torsdag 1. juli 2010

Universitetet i Bodø - Nytt navn på Høgskolen i Bodø?

Avisa Nordland skrev onsdag 30.juni at Nokut ville behandle søknaden fra Høgskolen i Bodø om å bli universitet. Søknaden er blitt innstilt av en av fagkomiteene i Nokut, og det er grunn til å tro at styret innstiller på at Norge får enda et Universitet i møte i september.

An.no skriver at "For å bli universitet kreves det tilbud om minst fem mastergrader og fire doktorgrader. Pluss en skjønnsmessig vurdering av at forskningen ligger høyere enn på høgskoler generelt. Formelt er forskjellen på universitet og høgskoler at et universitet slipper å søke Nokut om å etablere nye studietilbud på master- og doktorgradsnivå. Det følger ingen ekstra statlig finansiering med universitetsstatusen."

Søknaden fra høgskolen vil bli behandlet av departementet og skal vedtas av regjeringen. Selv om Nokut sier ja til Bodø's søknad, er det ingen garanti for at høgskolen får denne statusen. HiBo har arbeidet med å bli universitet i mange år for å kunne ta opp konkurransen med Tromsø. Taperne vil nok være de mindre høgskolene som er lokalisert i bl.a. Nesna og Narvik - som begge har gitt uttrykk for at de ikke ønsker å bli en del av et nytt Universitet i Bodø. Hvis jeg forstår det riktig, vil det nye navnet bli Universitetet i Nordland til tross for at høgskolene ellers i fylket ikke ønsker å bli en del av det nye universitetet.

Jeg er av den formening at det allerede per i dag er en overetablering av høgskoler og universiteter, men så lenge distriktspolitikk er en av argumentene for satsingen i universitets- og høgskolesektoren. Vil du ikke få redusert antallet. Antallet studenter ved høgskolen i Nesna er lavt og det kreves lite for å komme inn på studiene der. Parrer man dette med elendig økonomi og problemer med å rekruttere kompetente folk, har du en høgskole uten livets rett. Lokalsamfunnet Nesna har jobbet i mange år for å beholde høgskolen. Fokuset har vært rettet mot å rekruttere lokale (Helgelandsområdet) unge til å studere der, uten å lykkes i nevneverdig grad. Det er de store og tunge fagmiljøene (i byene) som tiltrekker studentene - og taperne blir de små høgskolene.

Et universitet i Bodø (Nordland) er nok en ny spiker i kisten for høgskolen i Nesna - og et spark i baken til Narvik, som heller vil samarbeide med Universitetet i Tromsø. Narvik har vel aldri vært beskyldt for å være fremsynt. En gang i tiden fikk Narvik tilbud om at universitetet som nå er lokalisert i Tromsø, skulle bli lagt til byen. Dette takket de nei til, for de hadde nok med malmen som ble fraktet via jernbanen og ut via havnen. Et universitet passet ikke inn i arbeiderbyen Narvik. Det hadde vært artig å kunne sett inn i en alternativ fremtid med et Narvik som hadde takket ja til universitetet. Det hadde nok vært 1 stor by i Nord Norge, ikke 2 middels store byer som Bodø og Tromsø.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar