onsdag 11. november 2009

Sett deg inn i regelverket når du søker om studielån

Er du en av dem som skal søke om studielån nå? Fristen er som VG skriver den 15 november. Når du nå skal søke om studielån er det viktig at du leser nøye igjennom regelverket. Forskriften om tildeling av studiestøtte kan fremstå som komplisert og uryddig, men det er nyttig å sette av litt tid til å lese den. Hvis du trenger å tjene noen kroner ekstra for å spe på studielånet - sjekk ut om betalte markedsundersøkelser er noe for deg. I Norge er det over 40 paneler du kan melde deg inn i - både betalte og poengbaserte undersøkelser.

Eks på nyttig informasjon:
- for å få bostipend må dine foreldre bo mer enn 40 km unna studiested/skole, alternativt må reisetiden være mer enn 3 timer per dag for at du skal kunne få bostøtte til egen bopel ved studiestedet.
- du må overholde fristen for å sende inn dokumentasjon på at du er borteboer! Hvis du flytter hjemmefra i løpet av studietiden, må du underrette lånekassen om dette. Opplysningene må være sendt inn innen undervisningsåret er avsluttet. Lånekassen bruker Dine sider til å legge ut brev til deg i tillegg til at det sendes sms (og sms'en er bare en beskjed om at det er et brev til deg på dine sider...). Det er viktig at du leser brevene som legges ut på Dine sider! Hvis du skal sende inn flyttemelding til Lånekassen - send den rekomandert og ta vare på kvitteringen.
- hvis du er mer enn ett år forsinket i din utdanning kan dette få store konsekvenser for deg. Du vil ikke få studiestøtte hvis du blir mer enn ett år forsinket i din utdanning. Hvis du har legitim grunn til forsinkelsen, send inn dokumentasjon i god tid.
- hvis du er gravid/skal bli pappa i studietiden er det viktig at du ikke tar studiepermisjon for tidlig (og ikke for lenge). Etter § 3-2 i forsriften om studiestøtte gis det ikke studiestøtte i permisjonstiden dersom en søker har fullstendig studiepermisjon i mer enn 6 uker. Hvis du ikke har vært i utdanning de siste 6 mnd før fødselen, har du ikke rett til fødselsstipend.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar