mandag 9. november 2009

Ring ditt forsikringsselskap og diskuter din forsikring

Uavhengig av hvilket forsikringsselskap du har, er det penger å spare på å pleie kontakten med selskapet. Jeg ringer mitt forsikringsselskap 1 - 2 ganger i året for å diskutere mine forsikringer. På denne måten har jeg fått forhandlet fram en svært gunstig forsikring på bil og innbo. Før du ringer ditt eget forsikringsselskap kan det være lurt å kontakte flere selskaper for å høre hvilke priser/tilbud de har til deg.

I dagens VG er det gjort en undersøkelse av ulike forsikringsselskap, hvor Gjensidige kommer best ut. Undersøkelsen er gjennomført av Norstat Norge AS. Hvis du ønsker å være med på undersøkelser - både betalte (link til innmelding i Triaba Panel - opp til 30 kr per undersøkelse) og poengbaserte undersøkelser - finnes det over 40 ulike paneler i Norge å velge mellom. Av poengbaserte undersøkelser, dvs at du kan ta ut gaver for poengene, anbefaler jeg panel.no og YouGov. Begge disse to panelene tilbyr i tillegg til mailbaserte undersøkelser, deltagelse i fokusgrupper hvor du kan få gavekort på opp til 500 kr.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar