for 20.de gang kåret Norges beste bank i 5 klasser. Klassene er inndelt i 2 på boliglån, 1 på lønnskonto/nettbank/kort og 2 på beste sparekonto. Denne kåringen kommer kort tid etter ar norsk Familieøkonomi publiserte sin kåring av Norges beste bank. Den kåringen var i stor grad basert på hvilken rente bankene kunne tilby gjennom året - og Postbanken ble i denne kåringen vurdert til beste bank i 2009.

VG skriver i sin vurdering at de har "sett på hvordan de ulike bankene har gjort det gjennom året, altså ikke bedømt bankene etter hvilken rente de har nå". I sin vurdering skriver VG at du bør sjekke din egen bank i henhold til:
- hvor lenge har banken din hatt den posisjonene de har i dag? Dvs er banken din en av de bedre over tid, er det sannsynlig at den vil fortsette å ha den posisjonen. Hvis banken rykker nedover på liste - bør du vurdere å bytte bank. Hjelp til dette finner på hos http://www.finansportalen.no/ .

Du bør også ta med i betraktningen hvilke personlige fordeler du får fra den enkelte bank. De fleste, om ikke alle, gir reduserte renter til fagforeninger som har avtale med den enkelte bank, ancdre medlemskap kan også gi reduksjoner. Sjekk ut om du kan få redusert dine rentebetingelser! Det koster svært lite å ta en telefon til din bank for å sjekke dine betingelser.

VG's kåring av beste bank (Bank NM):
- BNP Paribas vinner klassen Boliglån 1 million med 60-75 prosent sikkerhet, på 2. plass havner Kragerø Sparebank, mens Sparebank 1 Rygge-Vaaler klarer å kapre den siste plassen på pallen i sterk konkurranse med Skandiabanken, som denne gangen må nøye seg med 4.plassen.
- DnB NOR vinner klassen Boliglån 2 millioner med 60-75 prosent sikkerhet og jeg er kanskje ikke så veldig overrasket. Jeg har vært kunde i mange år og betingelsene de siste årene har vært gode! I tillegg får jeg fradrag som totalkunde, fagforening m.m. På 2. plass følger Postbanken, som er eid av DnB NOR. Postbanken følger rentebetingelsene i morbanken som en skygge. 3.plassen inntar Seljord Sparebank, hårfint foran BNP Paribas. Legg merke til at Norsk Familieøkonomi kåret Postbanken til beste bank i 2009.
- yA Bank vinner Bank-NM for beste lønnskonto. På de neste plassene følger nøyaktig de sammen bankene som i fjor; Bank Norwegian på 2. plass og DinBank på 3. plass.

- yA Bank vinner klassen for sparekonto 50.000/100.000 kroner. På de neste plassene følger Sparebank 1 Hallingdal og Verdibanken
- Soknedal Sparebank vinner klassen for sparekonto 500.000 kroner. På 2. plass følger OBOS, mens Ryfylke-banken Hjelmeland Sparebank tar den siste plassen på pallen.

onsdag 13. januar 2010

Mystery Shopping - Respons Analyse

Dette er innlegg nr 3 om Mystery Shopping i Norge. Nr 1 omhandler selskapet SeeYou og nr 2 omhandler International Service Check. I dette blogginnlegget vil jeg presentere Respons Analyse. Dette selskapet tilbyt i tillegg til ordinære markedsundersøkelser også Mystery Shopping (+ at de ofte søker etter personell til å være telefonintervjuere m.m.).

På nettsiden til Respons Analyse kan du lese at "Mystery Shopping gir ledere et godt arbeidsverktøy for å motivere ansatte, forbedre kundeopplevelsene og på sikt øke omsetningen. Respons er Norges største leverandør av Mystery Shopping innen kjøpesentre, og en av de største innen varehandel. I løpet av 2008 ble det gjennomført Mystery Shopping i ca. 4500 butikker i Norge. Respons har i dag over 700 Mystery shoppers over hele landet."

Det er verd å merke seg at de har Mystery shoppers over hele landet slik at det er muligheter for mange å søke om oppdrag her. Hvis du ønsker å teste ut hva dette er for noe, kan du søke på å bli Mystery Shopper, telefointervjuer eller legge inn en ordinær søknad om jobb her.

Respons skriver at deres forventninger til deg som mystery shopper, er:

- Du er pålitelig, punktlig, og har høy integritet
- Du er utadvendt og trives i dialog med andre mennesker
- God muntlig og skriftlig formuleringsevne
- Du er fleksibel og kan stille på kort varsel
- Du liker å shoppe / gå i butikker
- Du har et bevisst forhold til personlig service
- Du er mellom 18 og 65 år gammel


tirsdag 12. januar 2010

Fokusgrupper - Hvem tilbyr dette?

Det er populært å delta i fokusgrupper, men det kan være vanskelig å finne selskapene som tilbyr dette. Jeg har i tidligere blogginnlegg presentert over 70 ulike panel du kan melde deg inn i, men kun et fåtall tilbyr fokusgrupper.

I brev av 23.september 2010 fra Advokatfirma Aabø-Evensen & Co som representerer Norstat AS blir triaba bedt om fjerne all omtale og eksponering av Norstat og Norstats undersøkelsespaneler på nettsiden www.triaba.com og bloggen til TRIABA.COM. Norstat har ikke blitt forespurt om de faktisk ønsker denne typen eksponering på Deres nettsider, og har heller ikke et ønske om å få denne eksponeringen på deres nettsider og blogg, ei heller på andre nettsider De måtte administrere. Denne typen eksponering som skjer uten å ha innhentet samtykke fra den/de omtalen faktisk gjelder, strider mot god forretningsskikk i henhold til markedsføringsloven, og virker villedende for forbrukerne. Med den eksponeringen som gjøres på Deres nettsider fremstår det som om Norstat har gitt sitt samtykke til eksponeringen.

YouGov har også fokusgrupper - og de betaler like bra om ikke bedre enn Panel.no. Fokusgruppene jeg har deltatt i her, har hatt en lengde på mellom 30 min og 1,5 timer. Betalingen er et gavekort på kr 500. Noen av gruppene har vært direkte festlige og kan anbefales på det varmeste. For å bli med på fokusgrupper må du melde deg inn i panelet deres og faktisk være med på undersøkelser. Fra tid til annen vil du motta invitasjoner til å delta også i fokusgrupper.

Respons Analyse er et firma fra Bergen, med kontorer også i Oslo. En sjelden gang har jeg fått invitasjoner til å delta i fokusgrupper hos dem, men de betaler også med gavekort for din deltagelse. Opp til 500 kr per gang. Utfordringen er å få bli med i panelet ders slik at du får invitasjoner. Av og til legger de ut link på nettsiden slik at du kan melde deg inn, men du må følge med og besøke nettsiden av og til. De tilbyr også Mystery shopping hvis du ønsker å teste ut det...

Det eksisterer sikkert flere firmaer i Norge som tilbyr fokusgrupper, men det er disse jeg kjenner til og de jeg deltar i fokusgrupper hos. Triaba Panel tilbyr muligheter for deltagelse i fokusgrupper i Sverige og i Danmark og det jobbes med å få dette til i Norge også. Cint opplyser i dag, 12.01.10, at det vil bli gjennomført fokusgrupper også i Norge i 2010. For å bli invittert må du være medlem i panelet og svare på undersøkelser - for invitasjonene sendes ut som ordinære undersøkelser.

Mystery Shopping - International Service Check

Dette er innlegg nr 2 om Mystery Shopping - og hvis du ønsker å sjekke ut det første firmaet SeeYou, finner du det her.

På nettsiden til INTERNATIONAL SERVICE CHECK kan du registrere deg for å bli Mystery Shopper. Mystery shopping er en fin måte å tjene ekstra penger på. Du vil kunne jobbe som servicekontrollør på din fritid. Du vil i etterkant av shoppingturen rapportere tilbake om dine erfaringer. Du kan lese mer om dette ved å gå inn på nettsiden til INTERNATIONAL SERVICE CHECK.

Firmaet skriver på sin nettside at:

"Har du noen gang opplevd en frekk servitør eller en rotete butikkansatt som ga deg dårlig service?
Har du noen gang støtt på dårlig kundeservice og ønsket at du kunne gjøre noe med det?
Har du noen gang ønsket å få betalt for å shoppe?
Med INTERNATIONAL SERVICE CHECK, kan du det! Bli med tusenvis av våre Mystery Shoppere i dag og gi oss din mening om kundeservice uansett hvor du bor. Hjelp oss forbedre nivået på kundeservicen i din hjemby, og få betalt for det!

Mystery Shopping er din mulighet til å vurdere kvaliteten på servicen hos en rekke butikker og servicetjenester fra motebutikker og hoteller, til restauranter og banker. Alt du trenger er en god hukommelse, evnen til å være diskret og et godt øye for god eller dårlig service. Ved slutten av hvert Mystery Shopping oppdrag, må du fylle ut en rapport med alle aspekter av din shopping opplevelse. Hvis du fyller ut skjemaet korrekt vil du få betalt en provisjon av INTERNATIONAL SERVICE CHECK."

mandag 11. januar 2010

På sparebluss i januar

Desember er en dyr måned for mange - og ofte handles det for langt mer enn det som var planen og langt over det budsjettet egentlig tillater. Dette medfører at januar blir en trang økonomisk måned for mange - hvor årets første lønn går med til å betale for gammel morro.

I januar er det tradisjonelt gode muligheter for å kjøpe ting på salg for en billig penge. Har du f.eks tenkt over hvor mye julemat som skulle ut i desember, men som ikke ble solgt? Mye av dette blir forsøkt solgt billig i januar, men pga at maten er innpakket i embalasje med julemotiv, vil ikke folk kjøpe maten. Det er mange tonn med julemat som blir destruert pga at embalasjen er "feil". Mitt råd er at hvis du har råd til det, kjøp ribbe i januar. Hvis du er redd for at du ødelegger fremtidig julestemning ved å handle inn masse ribbe i januar - bør du tenke på følgende: I hvilken matretter bruker du svinekjøtt? Hva kan du bruke svinekjøtt til? Det er mange, mange, mange retter du kan bruke svinekjøttet til uten at du trenger å steke den i ovene. Hva med lapskaus? Gryteretter? Det er bare fantasien som setter grenser.... Dette forutsetter selvfølgelig at du har tilgang til en fryser for oppbevaring av maten - og hvis du ikke har fryser - følg med på finn.no under "gis bort". Det er ikke uvanlig at det gis bort mye nyttig her.

Et annet triks som gjennomfører med jevne mellomrom, er å ringe mitt forsikringsselskap for å diskutere forsikringene mine. Dette har medført at jeg har svært billige forsikringer hos mitt selskap, sammenlignet med de tilbudene jeg får hos andre selskap (som av og ti ringer for å tilby meg forsikringer). I dagens VG kan du lese at du blir oppfordret til å kontakte ditt forsikringsselskap for å forhandle deg fram til en lavere kostnad. Dette er jeg enig i, men ta også å lese litt på finansportalen.no om bytte av både bank og forsikringsselskap. Det kan være at du finner noe nyttig her. Ekspertene spår at rentene skal øke i løpet av året og sågar komme på over 5 % i 2012. Det kan kanskje være lurt å begynne å vurdere å binde renten på dine lån nå - både på hus og på studielån (april neste bindingsmulighet).

Hvis du ikke har råd til å handle mat eller klær på salg i januar, kan du kanskje begynne å planlegge neste år (dvs 2011) allerede nå. En enkel å grei måte å spare opp noen kroner på er å svare på betalte markedsundersøkelser. Hvis du er med i 6-8 panel som betaler cash, kan du i løpet av et år spare opp 2000 - 3000 kr. Dette er selvfølgelig ikke noe å leve av, men i januar er dette kjærkomne penger. Du finner en større liste over markedsundersøkelser i denne bloggen hvis du leter litt.

lørdag 9. januar 2010

Mystery Shopping - Tjen penger på å være Mystery shopper/Observatør

"Mystery Shopping er kunsten å vurdere kundeservice på en diskret og profesjonell måte. Når det er en interaksjon mellom en kunde og en ansatt, er det en mulighet for Mystery Shopping. Det er kalt Mystery Shopping fordi vi krever at våre service kontrollører gjennomfører evalueringer på en objektiv måte uten å tiltrekke oppmerksomhet, og uten å forårsake at ansatte behandler dem annerledes i forhold til andre kunder. Mystery Shopping er en perfekt måte for deg å tjene ekstra penger ved å være en servicekontrollør i fritiden."

I Norge er det en rekke aktører som er på utkikk etter Mystery Shoppere - eller Observatører. SeeYou er et selskap du kan søke om å bli observatør hos. På nettsiden deres kan du lese at "Hvis du er pålitelig, troverdig, profesjonell og har lett for å uttrykke deg skriftlig på en forretningsmessig måte, kan en jobb som observatør være noe for deg. Klikk på lenken nedenfor hvis du vil registrere deg som potensiell observatør. Hvis du går videre til neste fase, tar vi kontakt med deg for en prøveobservasjon. Informasjonen du sender inn vil utgjøre grunnlaget for din observatørprofil hos SeeYou, og brukes når vi skal finne observatører som passer til de ulike oppdragene."


SeeYou er et nordisk selskap og ble etablert i Norge i 2002.
 

Bilde hentet fra nettsiden til SeeYou

Økonomisk bakrus? Øk inntekten din skattefritt

Hvis du tror at det kommer til å bli økonomisk vanskelig i 2010, er det en rekke tiltak du kan gjennomføre allerede nå. Det er bedre å starte i god tid enn å vente til problemene har utviklet seg. Det første du bør gjøre er å sette opp et regnskap over hva du bruker pengene dine til. Når du har gjort dette, kan du begynne arbeidet med å sette opp et personlig budsjett (link til microsoft - her kan du laste ned programvare for å lage budsjett) på hva du kan forvente å bruke hver måned. Et annet budsjettverktøy er utarbeidet av vg - dine penger - og det finner du her. En tredje kilde hvor du kan hente et verktøy for å lage et personlig budsjett, er SIFO (Statens Institutt for forbruksforskning). Det kan være lurt å ha to kontoer, en for faste regninger som strøm, husleie m.m. og en konto for det du kan bruke på alt annet. Da får du lettere kontroll over dine utgifter.

Hvis du har kredittkortgjeld, anbefaler jeg deg å prioritere å nedbetale disse lånene først. Rentene er høye - svært høye. Hvis du har muligheten til å øke lånet på huset og bake disse lånene inn i huslånet, bør du gjøre det. I tillegg bør du spørre deg selv om du har behov for mer enn ett kredittkort. Det er lett å falle for fristelsen og bruke kreditten på alt mulig rart av "gode" tilbud. Hvis du ikke betaler kredittkortgjelden når den forfaller, bør du ikke bruke slike kort! Sjekk ut finansportalen.no for gode råd til bankbytte og forhandling av betingelser med egen bank.
Hvis du er ute etter en måte å øke inntekten din på, er det en rekke muligheter. En grei måte er å gå med avisen - du får trim i tillegg til at du tjener ekstra. Hvis du ikke ønsker å jobbe hardt, er det færre muligheter til en ekstrainntekt. Nav er selvfølgelig den største kilden til å finne ledige jobber, men det er mange alternativer: Finn.no/jobb, Stepstone, Zett, JobbPort (Regjeringens rekrutteringsportal til jobb i departementene). Husk at mange forretninger henger opp plakater i butikken hvis de er ute etter ekstrahjelp! Hvis du er glad i dyr, kan du kanskje starte med hundepass e.l. En annen enkel måte å tjene noen ekstra skattefrie kroner på (definert som tilfeldig inntekt) er å svare på betalte markedsundersøkelser. I Norge er det 8 - 10 forskjellige panel som betaler deg for å svare på undersøkelser, som du kan melde deg inn i. Det blir ikke mye penger av det, men hvis du tjener 500 - 1000 kr per panel i året, blir det noen kroner av det. Hvis du har hørt at noen tjener store penger på betalte markedsundersøkelser, er det bare tull og tøys.

Hvis du er flink til å skrive, kan du jo skape din egen blogg og tjene penger på annonser på den. Google adsens er en enkel måte å starte med å tjene penger. Google har bl.a. avtale med amazon.com som lar deg ha annonser også fra dem i bloggen din. I tillegg finnes det en rekke andre muligheter i f.eks bannerannonsering fra ulike annonsører. Dette fordrer imidlertid at du har noe trafikk på bloggen din og at de besøkende klikker på dine bannere og kjøper produkter.

fredag 8. januar 2010

Skal du binde renten på studielånet?

I dag anbefaler VG - Dine Penger - deg å velge flytende rente på studielånet ditt. Fristen for å binde renten er 10 januar, dvs at du må gjøre det i løpet av kort tid. Fra Lånekassens nettside kan du lese at "De som har flytende rente, kan velge å binde for tre, fem eller ti år. Fast renten for tre, fem og ti års bindingstid er på henholdsvis 4,0 prosent, 4,5 prosent og 5,0 prosent. Fristen for å søke om fast rente fra 1. januar er 10. januar. De som ikke aktivt velger fast rente innen fristen, beholder flytende rente."

VG skriver i sin artikkel at årsaken til denne anbefalningen er at "Fortsatt ser det ut til at det vil lønne seg å beholde flytende rente, fremfor å binde den. Det er svært gunstig å få med seg et kvartal med 2,5 prosent rente, og et nytt kvartal med 2,8 prosent rente. Den flytende renten skal stige betydelig, før den i det hele tatt kommer opp på nivået for rentebinding. Husk at renten nesten må doble seg fra dagens nivå, før den flytende renten er lik 5-års fastrente. For at du da skal tjene på fastrente, må så den flytende renten stige markert over fastrentenivået. Selv om det skulle skje, løper sannsynligvis bindingstiden ut før du begynner å tjene på fastrente."
Figuren over viser styringsrenten i prosent de siste to årene og anslag fremover fra siste Pengepolitisk rapport. Hvis anslaget til Norges Bank er riktig, så skal renten opp på et langt høyere nivå enn det vi har per i dag. VG har i sin vurdering anbefalt deg å binde renten hvis du skal binde den for en 5 eller 10-årsperiode. De anbefaler deg å vente hvis du planlegger å binde den for 3 år. Årsaken til dette er at VG tar utgangspunkt i at statsobligasjonsrentene vil forbli på samme nivå en tid fremover og at du derfor bør vente med å binde renten til tallene foreligger i april. Vær obs på at renten kan komme til å stige i denne tremånedersperioden slik at fastrenten ved neste korsvei er høyere.

Usikkerhetene i finansmarkedene internasjonalt vil nok fortsette å påvirke norsk økonomi også i 2010. Dette medfører at det brått kan skje store endringer, jf den raske nedgangen i rentenivået i 2008. På lang sikt har det vist seg at flytende rente er den beste renten, men hvis du er avhengig av en oversiktlig økonomi, bør du vurdere å binde renten.

torsdag 7. januar 2010

Norges beste bank i 2009

Norsk Familieøkonomi har kåret Norges beste banker for 2009. Her finner du oversikt over følgende kategorier: Beste totalbank, beste storbank, beste boliglån, beste brukskonto, beste høyrentekonto og beste BSU. Undersøkelsen viser at det fortsatt kan være meget lønnsomt å skifte bank. Ellers viser undersøkelsen at storbankene har blitt betydelig mer konkurransedyktige. Postbanken vinner overraskende klassen for beste totalbank.

Av de store bankene kommer DNBNor ut som beste banken (link til VG- artikkel om Fortsatt lånerente på 2-tallet). Dette kommer kanskje som en stor overraskelse for mange. Etter at DNBNor fikk har kritikk for å være for sein med å sette ned renten i starten av 2009, har banken etter dette vært rask til å sette ned rentene, og i lang tid hatt den laveste lånerenten sammenlignet med de andre storbankene. I forbindelse med sist renteøkning fra Norges bank, var det ikke mange av de store bankene som satte opp renten.

Hos finansportalen.no finner du hjelp til å bytte bank - eller hjelp til å forhandle fram nye betingelser hos din eksisterende bankforbindelse. Det lønner seg å prøve - for det er dyrt for bankene å skaffe seg nye kunder.


 
Hvis du er på utkikk etter en ekstrainntekt, sjekk ut linkene til betalte markedsundersøkelser som du finner i andre innlegg i denne bloggen. I Norge er det over 70 ulike panel du kan melde deg inn i, men vær oppmerksom på at kun et mindretall (ca 8) betaler deg cash. Så vidt jeg vet er det 3 aktører som også tilbyr deg å være med i fokusgruppe-samtaler. Du bruker da fra 1 til 2 timer og får et gavekort på 3-500 kr.

Directmedia - Tjen penger på å klikke deg inn på nettsider og på å verve andre

Jeg har i over 70 blogginnlegg presentert norske markedsundersøkelser du kan melde deg inn i. De beste, etter mitt syn, er de som betaler deg penger for å svare på undersøkelser. Eksempler på slike paneler, er cint-paneler som Triaba Panel. Denne typen paneler betaler deg mellom kr 5 og kr 40 per undersøkelse, som tilsvarer ca 1 kr per minutt du bruker. Triaba Panel har i tillegg trekning av gavekort blant medlemmene i Facebook-gruppen til Triaba.com.

I dag tenkte jeg å presentere en annen måte å tjene penger på. Directmedia har eksistert i noen år nå og betaler deg for å klikke på linker til nettsider som du får på e-post. Av nettsiden deres står det at "Som medlem hos Directmedia.no oppnår du mange fordeler. Vi ønsker å belønne våre medlemmer for at de registerer seg hos oss, og kan tilby følgende gunstige betingelser. Directmedia.no betaler 50 øre pr gang du klikker deg videre til nettstedet til en av våre annonsører. Alle mailer fra oss innholder en link som fører til websiden til bedriften som sender ut informasjon. Når du klikker på denne linken, blir dette automatisk registrert på din konto hos Directmedia.no. Directmedia.no ønsker å vokse raskt, og vi har derfor et generøst verveprogram. Vi betaler 1 kr for hvert nytt medlem du verver til vår database. Å verve andre medlemmer er ganske enkelt, om du benytter deg av våre hjelpemidler. I mailen du mottar når du registrerer deg, er det vedlagt en link som kan brukes til å verve nye medlemmer. Denne linken finner du også ved å logge inn på konto. Når noen klikker på din link og registrerer seg hos oss, setter vi automatisk inn 1 kr på din konto. Om du står på og verver litt, kan det lett bli litt penger av det."

Vær imidlertid obs på at det ikke er like enkelt å verve nye medlemmer som det høres ut som. I de fleste forum (hvis du tenker å poste der) vil slike vervelinker bli fjernet og ansett som spam. Det å få 50 øre per nettside du klikker deg inn på høres kanskje forlokkende ut? Du må ha nettsiden opp i ca 30 sekunder for at du skal få penger for dette - og jeg er usikker på hvor ofte du vil få tilsendt e-poster med slike linker. Du kan lese mer om dette på nettsiden til Directmedia (dette er ikke en vervelink).
 


2 uker til trekning av 10 stk gavekort a 100 kr

Den 21 januar trekker Triaba.com ut 10 gavekort pålydende 100 kr blant medlemmene i facebook-gruppen til Triaba Panel. I dag er antallet medlemmer 98, så vinnersjansene er relativt store. I februar trekkes det ut flere gavekort - noe vi vil komme tilbake til i et senere blogginnlegg.

Forutsetningen for å bli med i trekningen av gavekortene er at du er medlem i ett av panelene (markedsundersøkelser) til Triaba og har svart på minimum 1 undersøkelse i desember/januar.

Hvis du lurer på hvordan du kan bli medlem, er det bare å melde seg inn via en av nettsidene:
http://www.triabapanel.no/ - Triaba Panel Norge - betaler mellom kr 5 og kr 40 (NOK) per undersøkelse
http://www.triabapanel.se/ - Triaba Panel Sverige - betaler mellom kr 5 og kr 40 (SEK) per undersøkelse. I tillegg kan du få invitasjoner til å delta i fokusgrupper samt teste ulike produkter.
http://www.triabapanel.dk/ - Triaba Panel Danmark - betaler mellom kr 5 og kr 35 (Dkr)
http://www.triabapanel.com/ - Triaba Panel USA & Canada - betaler mellom 1 og 5 US dollar
http://www.triabapanel.co.uk/ - Triaba Panel UK - betaler mellom 0,5 og 3 britisk pund per undersøkelse.onsdag 6. januar 2010

Utarbeidelse av personlig budsjett

Jeg har tidligere omtalt viktigheten av å utarbeide et personlig budsjett for å holde orden på økonomien. I den forbindelse har jeg linket til ulike budsjettmodeller hos dinside.no og microsoft sitt excell-budsjett. I ettertid har jeg vært på utkikk etter et enda bedre budsjett som kan hjelpe deg i hverdagen.

I min søken etter et enkelt standardbudsjett, endte jeg opp hos Statens Institutt for forbuksforskning. SIFO er det eneste forskningsinstitutt i Norge som utelukkende arbeider med forbruksforskning. SIFO har utarbeidet et standardbudsjett for forbruksutgifter. "Standardbudsjettet viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Det kan settes sammen slik at det viser kostnadene ved å opprettholde et rimelig forbruksnivå for hushold av ulik størrelse og med forskjellig alders- og kjønnssammensetning. Budsjettet omfatter både vanlige, løpende utgifter til mat, klær, hygieneartikler o.l. og utgifter til sjeldnere innkjøp av varige forbruksgjenstander som møbler, elektrisk utstyr o.l."

Standardbudsjettet viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Det kan settes sammen slik at det viser kostnadene ved å opprettholde et rimelig forbruksnivå for hushold av ulik størrelse og med forskjellig alders- og kjønnssammensetning. Budsjettet omfatter både vanlige, løpende utgifter til mat, klær, hygieneartikler o.l. og utgifter til sjeldnere innkjøp av varige forbruksgjenstander som møbler, elektrisk utstyr o.l.


Utfyllende opplysninger finner du her i et pdf-dokument fra SIFO. Du kan også velge å gå direkte til kalkulatoren deres som du finner her.
 

tirsdag 5. januar 2010

Nå stiger også renten på studielånet

1. april stiger studielånsrenten fra 2,5 prosent til 2,8 prosent (flytende rente). Hvis du ønsker å binde renten, er fristen for å gjøre dette 10. januar. Du kan velge mellom 3, 5 eller 10 års bindingstid - med en rentesats på henholdsvis 4 prosent, 4,5 prosent og 5 prosent.

Jeg anbefaler deg å binde renten nå hvis du vil få problemer med en rentesats på over 4 prosent. De fleste ekspertene tror at renten vil øke i 2010 - og de største pessimistene tror at renten vil ble hevet opp til 6 ganger i løpet av året. Hvis dette er riktig, vil styringsrenten minimum være 1,5 prosentpoeng høyere ved utgangen av året enn det renten er per i dag - og det vil derfor lønne seg å binde renten i et treårs perspektiv. Hvis renten øker utover dette, vil det også kunne lønne seg å binde renten for mer enn 3 år. I det lange løp har det vist seg at det lønner seg å ha flytende rente, men hvis du trenger en oversiktlig økonomi er det lurt å vurdere å binde renten nå.

Figuren under viser styringsrenten i prosent de siste to årene og anslag fremover fra siste Pengepolitisk rapport.
Figuren som er utarbeidet av Norges Bank indikerer at styringsrenten skal opp og at den ved utgangen av året med stor sannsynlighet vil være mellom 3,5 og 5 prosent. Hvis anslaget er riktig, vil det være en riktig avgjørelse å binde renten på studielånet nå. Vær også obs på at det innføres en ny rentemodell i Lånekassen fra 1.juli. Endringen vil medføre at renten i Lånekassen vil bli endret raskere (i takt med markedsrenten).

Utviklingen i verdensøkonomien har vist seg å være svært vanskelig å spå. Det er derfor svært usikkert om kalkylene til Norges Bank er riktige.

mandag 4. januar 2010

Selge bolig? Bruke egenmegler og spar penger!

Hvis du har planer om å selge boligen din i 2010 og ønsker å bruke minst mulig penger på salget, bør du vurdere å være din egen megler. Det er enkelt og du sparer masse penger på dette. Fra nyttår åpner Finn.no for boligannonser fra private og dette vil nok medføre at du kan spare masse penger på å annonsere og selge selv.


Hvis du er redd for at dette vil komme til å bli en komplisert og svært vanskelig affære, finnes det en rekke aktører i markedet som kan hjelpe deg, og da er det ikke de tradisjonelle eiendomsmeglerne jeg tenker på. Egenmegleren har tre ulike produkttyper du kan velge mellom - alt etter hvor mye arbeid du ønsker å gjøre selv. En annen aktør er Advokatoppgjør AS som ordner de paraktiske tingene for deg med innhenting av dokumenter m.m.
I sommer solgte min samboer sin leilighet vha AO.no - noe som fungerte helt utmerket. Det er litt papirarbeid, men du sparer mye på å gjøre disse tingene selv. Du er kanskje skeptisk til å prøve dette pga at det er mye penger det er snakk om, og at mange kjøpere vil være lunken til at det er du selv som er selger. Jeg anbefaler deg i alle tilfelle å sette deg inn i hva det innebærer å selge selv, kanskje du finner ut at det ikke er så skummelt....

Vg har i en artikkel den 07.01.10 anbefalt at du bruker megler. De har listet opp 4 punkter/spørsmål du bør stille deg når du skal selge boligen din. Det kan være grit å lese igjennom denne listen, men jeg er fortsatt overbevist om at du kan selge din egen bolig uten å bruke megler utover tjenestene til AO.no eller Egenmekler.no.

lørdag 2. januar 2010

Hvordan blir din økonomi i 2010? Øk inntekten din skattefritt

Hvordan vil økonomien utvikle seg i 2010? Det er et essensielt spørsmål for svært mange. Rentene har såvidt begynt å stige, men renteøkningen har enda ikke gitt utslag i dårligere råd for de fleste av oss. Så langt er det bare en av de store bankene som har satt opp renten etter at Norges bank satte opp styringsrenten, men det er nok bare et spørsmål om tid før andre banker følger etter. Et godt råd er derfor å følge med på hva de enkelte bankene tilbyr av lånerente - og utviklingen kan du lett følge med på hos Finansportalen.no. Her finner du også hjelp til å bytte bank eller hjelp til å forhandle lånebetingelsene dine hos din nåværende bank. Hvis du er statsansatt, anbefaler jeg deg å bytte bank til SPK. De kan nok oppleves som svært byråkratisk, men tilbyr markedets beste lånerente.

vg kan du lese at det er viktig å levere inn skattekortet så raskt som mulig. Dette for å unngå at arbeidsgiver trekker for mye i skatt i januar. Hvis renten fortsetter å stige utover året, kan du be om nytt skattekort slik at du blir trukket mindere i skatt. Hvis du derimot ønsker å bli trukket mer i skatt, kan du bare varsle arbeidsgiver om at de skal trekke mer. Da trenger du ikke å bestille nytt skattekort - kun hvis du ønsker å betale mindre i skatt.

Hvis du tror at det kommer til å bli økonomisk vanskelig i 2010, er det en rekke tiltak du kan gjennomføre allerede nå. Det er bedre å starte i god tid enn å vente til problemene har utviklet seg. Det første du bør gjøre er å sette opp et regnskap over hva du bruker pengene dine til. Når du har gjort dette, kan du begynne arbeidet med å sette opp et personlig budsjett (link til microsoft - her kan du laste ned programvare for å lage budsjett) på hva du kan forvente å bruke hver måned. Et annet budsjettverktøy er utarbeidet av vg - dine penger - og det finner du her. Det kan være lurt å ha to kontoer, en for faste regninger som strøm, husleie m.m. og en konto for det du kan bruke på alt annet. Da får du lettere kontroll over dine utgifter.

Hvis du har kredittkortgjeld, anbefaler jeg deg å prioritere å nedbetale disse lånene først. Rentene er høye - svært høye. Hvis du har muligheten til å øke lånet på huset og bake disse lånene inn i huslånet, bør du gjøre det. I tillegg bør du spørre deg selv om du har behov for mer enn ett kredittkort. Det er lett å falle for fristelsen og bruke kreditten på alt mulig rart av "gode" tilbud. Hvis du ikke betaler kredittkortgjelden når den forfaller, bør du ikke bruke slike kort!

Hvis du er ute etter en måte å øke inntekten din på, er det en rekke muligheter. En grei måte er å gå med avisen - du får trim i tillegg til at du tjener ekstra. Hvis du ikke ønsker å jobbe hardt, er det færre muligheter til en ekstrainntekt. Nav er selvfølgelig den største kilden til å finne ledige jobber, men det er mange alternativer. Husk at mange forretninger henger opp plakater i butikken hvis de er ute etter ekstrahjelp! Hvis du er glad i dyr, kan du kanskje starte med hundepass e.l. En annen enkel måte å tjene noen ekstra skattefrie kroner på (definert som tilfeldig inntekt) er å svare på betalte markedsundersøkelser. I Norge er det 8 - 10 forskjellige panel som betaler deg for å svare på undersøkelser, som du kan melde deg inn i. Det blir ikke mye penger av det, men hvis du tjener 500 - 1000 kr per panel i året, blir det noen kroner av det. Hvis du har hørt at noen tjener store penger på betalte markedsundersøkelser, er det bare tull og tøys.