søndag 8. november 2009

Betalte markedsundersøkelser - en mulig ekstra inntekt

VG-nett skriver i dag, 8 nov, at hver andre student får økonomisk støtte hjemmefra for å kunne finansierestudiene. Artikkelen er basert på en undersøkelse av Synovate for Postbanken. Undersøkelsen viser at det siden 2005 har vært en økning i andelen som får støtte hjemmefra på ca 10 %.

Halvparten av alle studentene i den samme undersøkelsen opplyser at de jobber ved siden av studiene. Utviklingen bør være et varsel for myndighetene om at studiestøtten bør økes. Hvis du er på utkikk etter en ekstra inntekt i studietiden, kan du vurdere betalte markedsundersøkelser (link til innmelding i Triaba Panel - betaler opp til kr 30 per undersøkelse). I denne bloggen finner du linker og omtale av mer enn 40 markedsundersøkelser i Norge - inkludert link til innmeding i panelet til Synovate som utførte omtalte undersøkelse om pengestøtte hjemmefra til studentene.

Merk deg at Panel.no og YouGov gir poenger som du kan veksle inn i gaver. Jeg anbefaler dem imidlertid siden de også fra tid om annen invitterer deg til fokusgrupper hvor du får gavekort til en verdi av 300 til 500 kr. Cint-panelene (de med terningkast 5 i vurderingene av markedsundersøkelser) betaler cash via PayPal. Enkel og grei måte å overføre pengene til din egen bank fra PayPal.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar