fredag 11. desember 2009

Store renteforskjeller bankene imellom på BSU-kontoene

I dagens VG-dine penger, kan du lese at det nå begynner å haste hvis du har tenkt å benytte deg av den absolutt beste spareordningen (sett ut i fra rissiko) i Norge. I tabellen som VG presenterer kan du se at det er store forskjeller bankene i mellom når det gjelder rente på inskuddene på BSU-kontoen. Nesset Sparebank tilbyr en rente på 4,50 %, etterfulgt av Sparebanken Øst ( 4,45%) og Ørskog Sparebank (4,35%). I andre enden av skalaen finner du bl.a. Sparebank 1 Kvinnherad (2,60 %), Sparebank 1 Gran (2,75%) og Rindal Sparebank (2,75 %). De store bankene havner midt på treet i oversikten.

Forskjellen mellom beste og dårligste bank er på nesten 2 prosentpoeng! Hvis du har kr 100 000 på BSU-kontoen din, utgjør dette nesten 2000 kroner!! Jeg vil derfor anbefale deg å sjekke dine rentebetingelser og bytte til den beste banken. Det fremkommer av artikkelen til VG at du bryter IKKE BSU-reglene dersom du overfører midlene til en annen bank, under forutsetning av at dette er en ren overførsel til en ny BSU-konto.

Finansportalen.no har en tjeneste som heter "Bytt bank". på nettsiden kan du bl.a. lese at "Gjennom Bytt bank kan du enkelt sende anmodning om hjelp til å bytte bank til ny bankforbindelse. Du kan også be din nåværende bank om å gi deg bedre betingelser - eller be om et nytt tilbud fra banken du bruker i dag eller en ny leverandør". Finansportalen er eid og driftet av staten og har lagt til rette for at du raskt og effektivt skal finne de beste tilbudene i bl.a. bankmarkedet. Jeg anbefaler deg å sjekke ut nettstedet. Du finner også en tjeneste her som lar deg "forhandle" med din nåværende bankforbindelse for å få bedre lånebetingelser. Du har absolutt ingenting å tape ved å forsøke å få lavere rente på dine lån - kanskje bedre økonomi og det er vel det som er målet?

BSU-sparing passer best for de som tjener over kr 55 600 og du må være yngre enn 34 år eller maks sparebeløp på kr 150 000. Hvis du er student må du være obs på beløpsgrensene i forhold til lånekassen og deres retningslinjer/regelverk når det gjelder omgjøring av stipend til lån. Innteksgrensen er på 128.360 kroner og tjener du over dette beløpet - reduseres stipendet med 60 øre per tjent krone..... Betalte markedsundersøkelser (link til innmelding i Triaba Panel - betaler mellom kr 5 og kr 30 per undersøkelse - dvs ca 1 kr per minutt du bruker på undersøkelsene) er ikke skattepliktig inntekt, for dette regnes som tilfeldig inntekt. Utfordringen er å finne mange nok som betaler til at det blir noen penger av det. Betalte markedsundersøkelser vil uansett kun være et supplement til å få en bedre økonomi, men hvis du er medlem i 8-10 stk (intern link i denne bloggen til ca 70 panel i Norge - både betalte, poengbaserte og premiebaserte undersøkelser) blir det noen tusenlapper av det i løpet av året.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar