onsdag 21. oktober 2009

Skattefri inntekt - Betalte markedsundersøkelser

Skattelistene som ble sluppet i dag skaper et mediestyr uten like. Fokuset er rettet mot "hvem tjener mest" og "hvem skatter mest/minst". Visste du at du kan tjene penger og slippe å betale skatt av dem? Inntektene rapporteres ikke til skatteetaten pga beløpets art og størrelse. Hvorfor trakte etter å bli nullskatteyter når du kan tjene noen kroner skattefritt? Tilfeldige gevinster/inntekter omtales i Skattelovens. § 5-15 og skattelovens. § 5-50 har regler om den skattemessige behandlingen av visse tilfeldige inntekter/gevinster. Bestemmelsen skiller mellom tre hovedgrupper av gevinster:
inntekter/gevinster som er helt skattefrie
inntekter/gevinster hvor det gjelder skattefrihet inntil kr 10 000
inntekter/gevinster som er skattepliktige fullt ut.

Dette innebærer bl.a. at du kan tjene penger på markedsundersøkelser skattefritt. I Mytriaba-bloggen finner du en oversikt med vurderinger over hvilke markedsundersøkelser i Norge som du kan melde deg inn i.

Hvis du ønsker å spe på inntekten din kan du vurdere å melde deg inn i flere av panelene som omtales.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar