søndag 25. oktober 2009

Dette gjør du om du blir utsatt for ID-tyveri

Hvis du oppdager at noen har stjålet ID-en din på en eller annen måte, bør du gjøre følgende:
* Ta kontakt med alle virksomheter hvor du har aktiva for å sjekke omfanget av eventuelle ID-tyveriet
* Be om frivillig sperring av kreditt hos kredittopplysningsbyråene. De fleste som yter kreditt vil hente inn kredittverdighet hos slike selskaper, en telefon til disse vil kunne verne deg mot ytterlig skade. Dun & Bradstreet, telefon 22 45 92 00 CreditInform AS, telefon 815 55 454 Lindorff Decision AS, telefon 24 17 80 00
*Steng umiddelbart konti som har blitt utsatt for uautoriserte disposisjoner. Be om skriftlig bekreftelse på at stengning er foretatt.
* Sørg for å påpeke urettmessige transaksjoner umiddelbart ovenfor kreditt- eller kortselskap.
* Om du har mistanke om urettmessig endring av postadresse, ta umiddelbar kontakt med Posten.
* Anmeld forholdet til politiet

Kilde: Datatilsynet
 
Punktene over kan synes selvfølgelige, men det kan være lurt å merke seg dem. Når du først finner ut at du er utsatt for ID-tyveri, er det mye som skjer og du er kanskje svært oppspilt og tenker derfor ikke klart. Merk deg at du kan forsikre deg hos enkelte forsikringsselskaper slik at du får dekket evt kostnader forbundet med ID-tyveriet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar