torsdag 10. september 2009

Triaba Panel - nytt panel i Danmark

I løpet av september vil det bli åpent et nytt panel i Danmark. Panelet vil få navnet Triaba Panel Danmark og vil få nettadressen http://www.triabapanel.dk (domenet vil ikke bli aktivt før om noen dager).

Triaba Panel Danmark, som http://www.triabapanel.no og http://www.triabapanel.se, er utarbeidet i samarbeid med Cint AB (http://www.cint.com). Som for de andre panelene betales det penger for gjennomførte undersøkelser. Betalingen skjer via PayPal (http://www.paypal.com). Det er enkelt å overføre penger fra paypal til din bankkonto - veiledning får du på nettsiden til paypal.

Jeg gjør imidlertid oppmerksom på at det foregår forsøk på svindel vha av falske e-poster fra "paypal" - hvor du blir forsøkt lokket inn på en annen nettside som ser ut til å være paypal sin side. Vær nøye på at nettadressen er www.paypal.com og IKKE logg deg inn via en link du får tilsendt via en e-post. Naviger deg via nettleseren!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar