fredag 5. februar 2010

Ønsker du å påvirke produkter og tjenester?

I dagens VG kan du lese at facebook-grupper har resultert i at gamle produkter har blitt relansert. Eksempler som bringes fram er brusen Urge, tyggegummien Bugg m.fl. Flere av gruppene har over 40 000 medlemmer og gruppene blir brukt til å gi tilbakemeldinger på produkter m.m.

Hvis du ønsker å være med på å påvirke produsentene - enten via markedsundersøkelser (både betalte og ikke betalte) (eks på betalt markedsundersøkelse er http://www.triabapanel.no/) eller via deltagelse i fokusgrupper, finnes det over 70 panel i Norge å melde seg inn i.

Fokusgruppene betales gjerne med gavekort pålydende fra kr 300 til kr 500, mens markedsundersøkelsene betaler deg mellom kr 5 og ca kr 40. De aller fleste panelene tilbyr imidlertid ikke penger for dine svar, men poeng som du kan bruke i lotteri eller veksle inn i produkter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar