mandag 14. desember 2009

Løper fra ansvaret - studiefinansieringen bør prioriteres

Elleve måneders studiefinansiering så ut til å være i boks da den rød-grønne regjeringen ble gjenvalgt tidligere i år. Statsbudsjettet for 2010 viser imidlertid at de fagre løftene kun var "hvite løgner". Kan vi da kalle regjeringen for "Den hvite løgners regjering" i stede for "Den rød-grønne regjeringen"?

Det kommer ikke som en overraskelse at studiefinansieringen igjen blir nedprioritert når statsbudsjettkabalen legges. Studentene er ikke i en posisjon som gjør at de kan sette makt bak kravet om 11 måneders studiefinansiering - utover å stemme borgelig ved neste korsvei. Ei heller kan vi forvente at Bård Vegar Solhjell tar sin hatt og går, selv om han under valgkampen stilte seg selv som personlig garantist for 11 måneders studiestøtte. Sett i sammenheng med at alle de tre regjeringspartiene har flertall i Stortinget og alle har programfestet å jobbe for 11 måneders studiestøtte - finner jeg det merkelig at de ikke finner plass til å prioritere ordningen.

Ap, ved Tajik, sier at regjeringen i år prioriterer studentene ved å bygge flere studentboliger. I løpet av 2010 skal det være på plass 1000 nye studentboliger. Du verden for en prioritering! Hvis vi fordeler de 1000 studentboligene utover landet, regner jeg med at dette vil være en satsning uten sidestykke. Det er en selvfølge at det bygges flere studentboliger når antallet studenter økes. Det er en kjennsgjerning at det i større byer er stort press på leiemarkedet og det er til tider svært dyrt å skaffe seg en plass å bo. Studiestøtten er ikke regulert i forhold til økningen i husleiekostnadene, noe som medfører at en større andel av studiestøtten nå går til å betale for en plass å bo.

Mange studenter må derfor velge å jobbe på siden av studiene for å ha råd til å studere. Det er imidlertid ikke en selvfølge at alle har mulighet til å jobbe ved siden av - og strengt tatt burde det heller ikke ha vært nødvendig. Så lenge det ikke blir bevilget nok midler over statsbudsjettet til å finansiere økt studiestøtte per måned og utvidelse til 11 måneders studieår, må mange studenter nedprioritere studiene. hvis du gjør det, må du være obs på de regler som legges til grunn ved tildeling av lån og stipend! Når du blir forsinket i fulltidsutdanning, kan det bli gitt støtte i inntil ett år utover normert studietid. Vær obs på at du plikter å overholde de frister som er satt for innsendelse av dokumentasjon. Hvis du f.eks kommer i ettertid for å be om borteboerstipend og du ikke har sendt inn dokumentasjon på dette, er det ikke noen muligheter for å få dette innvilget. Jeg anbefaler deg å sette av tid til å lese om studiefinansieringen og de retningslinjer som eksisterer. Husk at du har akseptert deres betingelser i det øyeblikk du har bekreftet og mottatt studielånet.

Hvis du trenger ekstra penger mens du studerer, er det enkelte løsninger du kan velge. Betalte markedsundersøkelser (link til Triaba Panel - betalte markedsundersøkelser) vil kunne gi deg mellom 2000 og 3000 kr i året (skattefritt), men forutsetter at du velger deg inn i flere panel. Hvis du leter litt i denne bloggen, finner du linker til mer enn 60 ulike panel i Norge, men vær obs på at ikke alle betaler cash. Noen gir deg poeng som du kan veksle inn i gaver/produkter, mens andre igjen gir deg lodd i en trekning av en premie.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar