torsdag 3. desember 2009

Sykdom under studietiden? - sett deg inn i regelverket!

Dersom du blir langvarig syk, må du huske å sende søknaden inn til Lånekassen før det er gått 6 måneder etter at undervisningsåret eller kurset er avsluttet. Kapittel 43 i forskriften – tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2009 – 2010. Forskriften kan kanskje være litt tung å fordøye og lånekassen har derfor utarbeidet en egen folder – Hvis du blir syk under utdanning.
I korte trekk står det at du kan få omgjort lån til stipend for inntil 4 måneder og 2 uker i løpet av et undervisningsår. De 14 første dagene i sykdomsforløpet regnes som karenstid og du får derfor ikke omgjort lån til stipend i denne perioden. Blir du syk under eller rett før en eksamen - har du rett til å avlegge den på nytt. Ikke press deg selv til å ta eksamene, for hvis du blir/er langvarig syk - vil eksamensforsøket ditt kunne være til hinder for omgjøring av lån til sykestipend.
Vær obs på at hvis du har barn under 10 år, kan sykdom hos barnet også gi rett til omgjøring av lån til stipend.
- Du kan ikke være syk når undervisningen starter
- Du må være helt studieufør – dvs du følger ikke undervisning eller avlegger eksamen. Det er behandlet mange saker i Klagenemda hvor Lånekassen ikke omgjør lån til stipend pga at syke studenter avlegger eksamen. Sakene går som regel i Lånekassens favør – så er du syk – IKKE ta eksamen. Det vil bli kostbart.
- Du må søke om lån fra Lånekassen før du ble syk.
- Søknaden må sendes inn før det er gått 6 mnd etter at undervisningsåret/kurset ble avsluttet
Hvis du blir syk – ikke utsett å varsle Lånekassen. Skaff dokumentasjon på at du er syk og send dette inn sammen med søknad om sykestipend. NB! Husk å ta kopi av det du sender inn i tilfelle det blir spørsmål i ettertid.
Nettstedet til Lånekassen inneholder en masse opplysninger som de forventer at du som student har satt deg inn i. Det samme gjelder alle brev du mottar – les dem! Det kan være viktige opplysninger der – f.eks krav om ettersendelse av dokumentasjon. Det er din oppgave å overholde dokumentasjonskravet. Det er som regel for seint å sende inn opplysning i etterkant.

Hvis du sliter med å få endene til å møtes – kan du sjekke ut betalte markedsundersøkelser. Det finnes en lang rekke med paneler som betaler cash, gir gavekort eller som betaler deg vha poeng som du kan veksle inn i div produkter. Et annet område er å sjekke ut rabattkoder - enkel måte å få rabatter på varer man kjøper.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar