onsdag 21. oktober 2009

Triaba Panel - medlemsinfo

Triaba Panel har per i dag nesten 900 medlemmer. Hvis vi tar med i betraktning at det første panelet ble etablert i Norge i juli i år, Sverige i august og Danmark i begynnelsen av oktober - synes jeg det har vært en bra utvikling. Det er imidlertid fortsatt plass til flere medlemmer:-)

Panelet som ble etablert i Danmark har en lavere vekst enn i Norge og Sverige. I skrivende stund er jeg usikker på hvorfor danskene er så skeptiske til å bli medlem i panelet. Det kan selvfølgelig være at nettsiden ikke er gramatisk riktig - for dansk er ikke mitt morsmål. Google-translate fungerer på en måte, men kanskje ikke godt nok. Det kan også være pga at danskene synes det er for dårlig betalt (5 til 28 DKK) for undersøkelsene.

Sverige skiller seg ut på en positiv måte - med en svarprosent på godt over 70 %. Danskene er lavest på litt over 40 %, med Norge midt på treet med sine 60 %. Videre er det fasinerende at 10 % av de danske brukerne som registrerer seg som medlemmer, klarer å skrive e-postadressen sin feil. Dette skjer også i de to andre panelene, men langt færre gjør denne feilen. Når du registrerer deg som medlem er det svært viktig at du skriver e-postadressen din riktig - hvis ikke så får du ingen undersøkelser!

Markedsføring av Panelet er enklest i Sverige - hvor det finnes en lang rekke nettsider hvor man kan registrere panelet slik at folk kan melde seg inn. Dette er også gjort i Norge og i Danmark, men det har ikke resultert i at folk melder seg inn.

Hvis du har gode tips til kanaler for markedsføring, gjerne gratis, i de nordiske landene, tar jeg gjerne i mot tips

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar