søndag 11. oktober 2009

Triaba Panel

Triaba Panel består i dag av panelene Triaba Panel Norge, Triaba Panel Sverige og Triaba Panel Danmark. Antallet medlemmer er: 426, 303 og 20 i henholdsvis Norge, Sverige og Danmark. Svarprosenten er på henholdsvis 60, 78 og 30.

Danmark skiller seg ut i fra de to andre panelene både i antall og i svarprosent. Dette kan forklares ut i fra at panelet i Danmark startet å rekruttere medlemmer i slutten av uken og at det derfor ikke er blitt kjent.

Panelet er imidlertid annonsert på de samme typen nettsteder som i Sverige - hvor rekrutteringen gikk raskt til å begynne med. Dette kan bety at internettbruken i Danmark er annerledes enn i Norge og i Sverige, eller at det ikke er veldig stor interesse for denne typen panel. Dette vil vi imidlertid først få svar på etter en tid.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar