tirsdag 29. juni 2010

Spe på inntekten med tilfeldige inntekter

VG nett skriver i dag at hvis du er student, må du passe på at du ikke tjener for mye i sommerferien. Lånekassens regler for hvor mye du kan tjene før du får avkortet stipend, er ikke så veldig høyt. VG skriver at nærmere 40 000 studenter får avkortning pga for stor inntekt, høy formue eller mottar for store trygdeytelser.

For 2010 er inntektsgrensen hos Lånekassen 136 153 kr. Overstiger du dette beløpet, blir stipendet avkortet. "Dine Pengers råd er at du jobber så mye du kan inntil du har tjent opp til Lånekassen grense på 136.031 kroner. På inntekter mellom 40.000 (fribeløpet) og 57.558 kroner er marginalskatten 25 prosent. På inntekter mellom 57.558 og 72.600 kroner er marginalskatten så lav som 7,8 prosent og på inntekter inntil grensen på 136.031 kroner er marginalskatten 25,7 prosent."

For meg fremstår grensen som høy - og får meg til å lure på hvor mange klarer å jobbe så mye at de tjener over 130 000 på noen korte sommermåneder. Varslet bør nok heller gjelde for de som jobber gjennom hele året og ikke bare har en sommerjobb. Lånekassen opplyser imidlertid at det i 2008 var hele 25 000 studenter som tjente over daværende beløpsgrense og derfor fikk avkortet stipend.

Du kan også spe på inntekten din ved å tjene det som kalles "Tilfeldige inntekter". Dette beløpet er ikke stort, men kan bidra til å bedre hverdagen hvis du har trang økonomi. Eksempler på tilfeldig inntekt er gavekort du får for å delta i markedsundersøkelser, fokusgrupper m.m. Ofte får du et gavekort på opp til kr 500 ved å delta i fokusgrupper hos YouGov, Triaba Panel eller Panel.no. Vær imidlertid obs på at ikke alle får muligheten til å delta på slike fokusgrupper.

En annen tilfeldig inntekt er betalte markedsundersøkelser. Det finnes mange av dem i Norge, men vær obs på at "betalte" undersøkelser kan bety så mangt. Kun 8-10 betaler deg cash - og dette skjer via PayPal. I Norge er ikke dette et problem siden du enkelt kan overføre penger fra Paypal til din egen bankkonto. Eksempler på slike panel er http://www.dagbladet.no/ sitt panel, http://www.start.no/ og http://www.triabapanel.no/ . Disse tre panelene er typiske Cint-panel (pga at de er utarbeidet i samarbeid med verdens største leverandør av løsninger for online markedsundersøkelser - http://www.cint.com/). Typisk betaling er fra kr 4 til kr 40 per undersøkelse og du KAN tjene opp til 800 kr per år fra hver av panelene. Dette er ikke de store summene, men som nevnt tidligere, bidra til å spe på inntekten. Pengene kan f.eks settes av til julegaver....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar