torsdag 19. november 2009

Arbeidsledigheten stiger - tjen penger på markedsundersøkelser

I løpet av det siste året har arbeidsledigheten i Sverige steget med 40 % - til at nærmere 405 000 personer er uten arbeid. Dette utgjør 8,3 % av den yrkesaktive andelen av befolkningen. I Norge har ikke utviklingen vært like dramatisk, men det har vært en liten økning her også.

Uansett hvor man bor, er det å bli arbeidsledig en utfordring for økonomien. Finnes det noen muligheter for å spe på arbeidsledighetstrygden? I både Norge og Sverige er det en rekke panel for markedsundersøkelser du kan melde deg inn - flere av disse betaler deg cash via PayPal for at du svare på undersøkelser. Vær imidlertid obs på at dette er kun en mulighet til å spe på inntekten - ikke et substitutt for en jobb.

I Sverige har du bl.a. Triaba Panel Sverige, som betaler mellom kr 5 og kr 40 per undersøkelse du deltar i. I tillegg er det muligheter for å delta i fokusgrupper og foreta smaksprøving av produkter. På nettsiden Triaba finner du tilnærmet 100 ulike panel som du kan melde deg inn i, men mange av disse betaler ikke penger for dine svar.

I Norge har du tilsvarende panel - Triaba Panel Norge - som betaler fra kr 5 til kr 30 per undersøkelse. I denne bloggen finner du omtale av ca 50 ulike paneler du kan melde deg inn i. Anbefaler deg å lese litt om de ulike panelene før du melder deg inn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar