onsdag 17. mars 2010

Skattefri inntekt - andre alternativer?

VG - Dine Penger - skriver i dag at du kan leie ut hytten din i påsken og skattefritt tjene opp til kr 10 000 på dette. I artikkelen fremgår det at "For utleieinntekter som overstiger 10.000 kroner, får du et standardfradrag på 15 prosent. De resterende 85 prosentene må du skatte av. Skattesatsen er 28 prosent." Leier du ut hytten din for mye, blir også denne inntekten skattepliktig. Til fradrag på inntekten av en skattepliktig virksomhet, kommer imidlertid driftskostnader som du måtte ha i forbindelse med inntektservervet. VG har i sin artikkel presentert en liste over eksempler på hvilke kostnader som kan være fradragsberettiget.

Hvis du ikke har hytte å leie ut, finnes det andre skattefrie inntekter som alle kan dra nytte av? Ja, men som ved utleie av hytten. Du må skatte over en beløpsgrense på kr 10 000 (eller kr 1000 hvis det er inntekt fra et foretak). Eksempler på skattefrie inntekter er betalte markedsundersøkelser, deltagelser i fokusgrupper og testing av varer og tjenester. Det er ikke snakk om de helt store beløpene, men pengene du tjener på den typen aktiviteter kan komme godt med hvis du har trang økonomi.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar