torsdag 5. november 2009

Endring i renteberegning omfatter også Lånekassen

VG skriver i dag 05.11.09 at ny beregningsmetode av renten i Husbanken medfører at du som kunde får høyere rente. Dette som et resultat av at renten nå vil bli fastsatt 6 ganger i året og ikke kvartalsvis. Omleggingen er et resultat av kritikken mot statsbankene som kom da renten falt raskt i markedet ellers. For oss kunder er dette selvfølgelig beklagelig og ideelt skulle vi ønsket at dette skjedde i motsatt situasjon slik at vi dro nytten av dette. Endringen i rentefastsettelse skrev jeg forøvrig om allerede 1 oktober, men det er hyggelig at dette nå blir fanget opp av flere.

Vær imidlertid oppmerksom på at forslaget også omfatter Lånekassen. Dette kan resultere i du får høyere rente nå enn det du ville ha fått hvis staten hadde fortsatt å bruke den gamle modellen.

Hvis du nå kommer i en situasjon hvor renteøkning "spiser" opp lønnen din, er det på tide å ta grep om din egen økonomi. Vurder hvilke tiltak du kan gjennomføre med basis i de utgifter du har per i dag. Hvor kan det kuttes? Sett opp et månedsbudsjett, registrer ditt forbruk og ta tak i utfordringene på et tidlig tidspunkt. Ta en ringerunde til dine banker, forsikringsselskaper m.v og diskuter rente og pris på forsikring. Jeg gjør dette årlig og har derfor gode betingelser på både lån og forsikring.

Hvis du ikke kan redusere ditt forbruk, må du se etter alternative inntektskilder. Du kan f.eks gå med avisen om morgenen, levere reklame eller ta deg en ekstrajobb.

I dagens blogginnlegg - XLI Vurdering av markedsundersøkelser - finner du ca 40 linker til div markedsundersøkelser. Noen betaler deg penger for å svare på undersøkelser, mens andre gir deg poeng som du kan veksle inn i gaver. De dårligste tilbyr deg "lodd" i lotterier for å svare på undersøkelser. Merk
deg at det å svare på markedsundersøkelser ikke kan sidestilles med en ekstrajobb. Du kan tjene noen tusen i løpet av året hvis du melder deg inn i mange av panelene, men jeg vil anta at du maks kan forvente mellom 3 og 5000 i året hvis du har flaks. dette er selvfølgelig penger å ta med seg i julestria og dessuten er de skattefrie. Noen av panelene gir deg gaver, og de er faktisk ok mange av dem. Anbefaler deg å lese igjennom vurderingene slik at du kan få vurdert om dette er noe for deg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar