mandag 21. desember 2009

Ønsker ikke å jobbe??? Er det for gode statlige støtteordninger?

Det å bli arbeidsledig er ofte en frustrerende og skremmende opplevelse for de fleste - og heldigvis ønsker de fleste å komme seg tilbake i jobb så raskt som mulig. VG skriver i dag at 1 av 5 arbeidsledige IKKE har søkt på jobb inneværende år. Det er skremmende mange - og en kan bare lure på hva årsaken kan være. Er det rett og slett for gode støtteordninger, eller er folk bare late?

Jeg har vanskeligheter med å forstå og ikke minst godta at man ikke ønsker å jobbe hvis man er i stand til det. For de som ufrivillig er arbeidsledig, må dette oppleves som et hån - og vi som jobber opplever det som snylting på velferdsstaten.

Hvis du er arbeidsledig eller trenger å tjene noen ekstra kroner, kan du teste ut betalte markedsundersøkelser (link til Triaba Panel - betaler mellom kr 5 og kr 40 per undersøkelse, dvs ca kr 1 per minutt du bruker på en undersøkelse). Det finnes rundt 70 ulike panel (intern link i denne bloggen) du kan melde deg inn i, men på langt nær alle betaler deg cash for å delta. I løpet av et år kan du kanskje tjene 2000 - 3000 kroner på slike undersøkelser + evt gavekort hvis du deltar i fokusgrupper. Pengene du tjener er skattefrie og vil heller ikke redusere stønad. Noen panel gir deg poeng som du kan veksle inn i produkter av ulik art, mens noen kun gir deg lodd i lotteri.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar