torsdag 17. mars 2011

Statsansatt? - Bytt bank til SPK

VG nett gir deg i dag en oppdatert liste over hvilke banker som kan gi deg billigst huslån. Som det femgår av artikkelen er ikke fordelsprogrammene tatt med når sammenligningen er foretatt. Hvis du er organisert i en fagforening, er det mange banker som gir deg en reduksjon i lånerenten (samt reduksjon i forsikringskostnader m.m.)

For de som er statsansatt, er det ett valg som skiller seg ut - og det er Statens Pensjonskasse (SPK). I dag kan du få et boliglån med en rente på 2,716 %. SPK skriver på sine nettsider at:

Derfor bør du søke boliglån i Statens pensjonskasse:

  • Du kan låne inntil 1,7 millioner kroner - eller 3,4 hvis dere er to medlemmer i husstanden.
  • Vi ligger i snitt 1 prosentpoeng under markedsrenten.
  • Nedbetalingstid på opptil 30 år.
  • Du kan låne inntil 80 % av markedsverdi innenfor rammen på 1,7. millioner
Dette er det absolutt beste tilbudet i markedet, men overraskende nok er det mange statsansatte som ikke benytter seg av tilbudet. En av grunnene som oppgis er lang saksbehandlingstid. Dette stemmer imidlertid ikke. Jeg og min samboer søkte om flytting av vårt boliglån fra DNBNor over til SPK - og det tok ikke mange dagene før vi fikk positiv tilbakemelding. Ikke var det noe ventetid og det var rask saksbehandling. Det beste av alt er at vi sparer over 2 000 kr per måned ved å flytte lånet fra DNBNor.

Hvis du er ansatt i en kommune eller i en fylkeskommune, kan du søke om boliglån i KLP. Deres tilbud er på ingen måte sammenlignbar med lånerenten i SPK. Følgende oversikt er hentet fra KLP sin nettside:

Boliglån
BeløpNominellEffektiv**NominellEffektiv**
75% sikkerhet av markedsverdi75-90% sikkerhet av markedsverdi*
Under 1 mill.3,75%3,83%3,90%3,99%
1-2 mill.3,55%3,63%3,70%3,78%
Over 2 mill.3,35%3,41%3,50%3,57%

Som det fremgå av tabellen, er det mange privatbanker som har langt bedre lånerente enn dette.  Det er derfor ingen grunn til å flytte lånet over til dem.

Via nettstedet Finansportalen kan du enkelt finne hvilken bank som vil gi deg den billigste lånerenten samt hvilket forsikringsselskap du bør vurdere. Husk at det er store summer å spare på å finne den billigste aktøren i marekdet. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar