tirsdag 16. februar 2010

Lovlig skattefri inntekt - Tilfeldig inntekt

I 2009 var det 410 personer som innrømmet å ha utenlandsinntekt, men som ikke var ført i selvangivelsen. VG skriver at beløpsmessig utgjør dette 1,8 milliarder kroner - og disse er omfattet av et skatteamnesti som ble innført i en periode for å få frem den reelle utenlandsformuen til folk.

Mange mener sikkert at vi betaler mer enn nok skatt i Norge, men enn så lenge er vårt samfunn basert på at vi skal betale skatt av vår inntekt. Det finnes imidlertid enkelte unntak hvor inntekt ikke skal beskattes. Denne inntekten kalles for "Tilfeldig inntekt". Skattelovens § 5-50 har regler om den skattemessige behandlingen av visse tilfeldige inntekter/gevinster. Bestemmelsen skiller mellom tre hovedgrupper av gevinster:
- inntekter/gevinster som er helt skattefrie
- inntekter/gevinster hvor det gjelder skattefrihet inntil kr 10 000
- inntekter/gevinster som er skattepliktige fullt ut.

Betalte markedsundersøkelser er vurdert som en skattefri inntekt, gitt at den er under beløpsgrensen. Det er forsåvidt ikke et problem, for det er vanskelig å tjene mer enn 4-5000 kroner i løpet av et år på den typen aktiviteter. Fordelen er imidlertid at du slipper å skatte av den - og pengene kan komme godt med hvis en har dårlig råd.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar