mandag 12. oktober 2009

Spe på studielånet - betalte markedsundersøkelser

Det er ikke overraskende at regjeringen ikke gjennomfører 11 mnd studiestøtte. I "kampen" om pengene, taper studentene år etter år. Fremtiden til Norge avhenger bl.a. at vi har godt utdannet befolkning. Det hjelper ikke bare å legge fysisk til rette for at man skal studere hvis ingen har råd til å studere. Eller er det sånn at det er de som selv kan finansiere studiene dagens regjering ønsker å satse på?

Leiemarkedet i de store byen er presset og prisene er stive. Prioritering av studentboliger samt økt studiestøtte burde ha vært en fanesak for en rød-grønn regjering. Slik situasjonen er per i dag tvinges de fleste til å ta ekstra jobb ved siden av studiene.

Et enkelt alternativ for å få en liten ekstrainntekt, er å svare på markedsundersøkelser. Hvis du er medlem i 5-6 panel kan du tjene 3-4000 i året. Her har du en oversikt over aktuelle undersøkelser som du kan melde deg inn i

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar